Zwrot podatku w Niemczech – czas oczekiwania

Post może zainteresować również innych. Podziel się nim ze znajomymi!
Whatsapp

Proces zwrotu podatku w Niemczech

Jak długo trzeba czekać na decyzję urzędu skarbowego?

Każdego roku wielu podatników składa swoje zeznania podatkowe. Po złożeniu wszystkich formularzy w niemieckim urzędzie skarbowym (Finanzamt), pojawia się pytanie: zwrot podatku czy dopłata? Tutaj dowiesz się, jak długo trwa oczekiwanie na decyzję podatkową. Czas przetwarzania różni się w zależności od urzędu skarbowego w Niemczech.

Czas przetwarzania do zwrotu podatku w Niemczech

Roczne zeznanie podatkowe informuje o wysokości zwrotu podatku lub kwocie do dopłaty. Mimo że wszystkie niemieckie urzędy skarbowe (Finanzämter) korzystają z tego samego oprogramowania, nie ma jednolitego czasu przetwarzania na poziomie krajowym, a różnice między landami są znaczne. Średnio, zeznanie podatkowe otrzymuje się osiem tygodni po złożeniu. Podatnicy mieszkający w Hamburgu lub Berlinie zwykle czekają tylko nieco ponad miesiąc. Urzędy skarbowe w innych landach mogą zajmować sobie niemal trzy miesiące. Zwykle niemiecka administracja finansowa przelewa nadpłacony podatek dochodowy od osób fizycznych lub inne zwroty podatkowe równocześnie z wysyłką zeznania podatkowego. Ten blog jest pisany dla polskich pracowników pracujących w Niemczech, aby pomóc im zrozumieć te procesy.

Czy wcześniejsze złożenie dokumentów przyspiesza proces?

Pracownicy niemieckich urzędów skarbowych (Finanzamt) rozpatrują zeznania podatkowe w kolejności ich wpływu. Ważne jest jednak, aby złożyć wszystkie wymagane dokumenty. Nawet jeśli dostarczysz kompletne dokumenty, przetwarzanie może się opóźnić. Na przykład, jeśli urząd skarbowy w Niemczech nie otrzymał jeszcze wszystkich niezbędnych informacji, takich jak dane o składkach emerytalnych od firmy ubezpieczeniowej lub niezbędne dane od pracodawcy, których termin dostarczenia mija pod koniec lutego.

Ważne dla pracowników w Niemczech: Zawsze podawaj numer podatkowy. To kluczowe dla przyporządkowania i przetworzenia Twojego zeznania podatkowego przez niemiecką administrację finansową.

Jak można skrócić czas przetwarzania w Niemczech

Jeśli Twoje dane są mniej więcej takie same jak w poprzednich latach, niemieckie urzędy skarbowe (Finanzamt) mogą automatycznie opracować i wysłać Twoje zeznanie podatkowe, co przyspiesza proces. Proces ten opóźnia się tylko w przypadku, gdy wystąpią rozbieżności, na przykład konieczność dostarczenia dodatkowych dokumentów. Szybka odpowiedź na zapytania urzędu może przyspieszyć procedurę. Ogólnie rzecz biorąc, składanie zeznań podatkowych elektronicznie za pomocą oprogramowania administracyjnego ELSTER w Niemczech zwykle skutkuje szybszym przetwarzaniem. Jednak wielu ludziom trudno jest korzystać z tego oprogramowania, dlatego zaleca się zlecanie swojego zeznania podatkowego w Niemczech profesjonalnemu doradcy podatkowemu lub stowarzyszeniu pomocy podatkowej.

Dobrą alternatywą może być również skorzystanie z usług polskiej firmy, specjalizującej się w niemieckich deklaracjach podatkowych. W takim przypadku zwrot podatku z Niemiec może być procesem o wiele łatwiejszym. Nieocenioną zaletą jest pełna przejrzystość działań i komunikacja w ojczystym, polskim języku.
Myślę że powyższy zwrot może być trochę lepiej brzmiący i bardziej przemawiający do polskich pracowników.

Dodatkowo, pracownicy Starke Jobs korzystający z usług TimeTax i wykonujący rozliczenie z podatku Online mogą uzyskać rabat – aż 15% liczone od ceny usługi. Zgłoś się do nas w celu uzyskania kodu rabatowego!

Jak długo może trwać przetwarzanie w Niemczech?

Najpóźniej sześć miesięcy po złożeniu deklaracji podatkowej, zeznanie podatkowe powinno być gotowe. Niemniej, ten termin może ulec przesunięciu, jeśli niemieccy urzędnicy skarbowi (Finanzamt) będą musieli zażądać dodatkowych dokumentów lub informacji. Jeżeli urząd skarbowy nie skontaktuje się po upływie pół roku, warto zapytać o stan przetwarzania. Jeśli uważasz, że czas oczekiwania jest nadmiernie długi, możesz podjąć działania: Złóż zażalenie na bezczynność do odpowiedniego urzędu skarbowego. Po kolejnych sześciu miesiącach bez decyzji możesz złożyć skargę na bezczynność urzędu. Po 15 miesiącach opóźnienia przysługują Ci nawet odsetki – pod warunkiem, że otrzymasz zwrot podatku.

Jeśli się przeprowadziłeś, może to również przedłużyć czas przetwarzania. Pamiętaj: Opiekuje się Tobą urząd skarbowy, na którego obszarze zamieszkiwałeś w momencie terminu złożenia deklaracji podatkowej. Nie zapomnij zachować paragonów i dokumentów związanych z przeprowadzką. Jeśli przeprowadziłeś się z powodów zawodowych, możesz pod pewnymi warunkami odliczyć koszty przeprowadzki.

Jak sprawdzić zwrot podatku z niemiec?

Kopia złożonego zeznania podatkowego w Niemczech pomoże Ci zidentyfikować rozbieżności lub skreślenia. Zaznacz wszelkie różnice i sprawdź wyjaśnienia w uzasadnieniu decyzji podatkowej. Wiele wątpliwości wyjaśnione jest właśnie tam.

Nie odkładaj przeglądu swojego niemieckiego zeznania podatkowego na później. Jeśli znajdziesz błędy, masz miesiąc od otrzymania decyzji na złożenie odwołania. Wraz z odwołaniem można dostarczyć brakujące dokumenty.

Jeśli brakuje Ci wyjaśnień do niektórych punktów lub nie rozumiesz części niemieckiej decyzji podatkowej, możesz zapytać o to w urzędzie skarbowym. Informacje te są szczególnie ważne dla polskich pracowników w Niemczech, aby właściwie zrozumieć i odpowiednio zareagować na decyzje podatkowe.

Podstawowe informacje

W tej części zwróć uwagę na swoje dane personalne. Upewnij się, czy Twoje imię i nazwisko, adres, numer podatkowy oraz identyfikacyjny są prawidłowe. Sprawdź także, czy decyzja podatkowa została wysłana przez odpowiedni niemiecki urząd skarbowy, który jest dla Ciebie właściwy.

Festsetzung

W sekcji “Festsetzung” znajdziesz informacje o wyniku Twojego niemieckiego zeznania podatkowego. Zobaczysz tam, jaką kwotę zwrotu lub dopłaty obliczył urząd skarbowy.

Znajdziesz tu również wyliczenie podatku kościelnego. Przyjrzyj się temu dokładniej, jeśli w ciągu roku wystąpiłeś z kościoła.

Koniecznie sprawdź także dane swojego rachunku bankowego. Jeśli są błędne, jak najszybciej przekaż urzędowi skarbowemu poprawne dane IBAN i BIC. W przeciwnym razie będziesz niepotrzebnie czekał na zwrot podatku.

Obliczenie dochodu podlegającego opodatkowaniu

W kolejnej części znajdziesz obliczenie dochodu podlegającego opodatkowaniu w Twoim niemieckim zeznaniu podatkowym. Tutaj są wymienione wszystkie przychody, które zadeklarowałeś.

Na przykład:

Przychody z działalności samodzielnej lub niesamodzielnej Przychody z wynajmu i dzierżawy Dochody z kapitału Inne przychody W tej części uwzględnione są również odpowiednie koszty, na przykład ryczałt na koszty uzyskania przychodu (Werbungskosten), wydatki specjalne czy nadzwyczajne obciążenia.

Powinieneś dokładnie sprawdzić ten obszar i zadać sobie następujące pytania:

 • Czy brutto wynagrodzenie jest poprawnie podane i czy wysokość pozostałych przychodów jest właściwa?
 • Czy uwzględniono właściwą wysokość dochodów zwolnionych z opodatkowania (np. zasiłek chorobowy, zasiłek dla bezrobotnych, zasiłek rodzicielski)?
 • Czy obliczenie ryczałtu na dojazdy do pracy i inne koszty uzyskania przychodu jest poprawne?
 • Czy uwzględniono wszystkie wydatki specjalne, takie jak koszty opieki nad dziećmi, datki czy wydatki na umowę Riester?
 • Czy zarejestrowano wszystkie nadzwyczajne obciążenia, takie jak koszty leczenia, opieki lub koszty pogrzebu?
 • Czy właściwie obliczono dopuszczalne obciążenie? Czy zastosowano wszystkie odpowiednie kwoty wolne od podatku i ryczałty, czy też brakuje jakiegoś?
 • Czy wszyscy dzieci są wymienione w zeznaniu podatkowym?

Wyjaśnienia w niemieckim zeznaniu podatkowym

Wyjaśnienia zawarte w zeznaniu podatkowym ułatwiają w wielu przypadkach jego weryfikację. Dzięki nim także wniesienie sprzeciwu wobec decyzji podatkowej może być prostsze.

Tutaj znajdziesz uzasadnienia, dlaczego urzędnik skarbowy w Niemczech nie uwzględnił lub zmniejszył niektóre pozycje z Twoich kosztów uzyskania przychodu (Werbungskosten) czy wydatków specjalnych. Często brakuje jedynie określonych dowodów lub dokumentów, które możesz dostarczyć.

Często w wyjaśnieniach przedstawiane jest również, że niektóre punkty zeznania podatkowego są tymczasowe. W takich przypadkach nie musisz składać sprzeciwu. Jeśli istnieje odpowiednie orzecznictwo, automatycznie otrzymasz zmienione zeznanie podatkowe i zwrot nadpłaconych podatków.

Sprzeciw wobec decyzji podatkowej – jak postępować w Niemczech!

Twoja decyzja podatkowa w Niemczech dotarła, ale coś wydaje się nie tak? To nie jest wielki problem, ponieważ masz możliwość złożenia sprzeciwu w urzędzie skarbowym i uzyskania tego, co Ci się należy.

Oto najważniejsze informacje o sprzeciwie w urzędzie skarbowym:

Złożenie sprzeciwu wobec twojej decyzji podatkowej może pomóc Ci uzyskać wyższy zwrot podatkowy, jeśli masz uzasadnione powody.
Możesz wysłać swój sprzeciw pocztą, e-mailem, faksem lub nawet przez ELSTER.
Sprzeciw jest możliwy, jeśli masz powody do niezgody i złożysz go w ciągu miesiąca od otrzymania decyzji.
Sprzeciw może mieć zarówno pozytywne, jak i negatywne skutki dla twojego zwrotu podatku, więc podejdź do tego z rozwagą.

Kiedy możliwy jest sprzeciw wobec decyzji podatkowej?

W Niemczech sprzeciw wobec decyzji podatkowej jest możliwy, jeśli spełnione są dwa warunki:

1. Masz powód do sprzeciwu.
2. Nie upłynął jeszcze termin na złożenie sprzeciwu.

Kiedy rozpoczyna się termin na złożenie sprzeciwu?

Termin na złożenie sprzeciwu zaczyna się trzy dni robocze po ogłoszeniu twojej decyzji podatkowej. Jeśli decyzję otrzymasz pocztą, uznaje się, że została ona ogłoszona trzy dni po wysłaniu jej przez urząd skarbowy. Jeżeli decyzja dotrze do Ciebie e-mailem, również obowiązuje trzydniowy termin.

Kiedy kończy się termin na złożenie sprzeciwu?

Termin na złożenie sprzeciwu kończy się miesiąc po ogłoszeniu decyzji podatkowej. Ostatniego dnia terminu sprzeciw musi być dostarczony do urzędu skarbowego najpóźniej o godzinie 24:00, niezależnie od sposobu wysłania – czy to listem, czy e-mailem.

Co zrobić, jeśli przegapisz termin?

Jeżeli przegapisz termin na złożenie sprzeciwu, nie jest możliwe jego przedłużenie. Jednak istnieje wyjątek – wniosek o przywrócenie do poprzedniego stanu. Można go złożyć, jeśli bez swojej winy przegapiłeś termin na złożenie sprzeciwu. Wniosek ten podlega miesięcznemu terminowi. Jeśli zostanie on zatwierdzony, twoja decyzja podatkowa zostaje ponownie otwarta i możesz złożyć sprzeciw w ciągu kolejnego miesiąca.

Ile kosztuje sprzeciw w urzędzie skarbowym?

Sprzeciw w niemieckim urzędzie skarbowym nie kosztuje Cię nic, jeśli złożysz go samodzielnie. Jednak jeśli zdecydujesz się zlecić tę czynność adwokatowi lub doradcy podatkowemu, zazwyczaj będą oni oczekiwać zapłaty za swoją pracę.

Najważniejsze powody do złożenia sprzeciwu wobec niemieckiej decyzji podatkowej:

 1. Urząd skarbowy nie zaakceptował podanych przez Ciebie kwot wolnych od podatku lub kosztów.
 2. Znalazłeś błąd w decyzji podatkowej.
 3. Zapomniałeś uwzględnić w swojej deklaracji podatkowej koszty uzyskania przychodu lub inne wydatki.
 4. Twoja decyzja podatkowa różni się od złożonej deklaracji bez podania uzasadnienia.

Jak prawidłowo złożyć sprzeciw

Sprzeciw można złożyć w dowolny sposób, pod warunkiem, że jest on złożony na piśmie. Możesz więc wybrać dowolną formę wysyłki, o ile przestrzegasz wszystkich ważnych wytycznych i znajdujesz się w terminie na złożenie sprzeciwu.

Użyj tego wzoru pisma, aby złożyć sprzeciw: download

Co musisz podać w sprzeciwie

Ogólnie rzecz biorąc, twój sprzeciw powinien zawierać pewne obowiązkowe formalności oraz uzasadnienie sprzeciwu. W swoim piśmie szczególną uwagę powinieneś zwrócić na następujące informacje:

1. Kto składa sprzeciw?
2. Wobec jakiej decyzji składasz sprzeciw?
3. Sprzeciw oczywiście musi zostać wysłany do właściwego niemieckiego urzędu skarbowego.
4. Z twojego pisma musi jednoznacznie wynikać, że składasz sprzeciw.

Podaj punkty, na które składasz sprzeciw, ponieważ wtedy tylko te punkty będą przedmiotem oceny. Jeśli nie wniesiesz konkretnego sprzeciwu, niemiecki urząd skarbowy może ponownie rozpatrzyć całą sprawę. W przypadku ponownego rozpatrzenia całej sprawy, mogą zostać skorygowane także błędy popełnione przez urząd skarbowy, które wcześniej były na Twoją korzyść.

Jeśli nie podasz tych informacji, Twój sprzeciw zostanie odrzucony, ponieważ będzie uznany za niedopuszczalny. Uzasadnienie sprzeciwu nie jest prawnie wymagane, ale dla długoterminowego sukcesu Twojego sprzeciwu jest również konieczne.

Jak upewnić się, że Twój sprzeciw dotrze? Ze względu na dość krótki termin ważne jest, aby wysłać sprzeciw wobec decyzji podatkowej w sposób możliwie przewidywalny, abyś wiedział, kiedy dotrze. Masz następujące możliwości:

 1. Możesz wysłać zwykły list. Możesz wysłać list polecony, ale nie jest to konieczne.
 2. Jeśli Twój niemiecki urząd skarbowy ma adres e-mail, e-mail również jest ważnym środkiem do złożenia sprzeciwu.
 3. ELSTER może nie być najłatwiejszym pomocnikiem podatkowym, ale teoretycznie możesz złożyć swój sprzeciw również przez ELSTER.
 4. Bądźmy szczerzy: to nie byłaby Niemcy, gdybyś nie mógł złożyć sprzeciwu również faksem.

Zostaw swój komentarz

Proszę śledzić i polub nas :)

Whatsapp