Ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech

Post może zainteresować również innych. Podziel się nim ze znajomymi!
Whatsapp

Ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech jest różne, możesz wybierać między publicznym a prywatnym

Ubezpieczenie zdrowotne można wykupić tylko w jednym stanie

Jeśli znalazłeś pracę w Niemczech , ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech dotyczy również Ciebie. W Niemczech każdy, kto pracuje na ich terenie, ma obowiązek wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego. Jednocześnie nie ma możliwości objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym w dwóch krajach jednocześnie. Jedynymi wyjątkami są osoby, które nawiązały stosunek pracy w Niemczech i aktywnie prowadzą działalność gospodarczą w Polsce.

Dlatego nie zapomnij o terminowym wypowiedzeniu ubezpieczenia zdrowotnego. Firma ubezpieczeniowa poprosi Cię o umowę o pracę, zaświadczenie o rozwiązaniu stosunku pracy w Polsce oraz formularz E 106 z niemieckiej firmy ubezpieczeniowej. Jeśli dojeżdżasz do pracy, polska firma ubezpieczeniowa wystawi Ci nową kartę ubezpieczeniową. Jest żółty i uprawnia do pełnego korzystania z polskiego systemu opieki zdrowotnej.

W Niemczech może wybierać między ubezpieczeniem publicznym a prywatnym

Niemiecki system ubezpieczeń zdrowotnych jest zupełnie inny niż polski . W Niemczech obowiązuje system dualny. Jedną z jego części jest publiczne ubezpieczenie zdrowotne, do którego rezydenci i pracownicy w Niemczech są zobowiązani z mocy prawa. Druga część to prywatne ubezpieczenie zdrowotne, które towarzystwo ubezpieczeniowe ubezpiecza tylko pod pewnymi warunkami.

Publiczne ubezpieczenie zdrowotne jest dostępne, ale ograniczone

Publiczne ubezpieczenie zdrowotne jest dostępne dla każdego. Każdy pracownik, rencista i bezrobotny ma obowiązek być ubezpieczony w jednym z ponad 100 publicznych zakładów ubezpieczeń zdrowotnych. Wysokość składek na ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech wynosi 14,6% dochodu. Jest on dzielony równo między pracownika i pracodawcę. Obaj płacą zakładowi ubezpieczeń zdrowotnych 7,3% wynagrodzenia pracownika.

Zarabiasz więcej? Płacisz dodatkowe opłaty

Jeżeli dochód pracownika jest wyższy niż 4.537,50 euro brutto miesięcznie, taki pracownik jest automatycznie zobowiązany do wniesienia dodatkowej składki. Jego wysokość nie zależy od wysokości dochodów, jest wspólna dla wszystkich, którzy przekraczają ten limit dochodów.

Publiczne zakłady ubezpieczeń oferują ubezpieczenia rodzinne

Oprócz ludności niemieckiej pracownicy transgraniczni dojeżdżający do Niemiec z innych państw członkowskich UE mogą wykupić w firmie ubezpieczeniowej tzw. ubezpieczenie rodzinne. Niemieckie towarzystwo ubezpieczeniowe ubezpieczy zatem drugiego małżonka lub partnera życiowego oraz ich dzieci, nawet jeśli na stałe przebywają w Polsce. Jak postępować, jeśli pracujesz w Niemczech, a polski lekarz wydał Ci niepełnosprawność, możesz przeczytać tutaj .

Ograniczone zdrowie publiczne wymusza na klientach wykupienie dodatkowego ubezpieczenia

Wadą publicznego ubezpieczenia zdrowotnego jest niewątpliwie ograniczona opieka zdrowotna. Zakłady ubezpieczeń zdrowotnych w Niemczech mają obowiązek działać tak ekonomicznie, jak to tylko możliwe, dlatego opieka zdrowotna dla klientów nie może wykraczać poza to, co jest konieczne. Skłania to ubezpieczających wraz z publicznymi towarzystwami ubezpieczeniowymi do wykupienia dodatkowego prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego dla wybranych ryzyk zdrowotnych. Takie ubezpieczenie może być następnie wykorzystane na opłacenie np. kosztownej opieki dentystycznej.

Prywatne ubezpieczenie tylko dla wybranych?

Z drugiej strony klienci prywatnych kas chorych nie rozpaczają. W Niemczech istnieje ponad 40 prywatnych firm ubezpieczeniowych, a każdy, kto zarabia powyżej 60 750 euro brutto rocznie, może wykupić ubezpieczenie dobrowolne. Oprócz pracowników o ponadstandardowych dochodach urzędnicy objęci preferencyjnymi stawkami składek mogą być również ubezpieczeni w prywatnej firmie ubezpieczeniowej. Do ubezpieczenia mogą przystąpić również przedsiębiorcy i osoby wykonujące zawód.

Im więcej pieniędzy, tym więcej troski

Klienci prywatnych towarzystw ubezpieczeniowych otrzymują wówczas ponadstandardową opiekę za swoje pieniądze, mają znacznie krótszy czas oczekiwania na zabiegi, a w ich leczeniu wykorzystywane są najnowocześniejsze technologie. Mają też łatwiejszy dostęp do opieki lekarzy pierwszego kontaktu lub renomowanych lekarzy. Łatwiejszy dostęp do wysokiej jakości leków jest nadal przedmiotem wielu dyskusji.

Płatności z tytułu ubezpieczenia prywatnego rosną wraz z wiekiem

Jednak wady nie omijają niczego tak idealnego jak ubezpieczenie prywatne. Na przykład nie jest łatwo wycofać się z prywatnego ubezpieczenia. Nawet jeśli Twój dochód spadnie poniżej progu wejścia. Nie możesz również zaprosić rodziny do prywatnego ubezpieczenia. Wysokość składek ubezpieczeniowych rośnie wraz z wiekiem, a jednocześnie zmniejsza się zakres świadczeń ubezpieczeniowych z tytułu chorób, które masz.

Przeciwnicy twierdzą, że system dualny to firma

Trzeba powiedzieć, że niemiecki system ubezpieczeń zdrowotnych ma wielu krytyków. Nazywają to niestałym i podzielonym na dwie kasty społeczeństwem. W Niemczech ubezpieczenie zdrowotne wymagało od pewnego czasu dostosowania, aby wszyscy ubezpieczeni płacili uczciwie i mieli takie same możliwości leczenia za swoje pieniądze. A co do zainteresowania, przeciwnicy czerpią inspirację z czeskiego systemu ubezpieczeń zdrowotnych.

Paradoksalnie system ubezpieczeń zdrowotnych powstał w Niemczech. W drugiej połowie XIX wieku Otto von Bismarck wprowadził obowiązek opłacania przez pracowników najemnych składek na opiekę zdrowotną. W XX wieku krąg osób objętych ubezpieczeniem obowiązkowym był stopniowo dostosowywany, aż w 1991 r. został ujednolicony dla wszystkich krajów związkowych. Obowiązek wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego przez każdego obywatela lub pracownika w Niemczech obowiązuje w Niemczech dopiero od kwietnia 2007 roku.

 

Zostaw swój komentarz

Proszę śledzić i polub nas :)

Whatsapp