Dodatek na dzieci Kindergeld – przewodnik od A do Z

Kindergeld

Wbrew powszechnemu przekonaniu niemiecki Kindergeld nie jest zasiłkiem socjalnym, chociaż działa jako zasiłek na dziecko, ale jest wypłacany z funduszy rodzinnych. Każde dziecko w Niemczech ma do tego prawo od urodzenia, ale należy o to poprosić na piśmie.

Podobnie jest w przypadku osób dojeżdżających, czyli obcokrajowców dojeżdżających do pracy w Niemczech. Płacąc w Niemczech podatki dochodowe, zasilają one również fundusze rodzinne. Zasiłki na dzieci Kindergeld w Niemczech nie są powiązane z dochodami, ich celem jest pomoc rodzinom w podstawowej opiece nad dziećmi.

Nasi pracownicy często zwracają się do nas o pomoc przy ubieganiu się o zasiłek na dziecko Kindergeld. Zajęliśmy się tym tematem w jednym z naszych starszych artykułów, możesz o tym pamiętać tutaj. Teraz przedstawiamy Ci odpowiedzi na 14 najczęściej zadawanych pytań, które rozwiązują kandydaci z Polski.

1. Jaka jest ilość Kindergeld?

W dniu 1 lipca 2019 r. Kindergeld został podwyższony o dziesięć euro do 204 euro, a dalsza podwyżka zaplanowana jest na 1 stycznia 2021 r., do 219 euro dla pierwszych dwojga dzieci. Kwota wzrasta wraz z każdym kolejnym dzieckiem w rodzinie, jak pokazano w tabeli.

WP DataTables

2. Komu przysługuje Kindergeld?

 1. Dziecko poniżej 18 roku życia

Wszystkie dzieci są automatycznie uprawnione do Kindergeld do czasu osiągnięcia pełnoletności, tj. do ukończenia 18 roku życia. Uprawnienie do zasiłku powstaje z dniem urodzenia dziecka, zasiłek otrzymasz w całości za cały miesiąc, w którym dziecko się urodziło.

 1. Student poniżej 25 roku życia

Uczestnictwo w wykładach trwających powyżej 10 godzin tygodniowo jest uważane za naukę. Czasami wnioskodawca może być zobowiązany do potwierdzenia, że ​​student złożył zobowiązanie immatrykulacyjne lub do przedstawienia dowodów wyników studiów.

 1. Bezrobotne dziecko poniżej 21 lat

Rodzice mogą również korzystać z Kindergeld dla dziecka w wieku poniżej 21 lat, jeśli dziecko jest zarejestrowane jako poszukujące pracy w urzędzie pracy w Niemczech lub zarejestrowane w centrum wsparcia zatrudnienia. Taka dorosła osoba bezrobotna może zarobić do 450 euro miesięcznie.

 1. Dziecko powyżej 25 lat

Rodzice dzieci niepełnosprawnych, które są niepełnosprawne przed ukończeniem 25 roku życia, mogą skorzystać z tej możliwości państwowej pomocy finansowej, a jednocześnie dziecko to nie otrzymuje składek z ustawowego pracowniczego ubezpieczenia wypadkowego (Kinderzulage) ani renty inwalidzkiej (Kinderzuschuss).

3. Kto może ubiegać się o Kindergeld?

O Kindergeld może ubiegać się rodzic lub opiekun prawny (rodzic adopcyjny, ojczym, rodzice zastępczy, dziadkowie) mieszkający z dzieckiem w tym samym gospodarstwie domowym, który:

 1. Mieszkają w Niemczech
 2. Mają miejsce zamieszkania w innym kraju, ale są zarejestrowani jako podatnicy w Republice Federalnej Niemiec

Cudzoziemcy lub Niemcy mieszkający za granicą, którzy nie są rezydentami Republiki Federalnej i którzy nawet nie podlegają opodatkowaniu, mają również prawo do Kindergeld. Wypłata z Kindergeld podlega wówczas przepisom szczególnym federalnej ustawy o zasiłkach na dzieci.

Dzieci z rodzin niepełnych również mają prawo do Kindergeld, ale tylko rodzic mieszkający w tym samym gospodarstwie domowym co dziecko może się ubiegać. Następujące dwa przypadki są powszechne:

kindergeld
 1. Dziecko mieszka z matką po rozwodzie rodziców, ojciec pracuje w Niemczech. Kandydatami do Kindergeld mogą być zarówno ojciec, jak i matka, zgodnie z zasadami, które znajdziesz pod tym linkiem.
 2. Dziecko mieszka po rozwodzie rodziców z matką i jej nowym partnerem, który pracuje w Niemczech. Warunkiem uznania Kindergeld w tym przypadku jest jedynie małżeństwo matki z nowym partnerem.

Często zdarza się również, że rodzic, który pracuje w Niemczech, ale nie mieszka w tym samym gospodarstwie domowym co dziecko, ubiega się o Kindergeld. Jest to jednak czyn bezprawny, tylko matka mieszkająca z dzieckiem ma prawo do Kindergeld.

Dzieci, które nie są wnioskodawcą, ale jego/jej współmałżonkiem i mieszkają w tym samym gospodarstwie domowym co wnioskodawca, również nabywają prawo do Kindergeld.

I wreszcie, dziecko, które ukończyło już 18 lat, może również wysłać aplikację do Kindergeld.

4. Kiedy mogę ubiegać się o Kindergeld?

Jako osoba dojeżdżająca do pracy możesz ubiegać się o Kindergeld zaraz po rozpoczęciu pracy w Niemczech.

 

5. Czy mogę ubiegać się o Kindergeld, nawet jeśli otrzymuję zasiłek na dziecko w Polsce ?

W takim przypadku zgłoszenie Kindergeld zostanie odrzucone. Nie możesz ubiegać się o Kindergeld, jeśli już otrzymujesz zasiłek rodzinny za granicą lub jeśli otrzymujesz inne zasiłki na dzieci, które w niektórych krajach są wypłacane na przykład przez Twojego pracodawcę. Nie masz prawa do Kindergeld, nawet jeśli te świadczenia z zagranicy są niższe niż wspomniany Kindergeld.

 

6. Czy mogę ubiegać się o Kindergeld z mocą wsteczną?

Od stycznia 2018 r. można ubiegać się tylko o 6 miesięcy wstecz. Do tego czasu można było ubiegać się o te zasiłki nawet do 4 lat wstecz, ale okazało się to łatwo nadużywane, dlatego okres ten został tak radykalnie skrócony.

7. Jak mogę ubiegać się o zasiłek na dziecko Kindergeld?

Kindergeld jest proszony wyłącznie na piśmie i za pomocą przepisowych formularzy E401 i E411. Pisemny wniosek jest wysyłany do Familienkasse, która jest właściwa ze względu na Twoje miejsce zamieszkania. 

8. Co muszę udowodnić, aby ubiegać się o zasiłek rodzinny?

Podstawą jest wypełniony wniosek do Kindergeld na formularzu E401. Jeśli masz więcej niż jedno dziecko, wypełnij jeden wniosek dla każdego dziecka. Dołącz do wniosku E411, który zawiera potwierdzenie z Polskiego Urzędu Pracy, że za okres, za który wnioskujesz o wypłatę Kindergeld, nie pobierasz jednocześnie zasiłku na dziecko w swoim kraju zamieszkania.

Jeśli ubiegasz się o Kindergeld dla dziecka w wieku powyżej 18 lat, Familienkasse może wymagać od Ciebie przedstawienia dowodu ciągłego przygotowania Twojego dziecka do przyszłego zawodu. Obejmuje to każdą formę studiów spełniającą istotę studiów stacjonarnych, gdzie wymagany jest udział studenta w wykładach trwających co najmniej 10 godzin tygodniowo. Jeśli Familienkasse ma jakiekolwiek wątpliwości co do dalszego przygotowania Twojego dziecka, ma prawo zażądać np. legitymacji lub zaświadczenia lub innego potwierdzenia, które potwierdza skuteczność studiów Twojego dziecka.

Wniosek Kindergeld musi również zawierać potwierdzenie pracodawcy. Wypełni firmę księgową, w której pracujesz. Wystarczy sprawdzić, czy data, podpis i pieczątka są aktualne.

Formularze kindergeld- zasiłek na dzieci w języku polskim można pobrać tutaj:

 1. Pobieranie-Wniosek o Kindergeld
 2. Pobieranie-Załącznik do wniosku – “Dziecko”
 3. Pobieranie-Załącznik do aplikacji – „Za granicą”
 4. Pobieranie-Formularz E401
 5. Pobieranie-Formularz E411
 6. Potwierdzenie od pracodawcy

diety v německu stravné

9. W formularzu wniosku stwierdza się, że muszę wypełnić swój identyfikator podatkowy i identyfikator mojego dziecka. Gdzie mogę uzyskać ten identyfikator?

Otrzymasz swój numer identyfikacji podatkowej w Niemczech, gdy tylko zarejestrujesz się na pobyt stały w Niemczech lub też pracujesz w Niemczech . Jeśli nie masz tego numeru, możesz poprosić o niego Bundeszentralamt für Steuern, Centralny Federalny Urząd Podatkowy. Ale jeśli dojeżdżasz do pracy, nie musisz znać identyfikatora podatkowego, aby ubiegać się o Kindergeld. Zamiast tego nie zapomnij wpisać numerów urodzenia dzieci, na które ubiegasz się o zasiłek, ponieważ wniosek o Kindergeld jest oceniany przede wszystkim na podstawie tego, czy pobierasz zasiłek rodzinny w Polsce . Więc nie musisz w ogóle znać identyfikatorów swoich dzieci jako osoby dojeżdżające do pracy.

10. Jak długo trwa zatwierdzenie wniosku?

Pamiętaj, że czas rozpatrywania wniosku może się znacznie wydłużyć, jeśli nie dostarczysz wszystkich niezbędnych dokumentów. Zazwyczaj od pierwszego wniosku do pierwszej wpłaty Kindergeld można poczekać cztery miesiące, a informację zwrotną z Familienkasse należy otrzymać nie później niż dwanaście miesięcy po złożeniu wniosku.

11. Czy mogę otrzymać Kindergeld i jednocześnie ubiegać się o ulgę podatkową na dzieci w Polsce ?

Tak. Kindergeld nie ma wpływu na ulgę podatkową dla dziecka.

12. Jakie są terminy płatności Kindergeld?

Kindergeld będzie co miesiąc otrzymywać wnioskodawcę na konto wskazane przez wnioskodawcę we wniosku Kindergeld. Wypłaty dokonuje Familienkasse nieprzerwanie przez cały miesiąc, ostatni numer Twojego wniosku, o którym dowiesz się wraz z decyzją o przyznaniu świadczenia, decyduje o tym, w którym z terminów otrzymasz wypłatę świadczenia. Na początku miesiąca pieniądze trafiają do wnioskodawców z numerem wniosku kończącym się cyfrą 0 lub 1, pod koniec miesiąca mogą liczyć na wypłatę wnioski o numerach 8 i 9. Dokładne terminy płatności podane są na tym link. Przydatna jest również aplikacja Daty i informacje o wypłacie zasiłku na dziecko, którą możesz pobrać na swój telefon lub komputer. Dzięki niemu będziesz mieć przegląd wypłat Kindergeld.

přídavky na děti

Dzięki aplikacji informacyjnej i terminach wypłaty zasiłku na dziecko będziesz mieć przegląd płatności Kindergeld.

13. O jakich zmianach dotyczących mnie lub dzieci powinienem poinformować Familienkasse?

W zasadzie wszystkie, nawet w czasie, gdy nie zostało jeszcze postanowione o prawie do zasiłku. Zmiany, które musisz zgłosić, są następujące:

 • Zmiana pracodawcy – wyślij nową umowę o pracę, a także potwierdzenie klasy podatkowej!
 • Potwierdzenie uczęszczania do szkoły – należy zawsze udokumentować na początku nowego roku szkolnego
 • Rozwiązanie stosunku pracy
 • Zmiana miejsca stałego zamieszkania lub zmiana numeru konta – wystarczy wypełnić zmianę Listopad
 • Narodziny dziecka – o świadczenie należy wystąpić wraz z aktem urodzenia
 • Zmiana stanu cywilnego rodzica – w przypadku ślubu można przedstawić jedynie akt małżeństwa, w przypadku rozwodu konieczne jest wykazanie, któremu z rodziców powierzono dziecko i któremu z rodziców nabył prawo do świadczeń .

14. Zostałem zwolniony w Niemczech, jak się dowie na Familienkasse?

Jak tylko otrzymasz powiadomienie w Niemczech, wyślij je natychmiast do Familienkasse. Nikt inny nie ma tego obowiązku, biorąc pod uwagę, że są to zasiłki na dzieci, które nie mają nic wspólnego z zawodem. Jeśli tego nie zrobisz, otrzymujesz świadczenia nielegalnie. Od czasu do czasu Familienkasse poprosi Cię o udowodnienie, że Twoje zatrudnienie nadal trwa. Jeśli nie jesteś w stanie przedstawić dowodu zatrudnienia, będziesz zobowiązany do zwrotu wszystkich nienależnych płatności do Kindergeld z mocą wsteczną do dnia rozwiązania stosunku pracy za pisemnym wypowiedzeniem.

Inni użytkownicy również szukali: