Zwrot podatku w Niemczech

Post może zainteresować również innych. Podziel się nim ze znajomymi!
Whatsapp

Zwrot podatku w Niemczech: Możesz ubiegać się o zwrot podatku w Niemczech w ciągu czterech lat wstecz

Nie wszyscy w Niemczech mają obowiązek składania zeznania podatkowego. W imieniu pracownika pracodawca sam co miesiąc składa zeznanie podatkowe w Niemczech. Natomiast roczne zeznanie podatku dochodowego jest obowiązkowe m.in. dla pracowników, którzy zalegają z podatkami. Jeśli natomiast nadpłaciłeś, możesz złożyć wniosek o zwrot podatku, składając zeznanie podatkowe.

Każdy, kto ma wiele źródeł dochodu, jest zobowiązany do złożenia zeznania podatkowego w Niemczech

Podatnicy, którzy uzyskują dochody z innych źródeł niż zatrudnienie, są zobowiązani do złożenia zeznania podatkowego w Niemczech. Obejmuje to na przykład samozatrudnienie, ale także wynajem lub użyczenie towarów, jeśli dochód ten przekracza 410 euro za cały rok. Osoby, które uzyskują dochody od kilku pracodawców, muszą również złożyć zeznanie podatkowe w Niemczech. Wreszcie zeznania podatkowe muszą składać również ci, którzy utrzymują się z dochodów tylko z jednej pracy, ale ich sytuacja życiowa uległa zmianie. Ma to znaczenie dla wdrożenia zmiany klasy podatkowej w Niemczech.

Pracownicy z jednym źródłem dochodu nie muszą składać zeznania podatkowego

Jeżeli żadna z sytuacji opisanych w poprzednim akapicie nie dotyczy Ciebie, nie masz obowiązku składania zeznania podatkowego. Możesz jednak dobrowolnie zwrócić go do urzędu skarbowego, jeśli uważasz, że przysługuje Ci zwrot podatku z powodu nadpłaty. Nadpłata powstaje również dla pracowników, jeśli mogą obniżyć podstawę opodatkowania o ubezpieczenie emerytalne i inne.

daňové přiznání k dani z příjmu v německu

Możesz złożyć zeznanie podatkowe online

Niezależnie od tego, czy składasz zeznanie podatkowe w Niemczech dobrowolnie, czy jesteś zobowiązany prawnie, nie musisz stać w kolejce do okienka urzędu skarbowego. W Niemczech możliwe jest złożenie zeznania podatkowego online , które jest dostępne na wielu stronach internetowych w różnych formach. Aby to zrobić, potrzebujesz dokumentu od pracodawcy, który zawiera przegląd opłat podatkowych, ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego, a także musisz znać swój identyfikator podatkowy.

Terminy składania zeznań podatkowych w Niemczech

Podatek dochodowy w Niemczech należy zgłosić w urzędzie skarbowym do 31 maja następnego roku. Jeśli więc musisz złożyć zeznanie podatkowe w Niemczech za 2020 rok, musisz złożyć je w urzędzie skarbowym nie później niż do 31 maja 2021 r. Podatki w Niemczech można złożyć również online. W przypadku składania zeznania podatkowego w Niemczech przez osobę trzecią, czyli doradcę podatkowego, termin na złożenie wniosku upływa 30 września i może on wystąpić do właściwego urzędu skarbowego o przedłużenie terminu do 28 lutego następnego roku.

Jeśli nie masz obowiązku płacenia podatku dochodowego w Niemczech, ale uważasz, że przysługuje Ci zwrot części zapłaconego podatku dochodowego, masz możliwość złożenia zeznania podatkowego w Niemczech do czterech lat wstecz.

Osoby prowadzące działalność na własny rachunek zawsze składają zeznanie podatkowe w Niemczech

Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą w Niemczech, w każdym przypadku jesteś zobowiązany do złożenia zeznania podatkowego. Zarabiasz mniej niż 8.004 euro w roku kalendarzowym? Nie płacisz żadnego podatku od tej kwoty. Jeśli zarabiasz więcej, stawka podatku wynosi od 14 do 42 procent dochodu. W obu przypadkach musisz złożyć zeznanie podatkowe.

 

Zostaw swój komentarz

Proszę śledzić i polub nas :)

Whatsapp