Klasy podatkowe w Niemczech

Post może zainteresować również innych. Podziel się nim ze znajomymi!
Whatsapp

Podatki w Niemczech są uczciwe, ale warto się liczyć

Podatki w Niemczech podlegają innym zasadom niż opodatkowanie wynagrodzeń w Polsce . Zgodnie ze statusem, jaki posiadasz w życiu osobistym i zawodowym, jesteś objęty odpowiednią klasą podatkową, której w Niemczech jest sześć. Jeśli jesteś samotnym rodzicem, płacisz mniej podatków niż pracownik w związku małżeńskim. Nie można jednak powiedzieć, że przynależność do klasy podatkowej jest całkowicie jednoznaczna. W tym artykule doradzimy, jak obliczyć wynagrodzenie netto w Niemczech.

Poziom opodatkowania zależy od statusu społecznego

Klasa podatkowa 1 obejmuje wszystkich pracowników, którzy mieszkają samotnie, są samotni, rozwiedzeni lub owdowiali, ale także tych, którzy pozostają w związku małżeńskim, ale mieszkają osobno lub tych, których partner mieszka za granicą. W II klasie podatkowej są wszyscy, którzy opiekują się małoletnim dzieckiem. Klasa 6 obejmuje wówczas osoby, które mają dochody z kilku prac. Jeśli nie podasz pracodawcy informacji, zgodnie z którymi mógłby umieścić Cię w odpowiedniej klasie podatkowej, zostaniesz zaliczony od razu do klasy 6. Jest to jednak najdroższa klasa w Niemczech. Nasz internetowy kalkulator podatkowy pokaże Ci, jak duże są różnice między poszczególnymi zajęciami .

Zmiana klasy podatkowej w Niemczech może nastąpić automatycznie

Zmiana klasy podatkowej w Niemczech odbywa się automatycznie, zwłaszcza w przypadkach, gdy władze rejestrują zmianę statusu społecznego. Na przykład nowożeńcy nie muszą ubiegać się o zmianę klasy podatkowej po ślubie, ale oboje automatycznie przeskakują z klasy 1 lub 2 do klasy 4. Mogą wtedy zdecydować, czy zachować tę kombinację, czy wybrać kombinację 3 i 5. .

Podobnie rozwód lub śmierć partnera oznacza automatyczne przeniesienie podatnika na okres jednego roku do III klasy podatkowej. W tej klasie będziesz musiał zapłacić najniższy podatek określony dla tej klasy. Po roku rozwiedziony lub wdowiec musi złożyć wniosek do właściwego urzędu skarbowego o zaliczenie do pierwszej klasy podatkowej lub do drugiej, jeśli opiekuje się małoletnim dzieckiem.

Czy zostałeś sam? Zgłoś to władzom

System podatkowy pozwala podatnikom w Niemczech korzystać ze zmiany klasy podatkowej, nawet jeśli sytuacja życiowa nie ulega zmianie. Tak więc, jeśli dwoje małżonków zdecyduje się odejść, mogą również ubiegać się o zmianę klasy na pierwszą lub drugą. Rozwód nie jest warunkiem. To samo dotyczy małżeństw mieszkających oddzielnie. Jednak w takich przypadkach konieczne jest złożenie wniosku o zmianę we właściwym urzędzie skarbowym.

O zmianę klasy podatkowej można wystąpić raz w roku

A co powinien zrobić podatnik w Niemczech, jeśli jego sytuacja życiowa zmienia się gwałtownie w ciągu roku? O zmianę należy wystąpić do urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce stałego zamieszkania wnioskodawcy. W przypadku pracowników zamieszkałych na stałe za granicą właściwym urzędem skarbowym jest ten, w którym znajduje się pracodawca wnioskodawcy. Właściwy miejscowo urząd skarbowy może wystąpić o przeniesienie do innej klasy podatkowej tylko raz w roku, termin przyjmowania wniosków o zmianę klasy podatkowej to zawsze 30 listopada.

klasy podatkowe w niemczech

Podatki w Niemczech są uczciwe, ale warto się liczyć.

Małżonkowie mogą łączyć klasy podatkowe

Jak już wspomnieliśmy, klasy 3, 4 i 5 należą do podatników żyjących w związku małżeńskim w Niemczech. Małżonkowie mogą wtedy korzystać ze stosunkowo ciekawych kombinacji klas, na których mogą ciekawie zarabiać, ale przy złym doborze kombinacji klas podatkowych mogą też sięgnąć głęboko do kieszeni w przypadku zaległości. Dozwolone są kombinacje klasy 4 dla obojga małżonków lub kombinacje klasy 3 i klasy 5. Jednak wybierając kombinację klas podatkowych dla małżonków, należy zwrócić uwagę i liczyć. To, co może być korzystne dla jednego małżeństwa, niepotrzebnie wyjdzie z kieszeni dla innych, którzy zalegają z płatnościami.

Jeżeli małżeństwo ma dziecko po ślubie, nie ma to wpływu na przynależność do klasy podatkowej. Pozostanie Ci wybrana klasa 3, 4, 5 lub 6. Jeśli jednak pobierasz Kindergeld lub inne składki lub ulgi podatkowe, musisz złożyć zeznanie podatkowe. Możesz przeczytać o tym, czym jest Kindergeld i jak legalnie wzbogacić swój budżet podczas ciąży .

Odpowiednia kombinacja klas podatkowych ratuje małżonków

Pokażemy to na praktycznych przykładach. Państwo Braun wybrali oboje do klasy 4. Miesięczne wynagrodzenie pana Brauna wynosi 1900 euro brutto, jego żona zarobi niezłe 1700 euro, co daje łącznie 3600 euro brutto. Po opodatkowaniu klasy 4 będą oni co miesiąc otrzymywać na swoje wspólne konto 2 573 euro. Państwo Braun początkowo rozważali wybór kombinacji klas 3 i 5, ale dla pana Brauna, jako osoby ekonomicznie nastawionej, stało się jasne, że przy stawce podatkowej oboje małżonkowie zarabialiby tylko 2533 netto, czyli czterdzieści euro mniej.

Połączenie klas 4 i 4 nie wszystkim się opłaca

Idąc za przykładem Braunów, ich przyjaciele, pan i pani Günther, wybrali oboje do klasy podatkowej 4. Pan Günther zarabia 1900 euro brutto, jego żona pracuje w niepełnym wymiarze godzin i wkłada do budżetu 600 euro brutto, więc razem dochodzą do 2500 euro brutto. Po opodatkowaniu na ich konto trafia łącznie mniej niż 1821 euro. Gdyby jednak wybrali kombinację klas podatkowych 3 i 5, uzyskaliby łącznie 1930 euro z powodu różnic w opodatkowaniu. W ten sposób Güntherowie niepotrzebnie pozbawiają swojego miesięcznego budżetu prawie sto euro.

 

klasy podatkowe w niemczech

Istnieje ryzyko wysokich zaległości w przypadku złego wyboru

Z powyższego wynika, że ​​połączenie klas 3 i 5 opłaca się tylko tym parom, w których dochód jednej znacznie przewyższa dochód drugiej. Z drugiej strony, dla par o porównywalnych dochodach wyraźnie opłaca się klasa podatkowa 4. Warto również zauważyć, że partnerzy, którzy oboje należą do klasy 4, nie muszą składać zeznań podatkowych, z kilkoma wyjątkami. Podatki w Niemczech można płacić co miesiąc, jest to niezmienione i nie ma ryzyka zalegania z podatkami. Z drugiej strony osoby, które należą do III klasy podatkowej, są prawnie zobowiązane do złożenia zeznania podatkowego.

Cudzoziemcy muszą też zwrócić uwagę na właściwe opodatkowanie

Nieco inaczej wygląda też sytuacja, w której jeden z małżonków ma pracę w Niemczech, ale pobyt stały w innym państwie. Typowym przykładem jest Polak dojeżdżający do Niemiec. Jednak taki pracownik, który powinien należeć do klasy 3, nie ma podatnika, który ma obowiązek należeć do klasy 5, a tym samym pomógłby takiemu podatnikowi w obniżeniu podstawy opodatkowania. W Niemczech każdy pracownik przygraniczny lub osoba dojeżdżająca do pracy otrzymuje swój własny identyfikator podatkowy, który służy jako identyfikator do zapłaty podatku przez podatnika. Temat identyfikacji podatkowej omówiliśmy szerzej w tym artykule.

W praktyce wydaje się, że wysokość podatku między małżonkami zależy od dochodu. Nie ma ustalonej kwoty podatku, więc jeśli jedna z par pracuje w Niemczech, nie ma drugiego podatnika, który pomógłby mu obniżyć kwotę podatku w Niemczech. Współmałżonek pracujący w Niemczech logicznie wybiera klasę podatkową 3, ponieważ odpowiada ona jego statusowi społecznemu. W tym przypadku zatem nie zostanie naliczona żadna stawka ryczałtowa, pracownik w Niemczech nie zapłaci żadnego podatku. Będzie jednak zobowiązany do złożenia zeznania podatkowego, w którym oceni zaległości. Często równa się to jednej lub nawet dwóm pensji.

Gdyby jednak podatnik wybrał inną klasę, np. 1, płaciłby podatek co miesiąc. Jego pozycja w Niemczech jest przecież pozycją pojedynczej osoby, on sam broni się w systemie podatkowym. Choć co miesiąc „tracił” część swoich dochodów, zarabiał na tym w finale.

Nie unikniesz obowiązku płacenia podatków w Niemczech

Taka zaległość podatkowa powstaje dla podatnika właśnie dlatego, że wysokość podatku w Niemczech w 3. klasie podatkowej zależy od dochodu drugiego małżonka, którego w tym przypadku po prostu nie ma. Podobno podatnik w pierwszej chwili zarabia na zerowych podatkach, bo z miesiąca na miesiąc na jego konto trafia coraz więcej pieniędzy. Jednak obowiązek zapłaty podatku w Niemczech nie uchyla się, odzyskuje się od niego jedynie kwotę, która jest zasadniczo równa całemu dochodowi brutto.

O ile więc taki podatnik płaci niższe podatki, to przy składaniu zeznania podatkowego, do którego ma obowiązek prawny, może powstać zaległość. A jeśli dłużnik nie spłaci zaległości w terminie iw całości, oprócz grzywny grozi mu kara pozbawienia wolności.

System podatkowy w Niemczech jest niewątpliwie złożony i nie ma jednej porady, jak oszczędzać na podatkach. System naliczania podatków w Niemczech jest bardzo indywidualny, ale ostatecznie jest również sprawiedliwy i może zaoszczędzić wiele pieniędzy dla wielu rodzin i samotnych pracowników.

Oblicz swój dochód netto z Niemiec

Wysokość wynagrodzenia netto jest w Niemczech bardzo indywidualna, ze względu na specyfikę poszczególnych klas podatkowych. Niemniej jednak możesz obliczyć, jakie wynagrodzenie netto oferują pracodawcy w Niemczech, jeszcze zanim skiniesz głową w stronę oferty pracy . Kalkulator jest również doskonałym narzędziem przy wyborze klasy podatkowej. Upewnij się, że nie spieszysz się, aby wybrać go szybko i łatwo.

Chociaż ten kalkulator podatkowy online jest w języku niemieckim, będziesz mógł samodzielnie wypełnić formularz online, postępując zgodnie z poniższymi instrukcjami.

Ważne jest, aby wpisać kwotę wynagrodzenia brutto i za jaki okres jest ona podana, następnie rok obrachunkowy, a zwłaszcza klasę podatkową. To stąd pochodzi poziom opodatkowania. Proszę również podać, z którego kraju związkowego otrzymujesz dochód, czy masz dzieci i ile masz lat. W ostatniej części kalkulatora znajdziesz wymagania dotyczące informacji o Twoim ubezpieczeniu zdrowotnym i społecznym. Z rozwijanej listy wybierz, czy pracodawca opłaca Twoje składki z Twojego wynagrodzenia („gesetzlich pflichtversichert”), czy jesteś ubezpieczony indywidualnie w jednej z prywatnych firm („privatversichert”), czy też jesteś objęty ubezpieczeniem dobrowolnym (“freiwillig gesetzlich versichert”).

Zostaw swój komentarz

Proszę śledzić i polub nas :)

Whatsapp