Ryczałtowa stawka transportowa została uzupełniona

Post może zainteresować również innych. Podziel się nim ze znajomymi!
Whatsapp

Osoby dojeżdżające do pracy w Niemczech mogą ubiegać się o dodatek transportowy, a od 2021 roku Niemcy wprowadzony jest dodatek mobilnościowy dla osób o niskich dochodach

Od 1 stycznia 2021 roku wzrosła wysokość dodatku transportowego dla pracowników w Niemczech. Jednak nie każdy jest uprawniony do pełnej kwoty składki. Jak obliczany jest ryczałt transportowy w Niemczech? A jak Ty możesz ją zdobyć?

Zryczałtowana stawka transportowa pokrywa tylko część rzeczywistych

Dodatek z tytułu kosztów podróży w Niemcy rekompensują koszty podróży między miejscem zamieszkania a miejscem pracy i są przyznawane w formie ulgi podatkowej. Nie może on jednak być wykorzystany jako rzeczywisty koszt, składka pokrywa tylko pewną jego część. W Niemczech istnieją dwa rodzaje zasiłków na dojazdy do pracy, tak zwane “małe” i “duże”. Jakie są zatem zasady ubiegania się o zwrot kosztów podróży

Zwrot kosztów może dotyczyć tylko najkrótszej drogi do pracy

Początkowo można żądać jedynie kosztów korzystania z rozsądnych środków transportu. Obejmuje to najkrótszą trasę do pracy, ale można korzystać zarówno z własnego samochodu, jak i z transportu publicznego. Koszty mogą być ponoszone tylko za podróż do pracy, podróż do domu nie jest już kwalifikowalna.

dodatek transportowy

Możesz również zwrócić część kosztów podróży, jeśli korzystasz z transportu publicznego, aby dostać się do pracy.

Wykorzystanie publiczniego Pojazdu do dojazdów? Masz również prawo do składki

W przypadku transportu publicznego, w celu obliczenia uzasadnionych kosztów, przedstawiono również stanowiska wsiadania i wysiadania, w tym ewentualne węzły przesiadkowe. W związku z tym pracownik może żądać zwrotu kosztów podróży tylko od stacji wsiadania położonej najbliżej jego miejsca zamieszkania do stacji wysiadania położonej najbliżej miejsca pracy. Dlatego nie można żądać zwrotu kosztów za trasę dłuższą niż jest to absolutnie konieczne.

To samo dotyczy korzystania z własnego samochodu. Nawet jeśli podróżujesz do szkoły lub pracy z rodziną w drodze do pracy, możesz odliczyć tylko tyle kilometrów, ile byś przejechał na najkrótszej trasie z domu do pracy.

Warunki przyznania wkładu są ograniczone

  • Dojazd do pracy co najmniej 11 razy w miesiącu. Jeśli pracujesz w niepełnym wymiarze godzin, musisz dojeżdżać do pracy co najmniej raz w tygodniu,
  • Odległość między domem a miejscem pracy wynosi ponad 2 kilometry.

Jeśli spełniasz warunki uprawniające Cię do ulgi na dojazdy, pozwoli Ci to w roku 2021 odliczyć więcej podatku niż w roku poprzednim, w następujący sposób:

  • Dojazd do pracy 2 – 20 kilometrów: 0,30 € / km
  • Od 21. kilometra: 0,35 € / km

W praktyce ulga transportowa w Niemczech obliczana jest w następujący sposób:

Pani Nowak dojeżdża do pracy, która znajduje się 40 kilometrów od jej domu. Zgodnie z niemieckimi przepisami dotyczącymi prawa do dodatku transportowego, Nowak może odliczyć dodatek transportowy jedynie od podstawy opodatkowania. Za pierwsze 20 kilometrów przysługuje jej odszkodowanie w wysokości 30 centów za przejechany kilometr, od 21. kilometra przysługuje jej 35 centów za kilometr. W 2021 roku w Saksonii będzie w sumie 255 dni roboczych:

255 x 20 km x 0,30 € = 1. 530 € / rok 2021
255 x 20 km x 0,35 € = 1. 785 € / rok

IW zeznaniu podatkowym pani Nowak otrzyma ulgę podatkową w wysokości 3 315 € (tj. 1 530 € za pierwsze 20 kilometrów + 1 785 € za pozostałe 20 kilometrów).

dodatek transportowy

W zeznaniu podatkowym za cały rok składka transportowa jest uwzględniana z mocą wsteczną.

W zeznaniu podatkowym za cały rok składka transportowa jest uwzględniana z mocą wsteczną

Od 2021 r. Niemcy wprowadziły dodatkowe zasiłki na rzecz mobilności dla pracowników, których dochody są niższe od części dochodu zwolnionej z podatku, a zatem nie podlegają opodatkowaniu, co jest skierowane do pracowników, którzy nie mogą obniżyć tej podstawy opodatkowania .

Dodatek z tytułu mobilności tylko dla pracowników, których odległość podróży wynosi co najmniej 21 km

W praktyce dodatek na koszty przeniesienia oznacza, że osoba o niskich dochodach dojeżdżająca do pracy na odległość ponad 20 km otrzymuje dodatek zwiększony o 14 procent (tj. 35 centów) za dojazd od 21. kilometra, tj. 4,9 centa za kilometr.

Gdyby więc pani Nowak była osobą samotną i osiągała dochód w wysokości 8.000 euro rocznie, który w Niemczech nie podlega jeszcze opodatkowaniu podatkiem dochodowym, mogłaby ubiegać się o dodatek z tytułu przemieszczania się zamiast dodatku z tytułu awansu zawodowego.

W 2021 r. odbyłaby 200 podróży do pracy, a odległość z domu do pracy wynosiłaby 35 km. Dodatek na koszty przeniesienia obliczany byłby w następujący sposób:

200 przejazdów x 20 km x 0,30 € = 1. 200 € (kwota ryczałtowa wyższa niż 1. 000 €, która jest warunkiem wypłaty dodatku transportowego, dodatek transportowy jest wypłacany tylko za każdy kilometr począwszy od 21. kilometra)
200 przejazdów x 15 km x 0,35 € = 1. 050 € (podwyższona stawka ryczałtowa) x 0,14 (14 procent) = 147€

Ryczałt z tytułu przemieszczania się dla pani Nowak wynosi 147 euro.

Zwrot kosztów w postaci ulgi transportowej lub ulgi na poruszanie się będzie można uzyskać w zeznaniu podatkowym

Pracownicy w Niemczech otrzymują w rocznym zeznaniu podatkowym dodatek z tytułu przeniesienia oraz dodatek z tytułu awansu. W polu Wydatki związane z dochodami wpisz zwrot, o który się ubiegasz. Jeśli pracujesz tylko w Niemczech, nie musisz składać zeznania podatkowego. Jednakże, jeśli chcesz ubiegać się o ulgę podatkową, opłaca się złożyć wniosek.

Zostaw swój komentarz

Proszę śledzić i polub nas :)

Whatsapp