Okres próbny w Niemczech – Pytania i odpowiedzi

Post może zainteresować również innych. Podziel się nim ze znajomymi!
Whatsapp

Okres próbny w Niemczech – Pytania i odpowiedzi

Okres próbny umowy o pracę w Niemczech standardowo trwa 6 miesięcy. Data zakończenia okresu próbnego jest wpisywana do umowy o pracę. Jednocześnie w umowie można znaleźć klausulę dotycząca wypowiedzenia podczas okresu próbnego – podczas okresu próbnego jeśli Państwo otrzymacie wypowiedzenie to nie musi być podana podstawa wypowiedzenia nicht angegeben werden. Ochrona pracownika jest zgodnie z przepisami po ustaniu okresu próbnego. Nie oznacza to jednak, że pracodawca może robić z pracownikiem co chce.

Ile trwa okres próbny?

Okres próbny trwa zasadniczo 6 miesięcy, jednakże zgodnie z przepisami jest to dowolne w przypadku jeśli dwie strony zaakceptowały inny czas trwania okresu próbnego. Nie oznacza to jednak, że pracodawca może ustalić samodzielnie okres próbny. Ten może maksymalnie trwać 6 miesięcy. Reasumując strony mogą ustalić inny okres niż 6 miesięcy ale nie wiecej niż ten okres i musi to być wpisane w umowie o pracę.

Popularny czas trwania okresu próbnego w Niemczech wynosi 2, 3 lub 6 miesięcy. Dla uczących się zawodu okres ten jest ustalony od 1 do 4 miesięcy. Po okresie próbnym wchodzą przepisy ochrony prawa pracy i pracodawca na podstawie przepisów musi podać grunt w przypadku wypowiedzenia umowy o pracę.

Umowa! Koniec okresu próbnego nie oznacza automatycznie rozpoczęcia umowy na czas nieokreślony. W umowie o pracę jest zawsze zapisane na jaki okres jest umowa – może być wpisana konkretna data lub też czas niekreślony.

okres próbny praca w niemczech

Znaleźliście Państwo nową pracę i macie obawy w związku z 6 miesięcznym okresem próbnym?

Czy pracodawca może wydłużyć okres próbny?

Wydłużenie okresu próbnego jest tylko możliwe w przypadku jeśli nie przekracza 6 miesięcy. Jeśli okres próbny był ustalony na okres 3 miesięcy to możliwe jest wydłużenie go o maksymalnie 3 miesiące. Jeśli okres próbny został ustalony na 6 miesięcy to wydłużenie go jest niemożliwe.

Wydłużenie okresu próbnego następuje tylko i wyłącznie zgodą pracownika. Pracodawca nie może najpierw podpisać umowę na 3 miesiące i następnie bez zgody pracownika ja wydłużyć o kolejny okres.

Czy w innym przypadku może okres próbny ulec skróceniu?

Skrócenie okresu próbnego w Niemczech jest bardzo rzadkim przypadkiem, aczkolwiek zdarzają się a zwłaszcza w momencie kiedy pracownik pracował już u pracodawcy. Nie jest to niemożliwe aby uzyskać skrócenie okresu próbnego. W takim przypadku ewentualne spory rozstrzyga sąd pracy.

Okres próbny jest często skracany dopiero po zawarciu umowy o pracę z ogólnie obowiązującym okresem próbnym. Dzieje się tak w przypadku gdy pracodawca i pracownik mają waźne powody aby pracować w dłuższej perspektywie. W takiej sytuacji może dojśc do skrócenia lub całkowiecie zakończenia okresu próbnego.

okres próbny praca w niemczech

Jakie zasady obowiązują w przypadku podczas okresu próbnego?

W Niemczech przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązują tylko i wyłącznie w przypadku stosunków pracy trwających dłużej niż sześć miesięcy lub w przypadku kiedy okres próbny ustalony na krótszy czas już wygasł.

Ustawa o bezpieczeństwie i higienie pracy nakłada na pracodawcę m. in. obowiązek podania konkretnej przyczyny rozwiązania stosunku pracy. Wypowiedzenie przez pracodawcę jest skuteczne tylko wtedy, gdy przyczyna wypowiedzenia leży w osobie lub zachowaniu pracownika lub gdy stosunek pracy zostaje rozwiązany z nagłych przyczyn operacyjnych.

Typowe podstawy rozwiązań umów o pracę przygotowaliśmy w artykule Wypowiedzenie umowy o pracę  w Niemczech na piśmie. Można w nim również przeczytać, dlaczego stosunek pracy w Niemczech może być wyjątkowo rozwiązany bez zachowania ustawowego okresu wypowiedzenia lub jak można się bronić, jeśli nie zgadzają się Państwo z przyczynami podanymi w wypowiedzeniu.

Czy mam prawo do urlopu podczas okresu próbnego?

Prawo do urlopu jako takiego powstaje dopiero po upływie uzgodnionego okresu próbnego. W okresie próbnym pracownik ma jednak prawo do jednej dwunastej ogólnej liczby dni urlopu wynikającej z umowy o pracę.

Oznacza to, że jeśli pracownik ma określoną w umowie o pracę liczbę 20 dni urlopu w roku, to po każdym miesiącu pracy przysługuje mu 1,67 dnia urlopu (20 dni urlopu podzielone przez 12 miesięcy). Po trzech miesiącach pracy pracownik ma prawo do 5 dni wolnych od pracy.

Jeśli jednak pracownik chce wziąć więcej urlopu niż mu przysługuje, może spróbować wynegocjować wyjątek ze swoim przełożonym. Niemieccy pracodawcy zazwyczaj nie mają problemu z udzieleniem pracownikowi czasu wolnego w okresie próbnym, zwłaszcza jeśli pracownik korzystał z urlopu na długo przed nawiązaniem nowego stosunku pracy. Całkowite prawo do urlopu rocznego jest następnie pomniejszane o tę liczbę dni urlopu, a po ustaniu stosunku pracy obliczenie płatnego urlopu następuje przy ostatniej wypłacie.

Należy oczywiście zaznaczyć, że wykorzystanie urlopu standardowego nie jest prawnie egzekwowalne dla pracownika. Jeżeli pracodawca nie zgadza się na określony termin urlopu, ma prawo odwołać urlop zgodnie z ust 7 ustawy urlopowej, jeżeli istnieją ku temu pilne względy operacyjne.

okres próbny praca w niemczech

Zaplanowałeś urlop, ale nie zaplanowałeś zmiany pracy? Podczas okresu próbnego możesz również odpocząć i zrelaksować się dzięki wcześniej zaplanowanym wakacjom. Pod pewnymi warunkami.

Co się stanie, jeśli okaże się, że jestem w ciąży podczas okresu próbnego?

Ciąża w Niemczech jest chroniona przez ustawę o ochronie macierzyństwa przez cały okres trwania stosunku pracy. Nie musisz koniecznie informować pracodawcy o ciąży od razu lub w trakcie okresu próbnego. Należy jednak rozważyć, czy Twój zakres obowiązków nie stanowi zagrożenia dla zdrowia Twojego lub Twojego nienarodzonego dziecka. Ryzyko obejmuje np. pracę w nadgodzinach, przenoszenie ciężkich ładunków, ryzyko infekcji, pracę z chemikaliami itp. W tym przypadku dobrze jest we własnym interesie natychmiast poinformować pracodawcę o ciąży. Wtedy pracodawca może przenieść Cię do innej pracy. Jeśli takie stanowisko nie jest dostępne w firmie, można rozpocząć ryzykowną ciążę.

Również w Niemczech matki w ciąży korzystają ze szczególnej ochrony przed zwolnieniem w okresie próbnym. Jeśli zajdziesz w ciążę w trakcie okresu wypowiedzenia, poinformuj o tym pracodawcę w ciągu dwóch tygodni od dowiedzenia się o tym..

Co jeśli zachoruję podczas okresu próbnego?

Pracownicy bardzo często obawiają się zwolnienia lekarskiego w okresie próbnym. Jeśli jednak dostarczysz swojemu pracodawcy ważne orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez lekarza, nie ma powodów do obaw. Niezdolność do pracy w Niemczech musi jednak zawierać istotne elementy, które opisaliśmy w naszym starszym artykule na temat – Posiadają pisemną niezdolność do pracy i niezdolność do pracy.

Będziesz jednak otrzymywać od pracodawcy ciągłą wypłatę wynagrodzenia tylko w okresie niezdolności do pracy po pierwszych czterech tygodniach Stosunek pracy. Jeśli zachorujesz wcześniej, otrzymasz od jej Kasy Chorych pieniądze chorobowe. I uważaj! Okresu próbnego nie przedłuża się o czas trwania niezdolności do pracy. Na przykład, pracownik może zachorować w trzecim tygodniu po podjęciu nowej pracy i nie wrócić do pracy aż do pięciu miesięcy później. Swój okres próbny spędzi praktycznie w szpitalnym łóżku.

%s komentář

  1. Tomas

    Szef przedłużył mi okres próbny z 6 miesięcy do 9 miesięcy w ramach tego że wystawił mi Kündigung za to że byłem jeden dzień chory ale przekonałem go aby ponownie mnie przyjął więc się zgodził ale potem dał mi Ultimatum że mogę być chory tylko jak będę miał 40° stopni gorączki albo będę w szpitalu i nic pozatem a potem dał mi kartkę abym podpisał że zgadzam się na przedłużenie okresu prubnego z 6 do 9 miesięcy… I teraz pytanie mam czy miał takie prawo czy nie ??

    Odpovědět

Zostaw swój komentarz

Proszę śledzić i polub nas :)

Whatsapp