Praca w Niemczech: Co nowego w roku 2021?

Post może zainteresować również innych. Podziel się nim ze znajomymi!
Whatsapp

Praca w Niemczech: Rok 2021 przyniósł udogodnienia w Ubezpieczeniu zdrowotnym, zmniejszone podatki i wyższe płace.

Zaplanowane zmiany w Niemczech dotyczą również Polskich pracowników dojeżdzających do pracy w Niemczech lub pracujących w Niemczech a przebywających np. na kwaterach. Rok 2021 przyniósł nie tylko nowości ale również modyfikacje w istniejących rozwiązaniach. Zmiana kasy chorych odbywa się szybciej i w sposób nieskomplikowany , podatki uległy dalej redukcji a z drugiej strony podniesiono dodatek  na dzieci – Kindergeld oraz zwiększono pensje w wielu branżach. Zmiany praktycznie dotyczą każdego co pracuje w Niemczech.

Łatwość w zmianie kasy chorych w Niemczech

Wcześniej zmiana kasy chorych była możliwa najwcześniej po 18 miesiącach od rozpoczęcia ubezpizeczenia. Wyjątek stanowił przypadek gdzie składniki ubezpieczenia ulegały podwyżsyeniu i w tym momencie ubezpieczony nie musiał tej sytuacji zaakceptować i mógł wypowiedzieć umowę. Jednakże ubezpieczony musiał złożyć wypowiedzenie najpóżniej na koniec miesiąca poprzedzającego nowe ubezpieczenie.

praca w niemczech

W 2021 roku przejście do innej kasy chorych jest łatwiejsze. Wcześniejszy obowiązek ubezpieczenia z 18 Miesięcy zostaje skrócony na 12 Miesięcy. Dla ubezpieczonego wystarczające jest do zmiany zgłoszenie do nowej Kasy chorych. Nowa kasa chorych zajmuje się wszystkim włącznie z końcową zmianą kasy chorych. Zmieniając miejsce pracy jest możliwa zmiana kasy chorych bezpośrednio z nową umową o pracę. Jest to możliwe bez wypowiadania wcześniejszego ubezpieczenia i również konieczności ubezpieczenia 12 miesięcy.

Minimalne wynagrodzenie w Niemczech: Wzrost i wyrównanie stawek w Niemczech zachodnich i wschodnich

W Niemczech występują dwa rodzaje wynagrodzeń minimalnych. Jednakowe dla wszystkich pracowników i inne dla pracowników z Agencji zatrudnienia. Pracownicy wypożyczeni w stosunku do regularnych pracowników mają jedną korzyść: Ich wynagrodzenia zasadnicze są zawsze wyższe. Samodzielnie wynagrodzenia mają bezwgledne sumy. Inne okoliczności również mają wpływ na wysokość wynagrodzenia: doświadczenie, wykształcenie, referencje, jak również okres zatrudnienia na danym stanowisku pracy. W Niemczech w poszczególnych branżach wynagrodzenia są regulowane przez taryfy branżowe. Podstawy wynagrodzeń w Niemczech funkcjonują podobnie do tych w Polsce. Zatrudnieni w Niemczech w zależności od obowiązków i czynności są zaszeregowani do tabeli wynagrodzeń i wynagrodzenie wzrasta z upływem czasu pracy na danym stanowisku

Minimalne wynagrodzenie w Niemczech dla pracowników na stale zatrudnionych wynosił w 2021 roku  9,50 euro na godzinę (w roku 2020 było to  9,35 euro na godzinę). W tym roku wynagrodzenie zostało wyrównane dla Niemiec zachodnich i wschodnich: od 1 kwietnia 2021 pracownicy delegowani mają taką samą stawkę w całych Niemczech i wynosi minimum 10,45 euro na godzinę.

Między stawkami minimalnymi wzrastają wynagrodzenia w wielu branżach. Zatrudnieni w branży Elektrotechnicznej mogą zarabiać od Stycznia 2021 nie mniej niż 12,40 euro na godzinę, w branży przetwórstwa szkła zarobki zaczynają się od 14,45 euro na godzinę Stunde. Dekarze na przykład zaczynają od  14,10 € na godzinę.

praca w niemczech

Podatki zostały w Niemczech obniżone

System podatkowy w 2021 roku został zmodyfikowany – z korzyścią dla wszystkich. Zniesienie podatku solidarnościowego zostało utrzymane. Jeśli Państwo w roku zarobią mniej niż 61.717 euro to wtedy nie ma obowiązku płacenia podatku solidarnościowego. Ten przypadek dotyczy 90 Procent wszystkich płacących podatki w Niemczech. Podobnie zmienia się sytuacja z wynagrodzeniem gdzie nie ma obowiązku płacenia podatku rocznego w 2021 roku – kwota wzrosła do  9.744 euro. Oznacza to że podatek płaci się w momencie przekroczenia tej kwoty.

Dodatek na dzieci i finansowanie dojazdów w 2021 roku

W 2021 roku miesięczny dodatek na dzieci uległ zwiększeniu i wynosi o 15 euro więcej na każde dziecko. W wyniku następstw Corona wirusa Rząd federalny wprowadził ułatwienia i zniżki podatkowe do kwoty 4.008 euro na pojedyńcze dziecko.

Inormowaliśmy że uległ również zmianie zwrot za dojazdy do pracy. Będzie można to na rok do tyłu złożyć aby otrzymać dofinansowanie do kosztów dojazdu do pracy. Wcześniej mogli z tego skorzytać pracownicy od konkretnej grupy zarobkowej, obecnie mogą wnioski złożyć również pracownicy z niskimi zarobkami. Pomoc dotyczy nie tylko dojazdów do pracy własnym autem ale również dotyczy pracowników dojeżdzająych  środkami komunikacji publicznej.

Zostaw swój komentarz

Proszę śledzić i polub nas :)

Whatsapp