Stawka godzinowa w Polsce

Post może zainteresować również innych. Podziel się nim ze znajomymi!
Whatsapp

Stawka godzinowa w Polsce: Wgląd w strukturę wynagrodzeń

Niskie płace, nadmiar wykwalifikowanych pracowników w niektórych branżach i programy bonusowe: W porównaniu z Niemcami, przeciętne wynagrodzenia w Polsce są niskie.
Jednocześnie w branżach takich jak IT obserwuje się nadmiar specjalistów. Dlatego w 2023 roku ogłoszono mniej wolnych miejsc pracy w polskich firmach IT niż w roku 2022.
W pozostałych sektorach nadal brakuje wykwalifikowanych pracowników. Dlatego firmy stawiają na wzrost płac w dwucyfrowym zakresie i różnorodne programy bonusowe.
Ale ile zarabiają pracownicy w Polsce średnio? Jak wysoka jest płaca minimalna, jakie płace oferują międzynarodowe firmy i jak polityka płacowa Polski wypada na tle innych krajów?

Spektrum dochodów: Wynagrodzenia i płace w Polsce

Trzeba przyznać: pracownicy w Polsce zarabiają znacznie mniej niż ich koledzy w innych krajach UE, takich jak Niemcy, Austria czy Francja. Jednak od 2021 roku średnie wynagrodzenia wzrosły. Na przykład w kwietniu 2023 roku odnotowano wzrost płac o 12,8% w porównaniu z poprzednim rokiem. Chociaż dla pracowników jest to powód do radości, pracodawcy muszą radzić sobie z krótkoterminowymi, wysokimi wzrostami płac. Dotyczy to szczególnie sektora logistycznego, podczas gdy wzrost płac w przemyśle i IT jest umiarkowany. Pracownicy IT, tacy jak informatycy, po dwudziestoprocentowych podwyżkach w poprzednich latach, liczyli na dalszy wzrost płac. 2023 roku można zatem uznać za punkt zwrotny.

Ze względu na spowolnienie gospodarcze, płace w budownictwie również prawie nie wzrastają. Według ankiety przeprowadzonej przez firmę rekrutacyjną Randstad, większość pracowników, biorąc pod uwagę inflację i wysokie obciążenia finansowe konsumentów, spodziewa się podwyżki płac w przyszłym roku. Z powodu inflacji pracownicy (szczególnie kadra zarządzająca) i pracodawcy w Polsce już wcześniej uzgodnili indeksację płac. Obejmuje ona powiązanie wynagrodzenia ze wskaźnikiem inflacji.
W porównaniu międzynarodowym płace w Polsce są wyższe niż węgierskie, ale znacznie niższe niż słowackie i czeskie. W 2023 roku koszty pracy mają wzrosnąć o 12,1%. Dla porównania: od 2020 roku koszty pracy w Unii Europejskiej wzrosły średnio o 6,6%.

Jest też różnica regionalna: podczas gdy płace na zachodzie Polski rosną, na wschodzie kraju prawie nie ma wzrostu płac. Dzieje się tak, ponieważ firmy lokalizują się głównie w województwach i płacą tam wyższe wynagrodzenia. Pracownicy zatrudnieni w MŚP otrzymują średnio wyższe wynagrodzenia niż ci pracujący w firmach zatrudniających mniej niż 10 osób. Dobra wiadomość: Podobnie jak w Niemczech, płaca minimalna chroni niższe grupy zawodowe przed ubóstwem. Jednak w porównaniu z płacą minimalną w Niemczech w 2023 roku, która wynosi obecnie 12 euro, jest ona jednak niższa.

Wynagrodzenie podstawowe: Minimalne wynagrodzenie w Polsce

Do połowy 2024 roku planuje się kolejną korektę ustawowej płacy minimalnej w Polsce, która już została podniesiona w 2022 i 2023 roku. Eksperci przewidują wzrost co najmniej o 9 procent. Pełnoetatowy pracownik, otrzymujący wynagrodzenie podstawowe, zarobi wtedy 1022 euro miesięcznie. Ale jak kształtowały się brutto wynagrodzenia miesięczne w Polsce?

● W 2020 roku pracownicy zarabiali średnio 5167 złotych (1165 euro) miesięcznie.
● W 2021 roku średnie miesięczne wynagrodzenie wzrosło do 5663 złotych (1241 euro).
● W 2022 roku polscy pracownicy otrzymywali przeciętne wynagrodzenie miesięczne w wysokości 6346 złotych (1354 euro).

Oprócz wynagrodzenia, dodatki do płacy są w Polsce standardem. Obejmują one na przykład szkolenia, dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne, samochody służbowe, bony na paliwo, dodatki urlopowe, bony zakupowe i inne korzyści, takie jak członkostwo w siłowni. Aby sprostać dodatkom do wynagrodzenia, w 2022 roku wysokość miesięcznego dodatku żywieniowego wzrosła do 67 euro. Wcześniej firmy mogły wypłacać pracownikom 42 euro na głowę miesięcznie bez podatku.

Polityka płacowa międzynarodowych firm w Polsce

Międzynarodowa Izba Handlowa w Polsce odnosi się do międzynarodowych inwestorów i eksporterów, którzy uważają wzrost wynagrodzeń o 9,8 procent za realistyczny. Oznacza to, że są skłonni podnosić płace bardziej niż krajowe firmy. Korzyść: Nawet po planowanym wzroście płac, Polska nadal pozostaje atrakcyjnym krajem z konkurencyjnymi kosztami pracy i ważnym partnerem handlowym dla takich krajów jak Niemcy, Włochy, Francja, Wielka Brytania i Czechy. Nie tylko niskie koszty pracy przemawiają za Polską. Kraj ten przyciąga również silnym rynkiem wewnętrznym, niskim bezrobociem i dobrze wykształconymi specjalistami.

Poziom wynagrodzeń: Polska w porównaniu międzynarodowym

W przemyśle, budownictwie i usługach średnie miesięczne wynagrodzenie w Polsce wzrosło między 2002 a 2006 rokiem z 573 na 648 euro brutto. Wyjątki stanowią obrona, ubezpieczenia społeczne i administracja publiczna. W 2010 roku pracownicy w Polsce osiągnęli średnie wynagrodzenie w wysokości 793 euro. W 2014 roku średnie wynagrodzenie wzrosło do 948 euro. W 2018 roku pracownicy w Polsce zarabiali średnio 1105 euro miesięcznie. W porównaniu międzynarodowym wynagrodzenie to jest nadal niższe niż w Słowenii, na Cyprze, Malcie i w Niemczech.

Jednolita płaca w UE: Minimalne wynagrodzenia w kontekście europejskim

W krajach takich jak Luksemburg, Niemcy, Belgia, Holandia, Irlandia, Francja, Słowenia, Hiszpania, Cypr, Litwa, Polska i Malta obowiązuje płaca minimalna. Pracownicy w Luksemburgu obecnie otrzymują minimalne wynagrodzenie w wysokości 13,80 euro. Zgodnie ze statystykami jest to wyższe niż w Niemczech, gdzie płaca minimalna wynosi 12 euro. Na trzecim miejscu jest Belgia z minimalnym wynagrodzeniem w wysokości 11,85 euro. W Polsce i na Malcie płaca minimalna w momencie zbierania danych wynosiła poniżej 5 euro. Kraje UE, takie jak Dania, Finlandia, Szwecja, Włochy i Austria, do tej pory nie ustaliły płacy minimalnej. Z tego powodu nie pojawiają się w tej statystyce.

FAQ

Jakie jest średnie wynagrodzenie na godzinę w Polsce?

W 2022 roku polscy pracownicy w różnych branżach zarabiali średnio 12,50 euro za godzinę.

Ile można zarobić w Polsce miesięcznie?

Wynagrodzenia różnią się w zależności od miejsca zamieszkania, wielkości firmy i branży.

Ile zarabia pracownik w Polsce?

Zgodnie z ustawowym minimalnym wynagrodzeniem, pracownik w Polsce musi zarabiać co najmniej 3 600 zł brutto (811 euro).

Ile zarabia się w Polsce jako sprzedawczyni?

Berufseinsteiger im Einzelhandel verdienen im Durchschnitt 2000 Złoty (490 Euro).

Podsumowanie – Wynagrodzenia podstawowe i średnie w Polsce

Co roku wielu Niemców emigruje do Polski, ponieważ koszty utrzymania są tam niższe. Z wyjątkiem Warszawy, mieszkania można wynająć już za kilkaset euro. Problemem jest jednak to, że średnie wynagrodzenie jest niższe niż w wielu innych krajach UE. Średnio polscy pracownicy zarabiają 5450 zł (1160 euro). Oprócz wynagrodzenia, pracownicy w Polsce korzystają z dodatkowych świadczeń płacowych. W międzynarodowym porównaniu wynagrodzeń brutto, Polska zajmuje niską pozycję. Jednak płace rosną od kilku lat. W 2023 roku odnotowano wzrost wynagrodzeń o 12,8 procent w porównaniu z poprzednim rokiem.

Najwięcej zarabiają mieszkańcy zachodniej części Polski. Obowiązuje zasada: im większa firma, tym więcej mogą zarabiać pracownicy miesięcznie. Międzynarodowe firmy działające w Polsce płacą średnio wyższe wynagrodzenia niż krajowe przedsiębiorstwa. Wynika to między innymi z tego, że płace w Polsce są niskie w porównaniu międzynarodowym, a firmy korzystają z niskich kosztów pracy, lokując swoją działalność w Polsce.

Zostaw swój komentarz

Proszę śledzić i polub nas :)

Whatsapp