Ciąża w Niemczech nie jest przeszkodą, lecz radością

Post może zainteresować również innych. Podziel się nim ze znajomymi!
Whatsapp

Ciąża w Niemczech. Przepisy mają znaczenie dla praw młodych rodzin

Każda kobieta inaczej przeżywa ciążę. Podczas gdy jedna osoba może podróżować lub uprawiać sport nawet w zaawansowanym stadium, inna już na początku odczuwa zmęczenie i mdłości. Ciało kobiety wyznacza w ten sposób rytm życia i pokazuje możliwości, jakie ma kobieta w ciąży. W ten sposób natura chroni nie tylko przyszłe matki, ale także ich nienarodzone dzieci. Co jednak zrobić, gdy ciąża tylko ogranicza kobietę, ale pracodawca nie chce się dostosować do sytuacji?

Młode rodziny są wspierane przez niemiecką ustawę o ochronie macierzyństwa. Weszła ona w życie w 1952 roku i po wielu zmianach została gruntownie zreformowana w 2017 roku. Oprócz praw kobiet w ciąży i nowych matek po aborcji, nakłada na nie również pewne obowiązki i nie zapomina o obowiązkach pracodawców. W ustawie o ochronie macierzyństwa kobiety ciężarne w Niemczech znajdują przepisy, które chronią je przed ciężką pracą fizyczną. Przypominają nam również na przykład o dyskryminacji lub zmartwieniach finansowych.

Czy kobieta ma obowiązek poinformować pracodawcę o ciąży?

Do niedawna nie było regulacji, która wymagałaby od kobiet w ciąży informowania pracodawców o swojej ciąży. Zmieniło się to jednak od czasu reformy prawa. Artykuł 15 Ustawy o ochronie macierzyństwa zobowiązuje kobiety w ciąży do powiadomienia pracodawcy o ciąży, gdy tylko się o tym dowiedzą. Musi również wskazywać przewidywaną datę urodzenia. Jeżeli pracodawca ma wątpliwości co do ciąży, ma prawo do zaświadczenia o ciąży od lekarza.

Kobiety w ciąży w Niemczech mają prawo do odpowiednich warunków pracy

Pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia takich warunków w zakładzie pracy, aby pracownica w ciąży nie była narażona na niebezpieczeństwo utraty zdrowia lub życia w związku z wykonywaną pracą. Zagrożenia te obejmują w szczególności pracę fizyczną oraz pracę z substancjami lub materiałami szkodliwymi dla zdrowia. Również w Niemczech dostosowuje się godziny pracy dla kobiet w ciąży. Życie nocne jest w Niemczech całkowicie zakazane. Ponadto kobiety w ciąży w Niemczech mogą pracować tylko na jedną zmianę, maksymalnie 8,5 godziny. Pracodawca nie może również wypłacać kobietom w ciąży wynagrodzenia pracującym w niedziele i święta.

Ciąża w Niemczech

Prawo działa zatem na korzyść kobiet w ciąży i nowych matek. Należy jednak pamiętać, że to, co jest przewidziane prawem, może być wyraźnie odrzucone przez kobietę w ciąży. Więc jeśli z jakiegoś powodu nie chcesz iść na kompromis z obecnym tempem, możesz poprosić o pozostanie przy swoim obecnym tempie. Ale jeśli masz ograniczenia w pracy od lekarza, to nie możesz z nim lub nią nic robić start. Twój pracodawca nie może sprzeciwić się decyzji lekarskiej, nawet jeśli wyraźnie sobie tego życzysz.

Natychmiast zgłoś pracodawcy ciążę wysokiego ryzyka

Kolejny obowiązek dotyczy zlecenia lekarskiego ograniczającego zdolność do pracy. Jeśli lekarz zaleci ci ciążę wysokiego ryzyka, musisz natychmiast poinformować o tym pracodawcę. Pisemne potwierdzenie musi wyraźnie i jasno określać, dlaczego kobieta w ciąży nie może w pełni wykonywać swoich obowiązków.

Ciąża wysokiego ryzyka i związane z nią ograniczenie wydajności pracy dotyczy również świeżo upieczonych matek do sześciu miesięcy po porodzie. Jeśli pracodawca nie zastosuje się do ograniczeń dotyczących możliwości wykonywania pracy przez pracownicę w ciąży, może on również popełnić przestępstwo, w zależności od okoliczności.

Co dokładnie oznacza urlop macierzyński w Niemczech?

Kobiety w ciąży mają prawo do urlopu macierzyńskiego na podstawie ustawy o ochronie macierzyństwa, który w Polsce nazywamy urlopem macierzyńskim. Ciężarne kobiety w Niemczech przyjeżdżają do niej sześć tygodni przed planowanym terminem porodu. Płyn ciążowy kończy się osiem tygodni po urodzeniu dziecka, dwanaście tygodni w przypadku porodów mnogich. Jeśli urodzisz przed terminem, nic się nie stanie. Urlop macierzyński w Niemczech po porodzie zostaje przedłużony o czas, którego nie mogłaś wykorzystać przed porodem.

Ogólnie rzecz biorąc, ani kobiety w ciąży, ani młode matki nie mogą w tym czasie pracować. Jedynym wyjątkiem są przypadki, gdy kobieta sama wykazuje zainteresowanie. Do czasu porodu może wykonywać swoją pracę, ale po porodzie prawo będzie ją w tym ograniczać. Nie zezwala ona na pracę po porodzie przez okres trwania urlopu macierzyńskiego, nawet w wyjątkowych przypadkach.

Czy pracodawca może zwolnić mnie w czasie ciąży w Niemczech?

Od początku ciąży do czterech miesięcy po porodzie kobieta w ciąży w Niemczech jest chroniona przed zwolnieniem przez ustawę o ochronie macierzyństwa. Wszelkie wypowiedzenia otrzymane przez kobietę w tym okresie sa nieważne. Dotyczy to również sytuacji, w której kobieta nie wiedziała o ciąży w momencie wypisu ze szpitala.

Prawo potwierdza ważność wypowiedzenia umowy w trakcie ciąży w Niemczech tylko w wyjątkowych przypadkach. Należą do nich na przykład niewypłacalność pracodawcy, ogłoszenie przez niego upadłości lub całkowita likwidacja przedsiębiorstwa. Nie zwalnia to jednak pracodawcy z obowiązków wobec ciężarnej pracownicy.

Ciąża w Niemczech

Czy mój pracodawca musi mi płacić podczas ciąży wysokiego ryzyka?

Przerwanie pracy podczas ciąży wysokiego ryzyka nie jest zazwyczaj wolną decyzją kobiety ciężarnej, lecz nakazem lekarskim. Wówczas nie ma prawnej możliwości ukarania kobiety w ciąży za ten fakt, na przykład w formie utraty dochodu. Dlatego też kobiety ciężarne w Niemczech mają prawo do pełnego wynagrodzenia przez cały okres zagrożonej ciąży. W tym przypadku wynagrodzenie jest obliczane na podstawie średniej z ostatnich 13 miesięcy.

Ile zarabia opiekunka dzienna w Niemczech?

Urlop macierzyński w Niemczech przysługuje wszystkim kobietom, które są zatrudnione i tym samym podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu. Podczas urlopu macierzyńskiego kobietom przysługuje urlop macierzyński. Kasa chorych wypłaca im do 13 euro za każdy dzień urlopu macierzyńskiego, a pracodawca dopłaca matkom resztę do wysokości ich średniej dziennej pensji. Aby uzyskać prawo do urlopu macierzyńskiego w Niemczech, należy złożyć wniosek w swojej kasie chorych. Zapytaj z odpowiednim wyprzedzeniem, co najmniej siedem tygodni przed planowaną datą dostawy.

Jakie dodatki mogą otrzymać matki w Niemczech po urodzeniu dziecka?

Po urlopie macierzyńskim matkom w Niemczech przysługuje zasiłek rodzicielski, z którego mogą korzystać również świeżo upieczeni ojcowie. Zasiłek rodzicielski przysługuje matkom w Niemczech przez 14 miesięcy, pod warunkiem, że oboje rodzice mieszkają z dzieckiem i opiekują się nim w tym samym gospodarstwie domowym. Zasiłek rodzicielski wypłacany jest obojgu rodzicom.

Jeden rodzic w Niemczech dla obojga rodzicówi

Jeśli więc tylko matka zostaje w domu z dzieckiem, traci ona prawo do zasiłku rodzicielskiego po dwunastu miesiącach, ale może z niego korzystać ojciec, który zostaje w domu z dzieckiem przez dwa miesiące. Jeśli oboje rodzice wspólnie opiekują się dzieckiem od urodzenia i w związku z tym oboje korzystają z urlopu wychowawczego, zasiłek wychowawczy kończy się po siedmiu miesiącach, a maksymalnie po 14 miesiącach.

Ciąża w Niemczech

Jednocześnie musi być tak, że maksymalnie 1800 euro jest wypłacane obojgu rodzicom w jednym miesiącu. Wysokość zasiłku rodzicielskiego jest ponownie obliczana na podstawie względnego wynagrodzenia z ostatnich 13 miesięcy i wynosi z reguły około 65 do 67 procent wynagrodzenia. Rodzice mogą pracować w czasie pobierania zasiłku rodzicielskiego, ale maksymalnie przez 30 godzin tygodniowo.

Urlop rodzicielski w Niemczech do ósmego roku życia

Korzystanie z urlopu rodzicielskiego jest również związane z zasiłkiem rodzicielskim. Te dwa pojęcia są zwykle mylone, chociaż należy zauważyć, że nie są one powiązane ani w Polsce , ani w Niemczech. Urlop rodzicielski to czas, w którym rodzic ma dziecko nadzorować. Zazwyczaj jest on pobierany po urlopie macierzyńskim, aż do ukończenia przez dziecko trzeciego roku życia. Prawo pozwala jednak na podzielenie urlopu rodzicielskiego na trzy okresy, przy czym w okresie do ósmych urodzin dziecka można wykorzystać do dwóch lat. Zależy to tylko od potrzeb i możliwości rodziny. Wypowiedzenie przez pracodawcę jest nieważne również w czasie urlopu wychowawczego

Zasiłek na dzieci Kindergeld jest miłym atrakcyjnym bonusem dla rodzin z dziećmi

Najważniejszym wsparciem dla młodych rodzin jest tzw. Kindergeld , który w Niemczech działa podobnie jak zasiłek rodzinny. Każda rodzina ma do nich prawo, jeśli przynajmniej jedno z rodziców jest zobowiązane do płacenia podatku w Niemczech. Dotyczy to każdego obcokrajowca, który pracuje w Niemczech na podstawie ważnej umowy o pracę. Prowadzenie działalności gospodarczej w Niemczech jest również możliwe w świetle obowiązującego prawa. Ważne jest, aby osoba ubiegająca się o zasiłek na dziecko miała w Niemczech nadany numer identyfikacji podatkowej.

Zasiłek rodzinny wynosi 219 euro na dwoje pierwszych dzieci, 225 euro na trzecie i 250 euro na każde następne dziecko. Zasiłek na dziecko jest z reguły wypłacany rodzinom tylko do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Wyjątki dotyczą wówczas dzieci studiujących lub niepełnosprawnych. W takich przypadkach zasiłek rodzinny jest przyznawany do 25 roku życia.

Czas spędzony z dziećmi wlicza się do emerytury

Na koniec ostatnia ważna informacja. Dla kobiet w Niemczech, które opiekują się dzieckiem w pełnym wymiarze godzin podczas wczesnego urlopu rodzicielskiego, ten okres urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego jest wliczany do okresu uprawniającego do emerytury.

Zostaw swój komentarz

Proszę śledzić i polub nas :)

Whatsapp