Polityka prywatności i ochrony danych osobowych

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Starke Jobs GmbH & Co.KG to regionalny partner w zakresie poszukiwania pracy i osób poszukujących pracy. Jako usługodawca oferujemy Państwu możliwość ubiegania się o ofertę jako osoba poszukująca pracy lub pozyskania pracownika jako pracodawcy w związku z zatrudnieniem tymczasowym lub zatrudnieniem pracowników.

Pragniemy zaoferować Państwu, jako użytkownikom naszych usług, bezpieczną i zaufaną usługę w Internecie (na naszej stronie internetowej, a także w mediach społecznościowych).

Gromadzimy i przetwarzamy Twoje dane osobowe wyłącznie zgodnie z przepisami prawa o ochronie danych Unii Europejskiej i Republiki Federalnej Niemiec (RODO, BDSG, TMG itp.).

Poniżej znajdują się informacje o naszej polityce prywatności (cel, rodzaj, zakres) gromadzenia i przetwarzania Twoich danych osobowych.

We wszystkich sprawach związanych z tymi tematami można kontaktować się z osobami odpowiedzialnymi w następujący sposób:

Starke Jobs GmbH & Co.KG

Reitzenhainer Str25A

09496 Marienberg

Adres e-mail:  mail@starke-jobs.com

WŁAŚCICIEL: Danilo Baldauf

NIP: 228/165/02601
Ust ID: DE332832490

HRB: 9215

Link do nadruku : https://praca-niemcy.starke-jobs.com/podminky

Skontaktuj się z inspektorem ochrony danych:  datenschutz@starke-jobs.com

 

DANE UŻYTKOWNIKA PODCZAS KONTAKTU

Użytkownicy kontaktują się z nami, np. za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu, mediów społecznościowych lub formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej, gromadzą i przetwarzają informacje o użytkownikach w celu dalszego przetwarzania kontaktów i ewentualnie przetwarzania stosunków umownych lub przedumownych (art. 6 ust. 1 lit. a b) RODO). W razie potrzeby przechowujemy wymagane dane użytkownika w CRM. Prośby będą usuwane, gdy tylko przestaną być wymagane.

Organizacja, administracja, księgowość

W związku z naszymi zadaniami administracyjnymi, a także obowiązkami organizacyjnymi, księgowymi i prawnymi (np. archiwizacyjnymi, retencyjnymi) naszej firmy zbieramy, przetwarzamy i przechowujemy dane, które są niezbędne do wykonywania naszych usług kontraktowych i prowadzenia działalności gospodarczej ( art. 6 ust. 1c lit. f RODO). Dotyczy to odwiedzających naszą stronę internetową, a także wszystkich naszych kandydatów, pracowników, klientów, potencjalnych klientów i partnerów biznesowych. W odniesieniu do usług umownych i komunikacji, usunięcie tych danych odpowiada informacjom dostarczonym dla tego rodzaju przetwarzania. Dane są przekazywane administracji finansowej, doradcom zewnętrznym (np. doradcom podatkowym lub audytorom), innym centrom opłat i dostawcom usług płatniczych.
Ponadto, w oparciu o nasze interesy biznesowe (np. wielokrotny kontakt), informacje od dostawców, klientów i innych partnerów biznesowych są trwale przechowywane.

Ochrona danych w procesie aplikacyjnym

Po przesłaniu danych kandydata rozpocznie się proces rekrutacji. Oświadczasz, że wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji w zakresie objętym naszą Polityką Prywatności.

Przetwarzanie danych kandydatów odbywa się wyłącznie jako podstawowy i niezbędny środek w procesie rekrutacji zgodnie z prawem (wypełnienie (zawczasu) zobowiązań umownych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, § 26 BDSG // Jeśli to konieczne). Wymagane dane są tworzone między innymi na podstawie naszych opisów stanowisk i formularzy online. Są to zazwyczaj dane osobowe, dane kontaktowe oraz dokumenty aplikacyjne (np. CV, list motywacyjny, certyfikaty). Możliwe są dodatkowe dobrowolne dane.

Jeżeli wnioskodawcy dobrowolnie przekażą dane lub zwrócą się do wnioskodawców o dane osobowe szczególnych kategorii (art. 9 ust. 1 RODO), będziemy je przetwarzać również zgodnie z warunkami prawnymi (art. 9 ust. 2 lit. RODO).

Jeżeli oferujemy możliwość przesyłania danych aplikacyjnych za pośrednictwem formularzy internetowych na naszej stronie internetowej, dane te będą przesyłane w postaci zaszyfrowanej.

Istnieje możliwość przesłania danych aplikacyjnych e-mailem. Zwracamy jednak uwagę, że wiadomości e-mail nie są szyfrowane i że o szyfrowanie muszą zadbać sami wnioskodawcy. Dlatego nasza firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo ścieżki transmisji między nadawcą (wnioskodawcą) a odbiorcą (Starke Jobs GmbH & Co.KG).

Innym sposobem przekazania szczegółów aplikacji naszej firmy jest przesyłka pocztowa.

W przypadku pozytywnej aplikacji będziemy przetwarzać przesłane dane kandydata w celu zatrudnienia. Jeśli zgłoszenie nie powiedzie się i nie będziemy w stanie złożyć kandydatom alternatywnej oferty, usuniemy wszystkie dane kandydata. Usuniemy to 6 miesięcy po otrzymaniu danych. Okres sześciu miesięcy służy wyjaśnieniu kolejnych kwestii oraz, w stosownych przypadkach, naszych zobowiązań do dostarczenia dowodów na mocy AGG.

Anulowanie podania o pracę powoduje również usunięcie danych kandydata.

Wnioskodawcy mają prawo do żądania niezwłocznego usunięcia danych, jeżeli istnieją uzasadnione powody.

Jeśli wnioskodawcy zapewni zwrot kosztów przez Starke Jobs GmbH & Co.KG, dokumenty są przechowywane zgodnie z terminami podatkowymi.

Baza kandydatów

Ze względu na charakter naszych usług z powtarzającymi się porównywalnymi lub podobnymi ofertami, oferujemy kandydatom możliwość zarejestrowania się na okres dwóch lat w naszej bazie danych kandydatów. W tym celu wymagana jest odrębna zgoda (§ 6 ust. 1 b RODO, art. 7 RODO). Przetwarzamy dane kandydatów w naszej bazie kandydatów wyłącznie w celu uzyskania informacji o przyszłych ofertach pracy. Po upływie dwóch lat dane zostaną usunięte. Rejestracja w naszej bazie kandydatów jest dobrowolna, a zgodę można w każdej chwili odwołać i wnieść sprzeciw (art. 21 RODO). Zgoda na rejestrację w bazie danych wnioskodawców nie wpływa na pierwotny / trwający proces aplikacyjny.

 

HOSTING STRON / E-MAILE

Aby użytkownicy mogli korzystać z naszej oferty online, korzystamy z usług dla gości (np. infrastruktury online, przestrzeni dyskowej, baz danych, mocy obliczeniowej, usług poczty elektronicznej itp.). My i/lub dostawca usług hostingowych zbieramy i przetwarzamy dane użytkowników odwiedzających nasze usługi internetowe w związku z naszym prawnie uzasadnionym interesem w bezpiecznym i niezawodnym działaniu naszych usług internetowych (art. 6 ust. 1 f RODO, art. 28 RODO).

Ciasteczka

Stosujemy pliki cookies w celu poprawy komfortu użytkownika i korzystania ze wszystkich funkcji naszych serwisów internetowych. W niektórych przypadkach używane pliki cookie są przechowywane na urządzeniu użytkownika nawet po zakończeniu sesji przeglądarki, dzięki czemu są ponownie rozpoznawane przy kolejnej wizycie użytkownika w naszej ofercie online i ewentualnie również prezentacji spersonalizowanych treści.

Zapisując pliki cookie, użytkownik może zablokować ustawienia przeglądarki na swoim urządzeniu lub usunąć już zapisane pliki cookie.

Sieci społecznościowe i platformy internetowe

Jesteśmy zaangażowani w różne sieci społecznościowe i na różnych platformach internetowych w celu komunikacji i informacji z użytkownikami, klientami i zainteresowanymi stronami. Te sieci i platformy podlegają warunkom umownym i zasadom przetwarzania danych odpowiednich dostawców.
Przetwarzamy dane przekazane użytkownikom w tych sieciach i na tych platformach w związku z komunikacją (np. wpisy, wiadomości, dokumenty aplikacyjne, dane kontaktowe), chyba że nasza Polityka prywatności stanowi inaczej.

MAPY GOOGLE

Mapy Google (oferowane i obsługiwane przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) są częścią naszej witryny. W

w związku z tym mogą być zbierane i przetwarzane dane, w szczególności adresy IP i dane o lokalizacji użytkownika, ale nie bez uprzedniej zgody usługodawcy. Przetwarzanie danych może odbywać się w Stanach Zjednoczonych. Dane mogą być przetwarzane w USA.

Polityka prywatności:  https://www.google.com/policies/privacy/

Ustawienia rezygnacji:  https://adssettings.google.com/authenticated

Wyświetlaj powiadomienia na stronach internetowych

Wchodząc na naszą stronę, zapraszamy do zaakceptowania lub odrzucenia propozycji otrzymywania powiadomień o nowościach na naszej stronie. Potwierdzenie otrzymania lub odrzucenia powiadomień jest ważne tylko dla przeglądarki, na którą wyraziłeś zgodę lub nie zgadzasz się.

Jeżeli wyrazisz zgodę na otrzymywanie powiadomień z naszej strony, będziesz otrzymywać od nas w przyszłości informacje o nowościach na naszej stronie w formie krótkiego powiadomienia, niezależnie od tego, czy masz aktualnie aktywne okna przeglądarki, czy nie. Kliknięcie tego powiadomienia przeniesie Cię bezpośrednio do połączonej witryny.

Zgodę na otrzymywanie powiadomień możesz odwołać w dowolnym momencie, klikając bezpośrednio w przychodzące powiadomienie lub cofając zgodę na naszej stronie internetowej lub w ustawieniach opcji internetowych.

 

Do wprowadzania zmian używamy technologii firmy OneSignal, 201 San Antonio Circle Suite Suite # 140, Mountain View, CA, USA. Informacje o tym, jak chronić swoją prywatność w przypadku tych technologii, można znaleźć pod tym linkiem: https://onesignal.com/privacy_policy .

Abyśmy mogli wysyłać Ci powiadomienia, system automatycznie przydzieli Ci identyfikator, który blokuje przesyłanie danych osobowych do serwera OneSignal.

Wchodząc na naszą stronę, zapraszamy do zaakceptowania lub odrzucenia propozycji otrzymywania powiadomień o nowościach na naszej stronie. Potwierdzenie otrzymania lub odrzucenia powiadomień jest ważne tylko dla przeglądarki, na którą wyraziłeś zgodę lub nie zgadzasz się.

Jeżeli wyrazisz zgodę na otrzymywanie powiadomień z naszej strony, będziesz otrzymywać od nas w przyszłości informacje o nowościach na naszej stronie w formie krótkiego powiadomienia, niezależnie od tego, czy masz aktualnie aktywne okna przeglądarki, czy nie. Kliknięcie tego powiadomienia przeniesie Cię bezpośrednio do połączonej witryny.

Zgodę na otrzymywanie powiadomień możesz odwołać w dowolnym momencie, klikając bezpośrednio w przychodzące powiadomienie lub cofając zgodę na naszej stronie internetowej lub w ustawieniach opcji internetowych.

 

Do wprowadzania zmian używamy technologii firmy OneSignal, 201 San Antonio Circle Suite Suite # 140, Mountain View, CA, USA. Przetwarzanie danych za pośrednictwem OneSignal odpowiada sposobowi określonemu w art. 6 ust. ustawy RODO. Informacje o tym, jak chronić swoją prywatność w przypadku tych technologii, można znaleźć pod tym linkiem: https://onesignal.com/privacy_policy .

 

Abyśmy mogli wysyłać Ci powiadomienia, system automatycznie przydzieli Ci identyfikator, który blokuje przesyłanie danych osobowych do serwera OneSignal.

WTYCZKI SPOŁECZNOŚCIOWE FACEBOOKA

Ze względu na nasz prawnie uzasadniony interes w prowadzeniu działalności gospodarczej, analizie i optymalizacji naszej oferty internetowej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) korzystamy z wtyczek serwisu facebook.com (oferowanych i obsługiwanych przez Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square Dublin 2, Irlandia). Wtyczki te mogą wyświetlać elementy interakcji lub treści, takie jak filmy, tekst lub grafika. Wtyczki oznaczone są logo Facebooka, np. Biały symbol „f” na niebieskim tle, symbol „kciuki w górę”, termin „Lubię to”, wyrażenie „Lubię to” itp.

Lista/wygląd wtyczek:  https://developers.facebook.com/docs/plugins/

Facebook gwarantuje zgodność z europejskimi przepisami o ochronie danych ( https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active ).
Za pomocą funkcji wtyczek wywoływane jest menu online Facebooka, które tworzy bezpośrednie połączenie z serwerami Facebooka. Z przesyłanych i przetwarzanych danych można tworzyć profile użytkowania. Starke Jobs GmbH & Co.KG nie ma wpływu na to lub zakres gromadzonych i przetwarzanych danych, dlatego informujemy Cię tylko zgodnie z naszą najlepszą wiedzą.

Integracja wtyczek przesyła informacje do Facebooka, wywołując menu online dla użytkownika. Dzięki temu możliwe jest, jeśli to konieczne i jeśli użytkownik jest zalogowany na swoim koncie na Facebooku, przypisanie do istniejącego konta na Facebooku.

Dzięki integracji wtyczek Facebook otrzymuje informację, że użytkownik uzyskał dostęp do odpowiedniej strony oferty online. Jeśli użytkownik jest zalogowany na Facebooku, Facebook może przypisać wizytę do jego konta na Facebooku. Po włączeniu wtyczek informacje są przesyłane bezpośrednio z urządzenia użytkownika do Facebooka i tam przechowywane.

Jeśli jednak użytkownik nie jest użytkownikiem Facebooka, adres IP użytkownika można znaleźć i zapisać na Facebooku.

Polityka prywatności:  https://www.facebook.com/about/privacy/
Użytkownicy Facebooka mogą uniknąć gromadzenia i łączenia dodatkowych danych i informacji, wylogowując się ze swojego konta na Facebooku i usuwając pliki cookie przed skorzystaniem z naszych ofert online.

Ustawienia profilu:  https://www.facebook.com/settings?tab=ads

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych

Użytkownik może w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę na wykorzystanie przesłanych do nas informacji. Do anulowania wystarczy nieformalna wiadomość e-mail na  adres datenschutz@starke-jobs.com . Odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych prowadzonego do odwołania.

Prawo do złożenia skargi do właściwego organu

Jako użytkownik masz prawo skontaktować się z właściwym organem nadzorczym w przypadku naruszenia danych (Der Landesdatenschutzbeauftragte der Bundeslandes Sachsen).

Prawo do informacji, sprostowania, zablokowania, usunięcia

Użytkownikom przysługuje prawo do uzyskania informacji o przechowywanych przez nas danych osobowych użytkownika (pochodzenie danych, odbiorca, cel przetwarzania danych, prawo do ich sprostowania, zablokowania lub usunięcia w razie potrzeby). W tym celu wymagany jest kontakt (patrz odcisk) lub e-mail datenschutz@starke-jobs.com

 

Zasady ochrony danych osobowych przy przetwarzaniu newsletterów

 

W poniższych sekcjach znajdziesz informacje na temat treści naszych newsletterów, rejestracji, wysyłania, opinii na temat naszych newsletterów oraz Twoich praw w związku z wykorzystaniem Twoich danych osobowych. Wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych nadawcy, potwierdzając subskrypcję newsletterów.

Treść newslettera:

Newslettery, e-maile i inne wiadomości elektroniczne oraz komunikaty reklamowe (zwane dalej „newsletterami”) wysyłamy wyłącznie za zgodą odbiorcy. Treść newsletterów to informacje o spedytorze i jego usługach.

Subskrypcja newslettera

Po kliknięciu w subskrypcję newslettera otrzymasz na podany przez Ciebie adres e-mail link potwierdzający zgodę na otrzymywanie newslettera. Bez tej zgody nie jest możliwe umieszczenie Twojego adresu e-mail na liście odbiorców newslettera. Zgodnie z prawem nadawca śledzi datę i godzinę rejestracji do newslettera oraz Twój adres IP, a także wszelkie zmiany dokonane w okresie subskrypcji.

Dane rejestracyjne

Podczas rejestracji do newslettera konieczne jest podanie adresu e-mail. Jeśli podasz również swoje imię i nazwisko, nadawca użyje tego nazwiska wyłącznie jako adresu w e-mailach.

Rejestracja do biuletynów i związany z tym pomiar skuteczności biuletynów opiera się na zgodzie odbiorcy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a). a) i art.7 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych oraz dalej zgodnie z §7 ust.2 pkt 3 i ust.3 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Dane rejestrowe przetwarzane są przez nadawcę zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a). f) ustawy o ochronie danych osobowych, która monitoruje prawnie uzasadniony interes osoby trzeciej. Celem spedytora jest stworzenie przyjaznego i bezpiecznego środowiska, które spełnia oczekiwania klientów.

Zrezygnuj z subskrypcji biuletynów

Zgodę na otrzymywanie newsletterów możesz wycofać w dowolnym momencie. Możesz zrezygnować z subskrypcji, klikając link znajdujący się w każdym biuletynie. Twoje dane są następnie przechowywane przez spedytora przez kolejne trzy lata, po czym zostaną bezpiecznie usunięte z systemu spedytora, w tym wszystkie podane przez Ciebie dane. Indywidualnie okres wykluczenia z bazy danych może zostać skrócony w drodze umowy, pod warunkiem, że wnioskodawca wyraźnie potwierdzi, że w przeszłości wyraził zgodę na otrzymywanie biuletynów.

PocztaChimp

Biuletyny są dystrybuowane za pośrednictwem platformy MailChimp dostarczanej przez The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponde De Leon Ave NE # 5000, Atlanta, GA 30308, USA („Dostawca”).

Ochronę danych osobowych określa regulamin dostawcy, z przepisami można zapoznać się pod tym linkiem . Dostawca jest certyfikowany w ramach stowarzyszenia EU-US-Privacy-Shield , które zobowiązuje członków stowarzyszenia do przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych. Usługodawca ma prawo do wyświetlania danych o naszych klientach, ale bez możliwości uzyskania dostępu do ich wykorzystania na własne potrzeby lub udostępnienia ich osobie trzeciej.

Mierzenie sukcesu biuletynów

Otwierając newsletter przez subskrybenta, nadawca uzyskuje dane zawierające informacje techniczne o przeglądarce subskrybenta, jego adresie IP oraz dacie i godzinie otwarcia newslettera. Informacje te są następnie wykorzystywane przez nadawcę do optymalizacji danych technicznych, tak aby biuletyny były wyświetlane odbiorcom prawidłowo pod względem technicznym, zgodnie z używanym sprzętem.

Nadawca otrzymuje również informację zwrotną, czy subskrybent otworzył newsletter, kiedy go otworzył i jakie linki w newsletterze kliknął. Informacje te są następnie przydzielane każdemu subskrybentowi i służą do oceny sukcesu newslettera wysyłanego w ramach całej grupy subskrybentów. Intencją nadawcy nie jest realizowanie interesów poszczególnych subskrybentów.[/ Vc_column_text] [/ vc_column] [/ vc_row]

[/ vc_column] [/ vc_row ]

Zmień ustawienia cookie

Zmień ustawienia cookie