Firma wynajmująca pracowników – Zwolnienie z powodu przejęcia

Post może zainteresować również innych. Podziel się nim ze znajomymi!
Whatsapp

Pracownicy firm tymczasowych często po udanych zleceniach w przedsiębiorstwach klientów zostają zatrudnieni na stałe. Co prawda, nie ma gwarancji przejęcia z umowy o pracę tymczasową, jednak można zwiększyć swoje szanse na takie zatrudnienie. Dowiedz się tutaj, na jakich warunkach pracownicy tymczasowi są przejmowani. Każde przejęcie z pracy tymczasowej wiąże się jednak również z wypowiedzeniem umowy – w danej firmie wynajmującej pracowników tymczasowych. W artykule szczegółowo omawiamy ten temat i pokazujemy, na co koniecznie należy zwrócić uwagę w ramach takiego wypowiedzenia.

Kiedy można przejąć pracownika tymczasowego?

Jeśli jesteś zatrudniony jako pracownik tymczasowy, wcześniej zawarłeś umowę z firmą wynajmującą pracowników tymczasowych. Ta firma następnie kieruje Cię do swoich klientów. Jeśli planowane jest przejęcie z pracy tymczasowej, oznacza to, że kończysz swoje zatrudnienie w firmie wynajmującej pracowników tymczasowych i przechodzisz bezpośrednio na stałe zatrudnienie w firmie, w której pracowałeś jako pracownik tymczasowy. Takie przejęcie jest więc zwykłą zmianą pracodawcy. Normalnie do zmiany pracodawcy potrzebne są nowe listy motywacyjne i trzeba zdać rozmowy kwalifikacyjne. To wszystko odpada przy przejęciu z pracy tymczasowej do firmy klienta.

Ważnym warunkiem przejęcia jest oczywiście to, że chętnie pracujesz w swoim miejscu pracy i że wykonywane tam prace odpowiadają Twoim zainteresowaniom i mocnym stronom. Ponadto, odpowiednia firma powinna być przekonana o Twojej wartości jako pracownika. To oznacza, że najpierw powinieneś tam pracować przez pewien czas, aby się wykazać. Wielu pracowników jest przejmowanych najwcześniej po 12 miesiącach. Wynika to z faktu, że wtedy często kończą się umownie określone prowizje dla pośredników, które byłyby naliczane klientowi przy wcześniejszym przejęciu. Zazwyczaj możesz pracować maksymalnie 18 miesięcy dla jednego przedsiębiorstwa. Jest to określone w przepisach dotyczących maksymalnego okresu wypożyczenia. Najpóźniej pod koniec tych 18 miesięcy omawiane są szanse na przejęcie.

Prawdopodobieństwo, że zostaniesz przejęty przez firmę klienta podczas pracy tymczasowej, zależy również od firmy wynajmującej pracowników tymczasowych, w której jesteś zatrudniony. Niektóre firmy wynajmujące pracowników tymczasowych oferują swoim pracownikom specjalnie takie zlecenia, w których istnieją wysokie szanse na przejęcie. Aby zwiększyć swoje szanse na przejęcie, powinieneś zwrócić uwagę przede wszystkim na następujące kwestie:

 • Wykonywać dobrą pracę
 • Okazywać uwagę podczas wdrażania
 • Zadawać pytania w razie niejasności
 • Utrzymywać schludny wygląd

Te rzeczy mogą na pierwszy rzut oka wydawać się banalne, jednak przy dużym wyborze pracowników mogą być dla firm decydujące.

Jak złożyć wypowiedzenie jako pracownik tymczasowy przy przejęciu?

Przejście z firmy wynajmującej pracowników tymczasowych do firmy klienta przebiega tak samo, jak każda inna zmiana pracodawcy. Jako pracownik tymczasowy musisz wtedy wypowiedzieć swoją umowę o pracę z firmą wynajmującą. Możliwe jest również wcześniejsze rozwiązanie stosunku pracy, abyś mógł szybciej rozpocząć pracę w nowej firmie. Jednak na to firma wynajmująca pracowników tymczasowych nie musi się zgodzić. Dlatego może się zdarzyć, że będziesz musiał jeszcze pracować w firmie wynajmującej przez okres wypowiedzenia określony w umowie.

Po tym okresie nie będzie już między tobą a firmą wynajmującą pracowników tymczasowych żadnej umownej więzi. Oznacza to, że całkowicie się wycofujesz, a firma wynajmująca nie ma już nad tobą żadnych praw decyzyjnych. Ponadto jest zobowiązana na życzenie wystawić ci świadectwo pracy. Po upływie okresu wypowiedzenia możesz nawiązać stosunek pracy z nową firmą, oparty na całkowicie nowej umowie o pracę. Możesz teraz również omówić szczegóły ze swoim przyszłym pracodawcą, na przykład dotyczące okresu próbnego czy swoich oczekiwań płacowych.

Jak wysoka jest kwota odstępnego przy pracy tymczasowej?

Jak już wspomniano, partnerzy biznesowi muszą liczyć się z różnymi kwotami odstępnego, jeśli chcą przejąć pracowników z firmy wynajmującej pracowników tymczasowych. Często opłaty te są określone w formie klauzul w Ogólnych Warunkach Handlowych firm wynajmujących pracowników tymczasowych. Natomiast Federalny Trybunał Sprawiedliwości (BGH) uważa następującą skalę za odpowiednią:

 • Przejęcie w ciągu pierwszych trzech miesięcy: 15 procent rocznego wynagrodzenia brutto
 • po 3 miesiącach: 12 procent rocznego wynagrodzenia brutto
 • po 6 miesiącach: 9 procent rocznego wynagrodzenia brutto
 • po 9 miesiącach: 5 procent rocznego wynagrodzenia brutto
 • po 12 miesiącach: brak opłat za pośrednictwo

Jak długo może pracować pracownik tymczasowy w jednej firmie?

Praca tymczasowa w Niemczech jest regulowana ustawą o pracy tymczasowej (AÜG). Od roku 2017 istnieje górny limit czasu pracy tymczasowej w jednym miejscu. Pracownicy tymczasowi mogą pracować w tej samej firmie maksymalnie przez 18 miesięcy na tym samym stanowisku.

Jakie prawa przysługują mi jako pracownikowi tymczasowemu?

Jako pracownik tymczasowy masz oczywiście określone prawa, które są podsumowane poniżej:

 • Wynagrodzenie: Zgodnie z ustawą o pracy tymczasowej, pracownicy tymczasowi mają prawo do takiego samego wynagrodzenia, jak porównywalni stali pracownicy firmy, do której zostali wypożyczeni. Możliwe jest jednak, że w obowiązującym dla danej branży układzie zbiorowym pracy zostały ustalone inne zasady na określony czas.
 • Warunki pracy: Pracownicy tymczasowi powinni być zatrudnieni przez firmę, do której są wypożyczeni, na takich samych warunkach pracy, jak stali pracownicy tej firmy.
 • Maksymalny okres wypożyczenia: Zgodnie z przepisami, wypożyczenie pracownika tymczasowego do firmy klienta jest ograniczone do 18 miesięcy. Jednakże, w układzie zbiorowym danej branży może być ustalony dłuższy okres.

Chcesz aplikować do firmy wynajmującej pracowników tymczasowych? Z naszym wzorem aplikacji do firmy wynajmującej pracowników tymczasowych zrobisz to szybko i łatwo.

Czy agencja pracy tymczasowej może mnie zwolnić, jeśli jestem chory?

Ustawa o pracy tymczasowej przewiduje, że pracownicy tymczasowi są podczas pracy traktowani na równi z porównywalnymi stałymi pracownikami. Oznacza to, że mają prawo do umowy o pracę, w której określone są standardowe świadczenia, takie jak płatny urlop, ustawowa ochrona przed zwolnieniem i kontynuacja wypłaty wynagrodzenia w przypadku choroby. W przypadku choroby pracownicy muszą to zgłosić swojemu pracodawcy tak szybko, jak to możliwe. W większości przypadków zwolnienie lekarskie należy przedłożyć bezpośrednio agencji pracy tymczasowej, w której pracownik jest zatrudniony. Czasami wymaga tego również firma, do której pracownik został wypożyczony.

Jeśli zwolnienie lekarskie zostanie złożone na czas, agencje pracy tymczasowej i firmy, do których pracownicy są wypożyczani, mogą się przygotować na nieobecność pracownika w miejscu pracy. Zgodnie z niemieckim prawem pracy, zwolnienie pracownika podczas choroby jest zasadniczo dozwolone. Nie ma znaczenia, czy jest to zwolnienie zwykłe, czy nadzwyczajne. Dotyczy to również branży pracy tymczasowej. Czy zwolnienie jest skuteczne, zależy jednak od różnych warunków. Pracownicy nie muszą akceptować zwolnienia podczas choroby bez sprzeciwu. W razie wątpliwości powinni skonsultować zwolnienie z prawnikiem. Mogą wtedy nadal otrzymywać wynagrodzenie za czas choroby lub odprawę.

FAQ

Masz dodatkowe pytania dotyczące pracy tymczasowej i wypowiedzenia? Jeśli interesuje Cię na przykład różnica między pracą tymczasową a wynajmem pracowników lub chcesz wiedzieć, co się dzieje, gdy agencja pracy tymczasowej nie ma dla Ciebie pracy, jesteś we właściwym miejscu.

Jaka jest różnica między pracą tymczasową a wynajmem pracowników?

Nie ma różnicy między pracą tymczasową a wynajmem pracowników. Oba terminy mogą być używane zamiennie. Oznaczają, że pracownicy są wypożyczani przez firmę wynajmującą pracowników, w której są zazwyczaj zatrudnieni na czas nieokreślony, do firmy klienta (odbiorcy) na określony czas.

Czy można zostać zwolnionym po 6 tygodniach choroby?

Tak, jeśli nieobecność spowodowana chorobą trwa tak długo, może to powodować zakłócenia w funkcjonowaniu i ekonomiczne skutki dla firmy. To z kolei może uzasadniać wypowiedzenie umowy przez pracodawcę.

Co się dzieje, gdy moja agencja pracy tymczasowej nie ma dla mnie pracy?

Może się zdarzyć, że agencja pracy tymczasowej nie będzie miała dla Ciebie zlecenia. W takim przypadku ryzyko spoczywa wyłącznie na agencji pracy tymczasowej, ponieważ musi ona nadal wypłacać Ci uzgodnione wynagrodzenie.

Wnioski

Bycie zatrudnionym w agencji pracy tymczasowej oznacza również, że masz szanse na stałe zatrudnienie. Często zdarza się, że pracownicy tymczasowi tak bardzo przekonują pracodawcę podczas jednego ze swoich zleceń, że zostają zatrudnieni przez daną firmę. W każdym przypadku konieczne jest wtedy złożenie wypowiedzenia w agencji pracy tymczasowej. Jego realizacja nie jest trudna. Jednak również w pracy tymczasowej obowiązuje okres wypowiedzenia. Jeśli agencja pracy tymczasowej nie zgodzi się na wcześniejsze rozwiązanie umowy, trzeba odczekać ten czas i dopiero potem można rozpocząć pracę w nowej firmie. Również agencja pracy tymczasowej może wypowiedzieć umowę. Może to się zdarzyć również w przypadku choroby. Niemniej jednak warto zwrócić się o pomoc do prawnika, jeśli masz wrażenie, że wypowiedzenie było niezgodne z prawem. W najlepszym przypadku otrzymasz odszkodowanie lub dalsze wynagrodzenie za czas choroby.

Zostaw swój komentarz

Proszę śledzić i polub nas :)

Whatsapp