Praca tymczasowa w Niemczech – zalety i wady

Post może zainteresować również innych. Podziel się nim ze znajomymi!
Whatsapp

Aby przezwyciężyć szczyty zleceń, liczne przedsiębiorstwa sięgają po pracowników tymczasowych. Ci wspierają stałą załogę na czasowo. W przypadku choroby nie powodują to dla firm żadnych strat finansowych. Dodatkowo mogą one łatwo i wygodnie odmówić wsparcia tymczasowych pracowników, gdy zamówienia są niższe niż oczekiwano. W takim przypadku agencja pracy tymczasowej po prostu przekierowuje pracowników tymczasowych do innego przedsiębiorstwa. Brak utraty wynagrodzenia dla pracownika tymczasowego. Jednak jakie konkretnie są zalety i wady pracy tymczasowej, i kto w tym kontekście bardziej korzysta z tymczasowego zatrudnienia – przedsiębiorstwa czy pracownicy tymczasowi?

Co dokładnie oznacza praca tymczasowa w Niemczech?

Praca tymczasowa, znana również jako praca tymczasowa lub użyczenie pracowników, polega na czasowym korzystaniu z pracy pracowników zatrudnionych u agencji pracy. Agencja tymczasowa wypożycza pracowników klientom biznesowym. Pracownik tymczasowy podlega instrukcjom klienta, ale wynagrodzenie otrzymuje od agencji pracy. Ta ostatnia może także dać pracownikowi ostrzeżenie lub go zwolnić. Między agencją tymczasową a klientem zawierany jest umowa o użyczenie pracownika, która reguluje m.in. czas trwania użyczenia pracownika. W zasadzie, nie tylko agencje pracy tymczasowej, ale także tradycyjne firmy usługowe mogą użyczać swoich pracowników innemu przedsiębiorstwu w ramach użyczenia pracownika.

Wykonanie pracy pracownika tymczasowego odbywa się w miejscu pracy klienta. Podlega on tutaj ustaleniom dotyczącym codziennego czasu pracy oraz przerw. Ponadto klient monitoruje jakość pracy pracownika tymczasowego. Przy korzystaniu z pracowników tymczasowych, dyrektor musi skonsultować się z radą zakładową. Ta ostatnia musi zgodzić się na użyczenie zgodnie z § 99 Ustawy o przedsiębiorstwach (Betriebsverfassungsgesetz, BetrVG). Ustawa o użyczeniu pracowników (Arbeitnehmerüberlassungsgesetz, AÜG) istnieje w Niemczech od 1972 roku. Reguluje prawa i obowiązki wypożyczających i wypożyczających. Obejmuje to na przykład wymóg zezwolenia dla wypożyczających działających gospodarczo oraz okres czasu użyczenia pracowników.

Również finansowe równouprawnienie z pracownikami stałymi (Equal Pay) jest częścią AÜG. Odstępstwo jest możliwe tylko wtedy, gdy wynagrodzenie różni się od wartości na podstawie odpowiednich stawek. Zgodnie z AÜG pracownik jest uznawany za zatrudnionego na stałe, jeśli klient nie może przedstawić ważnego zezwolenia na użyczenie. W takim przypadku istnieje stosunek pracy między pracownikiem (pracownikiem tymczasowym) a wypożyczającym. To samo dotyczy sytuacji, gdy klient wykorzystuje pracę pracownika tymczasowego dłużej, niż jest to umówione z agencją pracy. Termin “praca tymczasowa” jest obecnie negatywnie oceniany i rzadko używany. Zamiast tego używa się terminu “praca na zlecenie”. Pracownik (pracownik tymczasowy), firma zatrudniająca (wypożyczająca) i firma klienta (wypożyczająca) tradycyjnie tworzą trójkąt.

Praca na zlecenie w Niemczech ma swoje zalety i wady.

Przedsiębiorstwa, które mają silnie zmienną liczbę zamówień, mogą zapobiec brakom dzięki wykorzystaniu pracowników tymczasowych. Dla nich użyczenie pracowników okazuje się praktyczne i proste. Nie zawierają bowiem wiążących stosunków pracy z osobami zewnętrznymi. W rezultacie nie muszą ich zatrudniać w spokojniejszych okresach. Ponadto eliminują procesy rekrutacyjne i związane z nimi dodatkowe koszty. Jednak praca na zlecenie niesie też wady dla przedsiębiorstw. Pracownicy tymczasowi nie związują się na stałe z firmami i mogą wykazywać mniejszą motywację i produktywność niż pracownicy stażyści.

Jeśli przedsiębiorstwa nie sprawdzą, czy pośrednik posiada zezwolenie na użyczenie pracowników od Federalnej Agencji Pracy, pracownicy tymczasowi są uważani za pracowników stażystów, jeśli brak jest ważnego zezwolenia na użyczenie. Istnieje ukryte użyczenie pracowników, które narusza obowiązujące przepisy. Jeśli określona praktyka jest kontynuowana przez długi czas i za zgodą pracodawcy, może istnieć prawo zwyczajowe. Pracownicy tymczasowi również mogą powołać się na to prawo zwyczajowe. Prawo zwyczajowe w pracy jest zastosowane, na przykład, gdy przez lata wypłacane było dodatkowe wynagrodzenie świąteczne.

Zalety pracy tymczasowej w Niemczech dla przedsiębiorstw

Przedsiębiorstwa mogą korzystać z pracy tymczasowej na różne sposoby. Dzięki temu zachowują wysoki poziom elastyczności w sezonowych lub innych okresach szczytowych zamówień. Projekty czasowe również mogą być realizowane przy udziale pracowników tymczasowych. Oszczędności są wysokie, ponieważ eliminowane są procesy rekrutacyjne, onboardingowe i inne. Ryzyko złego doboru pracowników oraz ryzyko przedsiębiorcze są obniżone. Opieka socjalna jest rozliczana przez firmę tymczasową, co ogranicza biurokrację.

Ponieważ agencja pracy tymczasowej działa jako pracodawca pracowników tymczasowych, musi ona zajmować się wszystkimi zadaniami, takimi jak wypłata wynagrodzenia, a także wystawianie upomnień czy zwalnianie pracowników zdemotywowanych lub niepewnych. Okres wypowiedzenia w firmie tymczasowej odpowiada ustawowym oraz, jeśli istnieją, tarifowym okresom wypowiedzenia i zależy od długości zatrudnienia. Z kolei firma klienta jedynie wydaje polecenia i sprawdza, czy pracownik tymczasowy na miejscu pracy spełnia oczekiwane wyniki oraz przestrzega obowiązujących przepisów w firmie. Dodatkowo, przedsiębiorstwo ponosi odpowiedzialność za zapewnienie optymalnych warunków pracy dla zewnętrznych pracowników.

Wszystko ma swoje zalety i wady – również praca w agencji pracy tymczasowej. Czy warto dla Ciebie, czy nie? Napisz listę tego, czego się spodziewasz, i porównaj to z tym, co może Ci zaoferować firma pośrednictwa pracy tymczasowej.

Duża elastyczność

Wzrost firmy wymaga zatrudnienia nowych pracowników. Jednakże wiązanie się na stałe z pracownikami nie zawsze jest optymalnym rozwiązaniem. Koszty rekrutacji są wysokie, a pracownicy muszą być intensywnie szkoleni, aby mogli w pełni wykorzystać swój potencjał. Jeśli stanowisko zostanie źle obsadzone, generowane są dodatkowe koszty. Dotyczy to również poszukiwania nowego kwalifikowanego pracownika na wolne stanowisko. Ponadto konieczne są różne działania mające na celu budowanie silnej marki pracodawcy, zwiększenie satysfakcji i lojalności pracowników oraz minimalizację rotacji pracowników. Może to obejmować regularne rozmowy feedbackowe, które wymagają przygotowania kierownictwa i zajmują czas.

Z tego powodu firmy, zarówno małe i średnie przedsiębiorstwa, jak i korporacje, często decydują się na korzystanie z pracowników tymczasowych. Główne zalety: pracownicy tymczasowi są zatrudniani na czas określony. Klient firma zatrudniająca personel pozostaje maksymalnie elastyczny i nie zobowiązuje się do długotrwałego zatrudnienia pracowników tymczasowych. W okresach wzmożonego zapotrzebowania można szybko zatrudnić nowych pracowników. W spokojniejszych okresach firmy mogą poinformować agencje pracy tymczasowej, że obecnie nie potrzebują lub potrzebują mniej pracowników tymczasowych. Agencja pracy tymczasowa może wtedy przekazać ich innym firmom.

W przeciwieństwie do firm rekrutacyjnych i headhunterów, agencje pracy tymczasowej korzystają z wewnętrznej bazy kandydatów i nie prowadzą aktywnej rekrutacji poprzez media społecznościowe i inne platformy. Pierwsze muszą zatem zadowolić się odmową od firm rekrutacyjnych i planować dłuższy okres poszukiwania personelu. Agencje pracy tymczasowej mogą jednak natychmiastowo przekazać kandydatów do pracy.

Bezpośredni dostęp do specjalistów

Szybkie i proste zamykanie luk kadrowych: Agencje pracy tymczasowej korzystają z dużego basenu kandydatów i posiadają szeroką sieć kontaktów. Dzięki pracy tymczasowej przedsiębiorstwa klienckie agencji pracy tymczasowej mogą łatwo znaleźć specjalistów i pracowników pomocniczych, oszczędzając przy tym zarówno czas, jak i pieniądze. Koszty poszukiwania personelu spadają do minimum. Powód jest taki, że agencja pracy tymczasowej zajmuje się wyszukiwaniem odpowiednich kandydatów, przeprowadza wstępną selekcję oraz proponuje specjalistów i pracowników pomocniczych, którzy spełniają wymagania klienta.

Rezygnacja z skomplikowanych procesów rekrutacyjnych

Gdy firma publikuje ogłoszenie o pracę i już wcześniej zbudowała silną markę pracodawcy, wpływa wiele zgłoszeń. Dział personalny przegląda listy motywacyjne, wybiera kandydatów z odpowiednim doświadczeniem, ustala terminy rozmów kwalifikacyjnych, przygotowuje się do nich, przeprowadza wywiady, dokonuje wyboru oraz zaprasza wybranych kandydatów na kolejne spotkania. Koszty czasowe są wysokie. Nieobsadzone stanowisko generuje także koszty. Zwłaszcza w okresach braku specjalistów pozycje mogą pozostawać nieobsadzone dłużej niż się spodziewano. Kiedy firmy korzystają z usług agencji pracy tymczasowej, te zajmują się poszukiwaniem kandydatów. Często mogą one natychmiastowo dostarczyć personel, dzięki czemu stanowiska można szybko obsadzić.

Entlastenie stałego personelu

Więcej pracy generuje stres. Pracownicy tymczasowi mogą pomagać w codziennych obowiązkach personelu. Jeśli są to specjaliści, mogą działać samodzielnie i być wykorzystywani do bardziej złożonych zadań. W ten sposób odciąża się stały personel. Zwiększa się satysfakcja pracowników, a mniej z nich opuszcza firmę. Dodatkowo pracownicy bardziej się przywiązują do swojego pracodawcy, polecają go dalej i planują swoją przyszłość zawodową w firmie. Dzięki temu pracodawcy udaje się poprawić swój wizerunek i budować silną markę pracodawcy. Zwiększa to szansę na przyciągnięcie większej liczby specjalistów do firmy.

Wady pracy tymczasowej dla przedsiębiorstw w Niemczech

Niestety, praca tymczasowa nie niesie wyłącznie korzyści dla firm. Przeważnie pracownicy to pomocnicy bez wykształcenia lub ukończonego szkolnictwa. Część z pracowników tymczasowych wykazuje jednak wysoką motywację, produktywność i chęć do nauki. Mogą oni być zatrudnieni na stałe, jeśli zajdzie taka potrzeba. Wielu pracowników tymczasowych wykazuje jednak mniejszą motywację niż pracownicy stażowi firmy. Z powodu czasowego charakteru zatrudnienia nie mogą oni nawiązać trwałego związku z firmą. Praca tymczasowa jest również negatywnie postrzegana i naraża pracowników na liczne uprzedzenia, co dodatkowo może wpływać na ich motywację. Jeśli firmy nie uzyskają zezwolenia od Federalnej Agencji Pracy na pracowników tymczasowych w Niemczech, mówimy o ukrytej pracy tymczasowej pracowników tymczasowych. Jest to zabronione.

Mniejsze przywiązanie pracowników

Osoba, która nie zmienia pracy tylko raz, ale będzie to kontynuować w przyszłości, nie może się związane z żadnym przedsiębiorstwem. Wysokie przywiązanie pracowników stanowi jednak podstawę długotrwałego zatrudnienia. Jeśli go braknie, pracownicy mogą szybciej decydować się na odejście z pracy. Nie można więc wykluczyć, że niektórzy pracownicy tymczasowi zakończą swoje zatrudnienie na własne życzenie. W takim przypadku należy szybko obsadzić wolne stanowisko.

Czas wprowadzenia

Pracownicy tymczasowi muszą być wprowadzeni w pracę, tak jak wszyscy inni pracownicy. Proces wprowadzenia może być czasochłonny. Dlatego ważne jest, aby zatrudniać pracowników o szybkim przyswajaniu wiedzy. Jednak wprowadzenie może również zająć więcej czasu niż się spodziewano. Ma to miejsce na przykład w przypadku, gdy pracownik tymczasowy jest jeszcze uczniem lub studentem bez doświadczenia zawodowego, nie zna języka niemieckiego lub nigdy nie pracował w określonej branży.

Zależność od firmy pracy tymczasowej w Niemczech

Przedsiębiorstwa nie działają autonomicznie, lecz wchodzą w zależność od agencji pracy poprzez umowy o pracę tymczasową. Agencja ta zajmuje się poszukiwaniem kandydatów, wypłacaniem wynagrodzenia pracownikom tymczasowym oraz zapewnia zastępstwo w przypadku choroby lub urlopu. Upomnienia i zwolnienia są wyłącznie kompetencją agencji pracy tymczasowej.

Korzyści z pracy tymczasowej w Niemczech dla pracowników

Pracownicy również czerpią korzyści z pracy tymczasowej. Zazwyczaj otrzymują oni umowę o pracę na czas nieokreślony, co zapewnia im stabilne zatrudnienie. Ustawa o pracy tymczasowej gwarantuje również, że pracownicy tymczasowi mają te same prawa co stażysta pracownicy przedsiębiorstwa. Na przykład określono minimalną płacę i obowiązuje zasada równości traktowania (Equal Treatment). Po dziewięciu miesiącach zatrudnienia pracownicy tymczasowi zarabiają tyle samo co stażysta pracownicy (Equal Pay). Urlop także jest uregulowany. Uczniowie i studenci mogą korzystać z pracy tymczasowej, aby zdobyć doświadczenie zawodowe i zarobić pierwsze pieniądze. W ten sposób zwiększają swoje szanse na rynku pracy. To samo dotyczy osób zmieniających zawód i osób poszukujących pracy, które długo nie pracowały.

Darmowe pośrednictwo

Firma pracy tymczasowej pośredniczy w zatrudnieniu pracowników tymczasowych. Pracownik tymczasowy nie ponosi żadnych kosztów. Nie musi pisać i wysyłać aplikacji, ani uczestniczyć w rozmowach kwalifikacyjnych i przygotowywać odpowiedniego ubioru.

Niskie bariery wejścia

Firmy pracy tymczasowej posiadają szeroką sieć kontaktów. Pośredniczą nie tylko w zatrudnieniu specjalistów, ale także pracowników pomocniczych. Dlatego firmy pracy tymczasowej mogą być szczególnie korzystne dla długotrwale bezrobotnych, którzy chcą powrócić na rynek pracy i przyzwyczaić się do życia zawodowego. Zazwyczaj nie jest konieczne składanie aplikacji i uczestniczenie w rozmowach kwalifikacyjnych w kilku firmach, często wystarcza aplikacja w firmie świadczącej usługi doradztwa personalnego.

Szanse dla osób zmieniających zawód i powracających do pracy

Ciąża, poważna choroba lub opieka nad członkiem rodziny mogą spowodować, że pracownicy przez kilka lat nie podejmują żadnego zawodu. Przez pracę tymczasową mogą oni powrócić do życia zawodowego. Osoby zmieniające zawód, które chcą podjąć nowe wyzwania zawodowe, mogą skorzystać z pracy tymczasowej, aby zdobyć wgląd w branżę i różne przedsiębiorstwa.

Możliwość przejęcia

Przedsiębiorstwa mogą przejmować pracowników tymczasowych. Warunkiem jest, że pracownicy tymczasowi imponują wysoką etyką pracy, motywacją i wyjątkowymi osiągnięciami. Praca tymczasowa może więc służyć jako trampolina do kariery zawodowej.

Wady pracy tymczasowej w Niemczech dla pracowników

Nie wszystkim pracownikom praca tymczasowa przynosi korzyści. Chociaż pracownicy tymczasowi są zatrudnieni na stałe, często zmieniają miejsce pracy i muszą się stale przystosowywać do nowych zespołów i środowisk. Wynagrodzenie może się różnić w zależności od branży. Zły wizerunek pracy tymczasowej może również wpłynąć na brak pewności siebie. Wysokie poczucie niezadowolenia i brak przynależności mogą długoterminowo przyczyniać się do powstawania problemów zdrowotnych.

Niska identyfikacja z pracodawcą

Pracownicy tymczasowi rzadko się przywiązują do swojego pracodawcy. Agencja pracy, która działa jako pracodawca pracownika, często służy głównie jako trampolina zawodowa. Dlatego pracownicy tymczasowi często korzystają z usług tylko przez kilka miesięcy lub lat.

Niepewność

Dom, dziecko, pies: Wiele Niemców marzy o przeciętnym życiu z wygodami takimi jak własny dom. Pracownicy tymczasowi mogą spełnić ten sen tylko wtedy, gdy po pewnym czasie pracy tymczasowej otrzymają stałą pracę. Nie mogą przewidzieć, jak długo zostaną zatrudnieni w danym miejscu pracy. Wiele firm korzysta z pracowników tymczasowych tylko w okresach szczytowych. Ich oddelegowanie do firm wypożyczających jest czasowo ograniczone.

Możliwe niższe wynagrodzenie w porównaniu do stałych pracowników

Zgodnie z AÜG obowiązuje zasada równej płacy. Niemniej jednak podstawowe wynagrodzenie pracowników tymczasowych może być niższe niż wynagrodzenie podstawowe stałych pracowników przedsiębiorstwa. Mimo trudności na rynku pracy, praca tymczasowa może być korzystnym startem. Ponadto umowy zbiorowe w pracy tymczasowej zazwyczaj oferują wynagrodzenia początkowe znacznie powyżej ustawowego wynagrodzenia minimalnego, dzięki czemu pracownicy tymczasowi mogą otrzymać nawet wyższe wynagrodzenie niż porównywalni stały pracownicy, w zależności od regionu i branży.

Podsumowanie – Radzenie sobie z szczytami zleceń i zwiększenie szans na rynku pracy

Praca tymczasowa ma złą opinię. Jednakże dla przedsiębiorstw oferuje liczne korzyści. Pracownicy tymczasowi mogą być szybko dostarczeni, aby uniknąć braków kadrowych. Firmy zachowują wysoką elastyczność. Niemniej jednak część pracowników tymczasowych może być niewykwalifikowana i wymaga gruntownego przeszkolenia. Z powodu uprzedzeń pracownicy tymczasowi mogą mieć także niższą motywację i produktywność.

Dla pracowników tymczasowych praca tymczasowa może być szansą na podniesienie ich wartości na rynku pracy i udowodnienie swoich umiejętności. Otrzymują oni stałe wynagrodzenie od dostawcy usług. Pracownicy tymczasowi zazwyczaj cieszą się również nieokreślonym czasowo umową o pracę od dostawcy usług. Oglądając na przyszłość, pracownicy mogą lepiej planować niż w przypadku pracy na część etatu. Wady: w porównaniu do stałego zatrudnienia w branżach takich jak przemysł samochodowy, podstawowe wynagrodzenie pracowników tymczasowych jest często niższe. Pomimo zasady równego wynagradzania istnieje tu różnica czasowa między pracownikami przedsiębiorstwa a pracownikiem tymczasowym. Częste zmiany miejsca pracy mogą również wpływać na stan zdrowia. Przewodnictwo: kto często zmienia firmę, cierpi na szkodliwy stres zdrowotny.

Zostaw swój komentarz

Proszę śledzić i polub nas :)

Whatsapp