Jak długo może pracować pracownik tymczasowy w firmie w Niemczech?

Post może zainteresować również innych. Podziel się nim ze znajomymi!
Whatsapp

W samym 2021 roku ponad 11 000 firm w Niemczech zatrudniało pracowników tymczasowych. W 2022 roku 830 000 osób pracowało na zasadzie pracy tymczasowej. Udział zatrudnienia w pracy tymczasowej wyniósł tutaj 2,3 procenta. W światowym rankingu Niemcy zajęły ósme miejsce. Na pierwszym miejscu znalazły się Chiny. Zaleta zatrudnienia tymczasowego: firmy nie wiążą się z pracownikami specjalistycznymi ani pomocniczymi. Zamiast tego agencja pracy tymczasowej działa jako pracodawca i wypożycza pracowników na określony czas do innych firm zgodnie z ich potrzebami. Maksymalny okres wypożyczenia, zwany również maksymalnym okresem wypożyczenia, wynosi kilka miesięcy.

W tym celu agencja pracy tymczasowej i firma kliencka nawiązują relację biznesową. Podstawą jest umowa o wypożyczenie pracowników. Dzięki zatrudnianiu pracowników tymczasowych firmy zwiększają swoją efektywność, radzą sobie z szczytami zamówień i szybko uzyskują wsparcie dla stałych zespołów. Ale czym jest praca na czas określony w agencji pracy tymczasowej? Czym różnią się praca tymczasowa i praca na zasadzie wypożyczenia pracowników? Jak długo firma może zatrudniać pracownika tymczasowego bez przerwy? I kiedy musi nastąpić przejęcie?

Praca na czas określony – Praca tymczasowa (Leiharbeit)

Praca tymczasowa w Niemczech, zwana również pracą na wynajem lub wypożyczeniem pracowników, opisuje wypożyczanie pracowników bez kwalifikacji lub o średnich kwalifikacjach do innej firmy. Firma kliencka pełni rolę wypożyczającego. Wypożyczony pracownik (pracownik tymczasowy) jest włączany na miejscu w proces pracy i jest zatrudniony na czas określony. Maksymalny okres wypożyczenia wynosi kilka miesięcy. Instrukcje wydaje wypożyczający w zakładzie pracy. Umowa o pracę jednak istnieje z firmą pracy tymczasowej, czyli z wypożyczającym. Agencja pracy tymczasowej lub firma usługowa może przedłużyć umowę, udzielić urlopu, wydać upomnienia lub wypowiedzieć umowę. Firma pracy tymczasowej posiada zezwolenie na wypożyczanie pracowników. Uwaga: Zanim firma będzie mogła zatrudnić pracownika tymczasowego, rada zakładowa musi wyrazić zgodę na wypożyczenie (§ 99 Betriebsverfassungsgesetz). Pracy tymczasowej nie należy mylić z umową na czas określony. Ostatnia opisuje umowę o pracę na czas określony.

Maksymalny okres wypożyczenia nie odgrywa tutaj roli. Pracownicy tymczasowi mają natomiast umowę na czas nieokreślony z agencją pracy tymczasowej. Podczas gdy praca w firmie klienckiej jest ograniczona czasowo, pracownik jest zatrudniony na czas nieokreślony u swojego pracodawcy i korzysta z zalet umowy o pracę na czas nieokreślony. Dzięki wypożyczaniu pracowników firmy mogą spontanicznie reagować na szczyty zamówień, pokonywać niepewne czasy i zwiększać wydajność zespołów. Praca tymczasowa w Niemczech oferuje więc szansę na utrzymanie lub zwiększenie konkurencyjności oraz zwiększenie przychodów. Pracownicy tymczasowi są opłacani za godzinę. Minimalna stawka godzinowa wynosi 12,41 euro. Jednak od 01.01.2024 r. w całym kraju obowiązuje ustawowa minimalna stawka godzinowa dla pracy tymczasowej wynosząca 13,50 euro (minimalna stawka branżowa).

Zgodnie z zasadą równej płacy (Equal Pay) pracownicy tymczasowi mają prawo do otrzymywania takiego samego wynagrodzenia jak pracownicy zatrudnieni na stałe. Średnio jednak pracownicy tymczasowi zarabiają mniej niż ci zatrudnieni na stałe. Jeśli umowa o wypożyczenie pracownika między agencją pracy a firmą kliencką trwa nieprzerwanie przez 18 miesięcy, pracownik tymczasowy musi zostać przejęty przez firmę kliencką lub wypożyczony do innej firmy klienckiej. Ponadto, klauzule otwierające w układach zbiorowych mogą określać inny maksymalny okres wypożyczenia. Przestrzeganie regulacji dotyczącej maksymalnego okresu wypożyczenia kontroluje Federalna Agencja Pracy. W przypadku naruszenia tej zasady firma zostaje ukarana grzywną. Pracownicy tymczasowi mogą pochodzić z Niemiec lub z zagranicy. Lista kontrolna dotycząca zatrudniania pracowników zagranicznych pomaga uwzględnić wszystkie istotne kwestie związane z zatrudnianiem pracowników pomocniczych i specjalistów z innych krajów.

Różnica między pracą tymczasową w Niemczech a pracą na wynajem

Praca na wynajem i praca tymczasowa w Niemczech były przez długi czas używane zamiennie. Obecnie termin „praca na wynajem” jest odbierany negatywnie i dlatego jest rzadko używany. Dziś mówimy o „pracy tymczasowej” lub „wypożyczaniu pracowników”. Pracownicy tymczasowi często borykają się z uprzedzeniem, że nie są pełnowartościowymi pracownikami. Jednak istniejące zespoły mogą skorzystać na zatrudnieniu pracowników agencji pracy tymczasowej. Powód: posiadają oni wiedzę na temat procesów pracy w różnych firmach i nie są ograniczeni ślepotą zakładową. Dzięki nowym sugestiom, pomysłom i podejściom pracowników tymczasowych, procesy mogą być bardziej efektywne, a ustalone procedury mogą być udoskonalane.

Czas pracy pracownika tymczasowego w firmie – na co zwrócić uwagę?

Dla pracownika tymczasowego obowiązują te same zasady, co dla stałych pracowników. Oznacza to, że pracownik tymczasowy może pracować maksymalnie 8 godzin dziennie. W szczególnych sytuacjach lub branżach dopuszczalne są wyjątki. Zasadniczo pracownik tymczasowy może być zatrudniony nieprzerwanie w firmie klienckiej agencji pracy tymczasowej przez 18 miesięcy. Powrót jest możliwy, jeśli w międzyczasie pracował przez kilka miesięcy w innej firmie klienckiej.

Ustawa o regulacji pracy tymczasowej (AÜG)

Prawa i obowiązki pracownika tymczasowego oraz wypożyczającego i wypożyczającego są zawarte w Ustawie o Pracy Tymczasowej, w skrócie AÜG. Ustawa ta reguluje między innymi obowiązek uzyskania pozwolenia przez podmioty gospodarcze zajmujące się wypożyczaniem pracowników oraz określa, jak długo możliwe jest wypożyczenie pracownika. Ponadto ustawa zawiera przepisy dotyczące sytuacji, w których nie ma pozwolenia na wypożyczenie, oraz równouprawnienia pracowników tymczasowych i stałych pracowników wypożyczającego.

Jak długi jest maksymalny czas pracy pracownika tymczasowego w firmie w Niemczech?

Od 2017 roku obowiązuje limit 18 miesięcy. Oznacza to, że pracownicy tymczasowi z agencji pracy tymczasowej nie mogą być zatrudniani na tej samej pozycji w firmie klienckiej dłużej niż 18 miesięcy bez przerwy. Ma to na celu zapewnienie, że firmy przejmują pracowników, którzy osiągają doskonałe wyniki i powinni być zatrudnieni na stałe na określonych stanowiskach. Jednocześnie przepisy te zapewniają większe bezpieczeństwo pracownikom tymczasowym.

W praktyce pracownicy tymczasowi często po upływie 18-miesięcznego okresu przechodzą na pewien czas do innej pracy, a następnie wracają do firmy klienckiej. Między zatrudnieniami zazwyczaj mija tylko kilka miesięcy. Okres wszystkich wcześniejszych wypożyczeń przez agencję do firmy klienckiej jest w pełni uwzględniany, pod warunkiem że między wypożyczeniami nie upłynęły więcej niż trzy miesiące.

FAQ

Co się dzieje po 9 miesiącach pracy tymczasowej?

Pracownicy tymczasowi mają umowę na czas nieokreślony i mogą być zatrudniani przez firmę kliencką przez 18 miesięcy. W branżach bez układów zbiorowych po 9 miesiącach obowiązuje także zasada równej płacy (Equal Pay).

Co się dzieje po 18 miesiącach pracy tymczasowej?

Po 18 miesiącach pracy tymczasowej pracownik musi zmienić firmę kliencką zgodnie z zasadami AÜG. Oznacza to, że nie może pracować w jednej firmie klienckiej dłużej niż 18 miesięcy bez przerwy. Pracodawca (agencja pracy tymczasowej) organizuje zatrudnienie w innej firmie.

Jak często można przedłużać pracę tymczasową?

Praca tymczasowa w Niemczech często wiąże się z umową na czas nieokreślony. Dlatego przedłużanie umów na czas nieokreślony dla pracowników tymczasowych nie jest konieczne.

Jak długo można pracować na zasadzie pracy tymczasowej w Niemczech?

Pracownicy mogą wykonywać pracę tymczasową tak długo, jak chcą. Dzięki temu pracownicy tymczasowi zdobywają doświadczenie na rynku pracy i od samego początku korzystają ze stałego zatrudnienia.

Wniosek – Pracownicy tymczasowi mogą być zatrudnieni w firmie klienckiej przez 18 miesięcy

Praca tymczasowa w Niemczech ma swoje zalety i wady zarówno dla pracowników, jak i dla firm. Osoby, które chcą poznać różne zawody i branże, uniknąć bezrobocia, rozszerzyć swoje możliwości lub zdobyć pierwsze doświadczenia zawodowe, mogą pracować jako pracownicy tymczasowi w branży pracy tymczasowej. W takim przypadku pracownik zawiera umowę o pracę z agencją pracy tymczasowej. Agencja ta wypożycza pracownika do trzeciej firmy. Warunki pracy są podobne do tych, które obowiązują stałych pracowników w firmie klienckiej. Trzecia firma może poradzić sobie z wyjątkowymi sytuacjami, takimi jak szczyt zamówień, dzięki wsparciu pracowników tymczasowych, którzy nie mają ślepoty zakładowej i wzbogacają zespół nowymi pomysłami.

Podczas zatrudnienia i określonego czasu wypożyczenia obowiązują zasady firmy klienckiej. Na przykład pracownicy tymczasowi muszą przestrzegać obowiązujących zasad dotyczących przerw. Zasada jest taka, że pracownik tymczasowy może pracować na określonym stanowisku w firmie maksymalnie przez 18 miesięcy. Maksymalny okres wypożyczenia jest częścią ustawy o pracy tymczasowej. Od 19. miesiąca usługodawca personalny musi zatrudnić pracownika w innej firmie klienckiej. Następnie pracownik tymczasowy może wrócić do pierwszej firmy klienckiej, jeśli jest taka potrzeba. Przepisy dotyczące wyjątkowych przypadków zawiera § 1 ustęp 1b zdanie 3 i zdanie 5 ustawy o pracy tymczasowej.

Zostaw swój komentarz

Proszę śledzić i polub nas :)

Whatsapp