Ochrona sygnalistów według niemieckiego prawa

Ochrona zgłaszających sygnały w Starke Jobs GmbH & Co.KG – zgodność z HinSchG

Niemiecka ustawa o ochronie zgłaszających sygnały (HinSchG) ma na celu ochronę osób, które w kontekście zawodowym zgłaszają nieprawidłowości (tzw. whistleblowerów). Zobowiązuje ona przedsiębiorstwa do utworzenia bezpiecznych kanałów zgłaszania nieprawidłowości i zabrania wszelkich represji wobec zgłaszających  .

Starke Jobs GmbH & Co.KG zobowiązuje się do etycznego prowadzenia działalności gospodarczej, opartej na integralności i zapewniającej przestrzeganie wszystkich istotnych przepisów prawa. Oczekujemy, że nasi pracownicy przyczynią się do utrzymania wybitnej reputacji naszej firmy, spełniając wysokie standardy zakorzenione w naszych wartościach podstawowych: ekspertyza, gotowość do świadczenia usług, wiarygodność, uwzględnienie interesów wszystkich stron oraz dążenie do doskonałości. Kultura w Starke Jobs GmbH & Co.KG charakteryzuje się przejrzystością i odpowiedzialnością. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do wyrażania obaw, gdy działania wydają się być sprzeczne z naszymi wartościami i praktykami biznesowymi. Istotne jest, aby każdy mówił otwarcie w celu ochrony naszych pracowników, firmy i naszych wartości społecznych. Rozumiemy, że wyrażenie obaw wymaga odwagi, dlatego oferujemy bezpieczny i prosty sposób na to. Nasze wytyczne dotyczące zgłaszania niewłaściwych zachowań wyjaśniają opcje dostępne do komunikowania obaw w sposób poufny i bez obawy przed reperkusjami. Wytyczne te dotyczą Starke Jobs GmbH & Co.KG oraz Starke Jobs Personal GmbH w celu adresowania potencjalnych niewłaściwych zachowań w naszych firmach lub w związku z nimi.

 

Procedura zgłaszania w Starke Jobs GmbH & Co.KG oraz Starke Jobs Personal GmbH jest dostępna dla pracowników, aby zgłaszać wszelkie podejrzenia lub dowody na niewłaściwe postępowanie lub działania niezgodne z prawem. Procedura ta jest zgodna z wymogami niemieckiej ustawy o ochronie  zgłaszających sygnały (HinSchG) i adresuje konkretne obszary problemowe. Do tych należą naruszenia bezpieczeństwa pracy, ochrony zdrowia i środowiska, jak również przypadki dyskryminacji, rasizmu, mobbingu, zastraszania lub molestowania seksualnego. Ponadto obejmuje działania, które mogą być klasyfikowane jako łapówkarstwo i korupcja, naruszenie praw człowieka i obowiązków związanych z ochroną środowiska przez działalność gospodarczą, a także niedozwolone ujawnienie poufnych informacji, w tym danych osobowych. Zawiera również zgłaszanie konfliktów interesów, nieprzestrzeganie obowiązków prawnych lub urzędowych, błędne praktyki finansowe i księgowe oraz naruszenia ustawy o płacy minimalnej lub prawa UE. Celem jest promowanie otwartej kultury komunikacji, w której pracownicy mogą zgłaszać nieprawidłowości bez obawy przed reperkusjami.

 

Procedura zgłaszania niewłaściwego postępowania nie jest przeznaczona do spraw, które wykraczają poza zakres ustawy o ochronie zgłaszających sygnały i podstawowych wartości obu firm. Nie powinna być stosowana w przypadku pytań lub problemów dotyczących warunków zatrudnienia, ocen pracowniczych, rozliczeń płacowych, ewidencji czasu pracy czy ogólnego środowiska pracy. Również procedura ta nie jest przeznaczona do osobistych nieporozumień, konfliktów z przełożonymi lub kolegami z pracy lub skarg, które nie odnoszą się do konkretnego niewłaściwego postępowania. Dla takich spraw istnieją inni odpowiedzialni i procedury. Problemy tego rodzaju powinny być omawiane bezpośrednio z przełożonym, zarządem, kierownictwem lub działem personalnym. Jeśli pracujesz u pożyczającego pracowników Starke Jobs GmbH & Co.KG lub Starke Jobs Personal GmbH i możliwe niewłaściwe postępowanie jest bezpośrednio związane z tym pożyczającym, może to należeć do zakresu procedury zgłaszania tego pożyczającego i powinno być zgłoszone odpowiednio tam.

 

Gdzie i jak można zgłosić? Aby zgłosić możliwe niewłaściwe postępowanie, istnieje możliwość zrobienia tego anonimowo za pomocą formularza online, który jest dostępny na stronie internetowej EQS Group AG. Formularz ten jest dostępny w językach niemieckim, czeskim i polskim, aby wspierać szeroką bazę użytkowników. Po złożeniu zgłoszenia dane są najpierw weryfikowane, zanim zostaną przekazane do odpowiedniego miejsca. Ważne jest, aby pamiętać, że ochrona danych osobowych odgrywa kluczową rolę w tym procesie; szczegółowe przepisy dotyczące ochrony danych można bezpośrednio przejrzeć na formularzu kontaktowym. Dzięki temu zapewniona jest ochrona danych osobowych zgłaszającej osoby i poufność zgłoszenia. Zewnętrzne biuro zgłoszeń online:

 

Centrum raportowania zewnętrznego online

https://starkejobs.integrityline.app

Rzecznik ds. wewnętrznych zgłoszeń na mocy ustawy o ochronie informacji o nieprawidłowościach

Herr Stolz
Anton-Aulke-Straße 26
48167 Münster
Telefonnummer: +49 171 3141714
E-Mail: stolz(ät)vertrauensanwalt-hinweisgeberstelle.de