Kinderzuschlag i wyższy Kindergeld w Niemczech

Post może zainteresować również innych. Podziel się nim ze znajomymi!
Whatsapp

Kinderzuschlag do 229 € miesięcznie, Kindergeld 237 €. Niemcy wesprą rodziny finansowo

Przybory szkolne, wakacje, ale także żywność, transport i zużycie energii. Zaspokojenie podstawowych potrzeb dzieci staje się coraz trudniejszym zadaniem, nic więc dziwnego, że rodzice chcą odciążyć i tak już napięty budżet. Otrzymujesz Kindergeld i nadal nie jesteś w stanie pokryć wszystkich kosztów dzieci? Wtedy prawdopodobnie masz prawo do Kinderzuschlag.

Polskie rodziny również mogą otrzymać dodatek Kinderzuschlag

Kinderzuschlag można uznać za „suplement Kindergeld”. W związku z tym nie jest możliwe otrzymanie tylko Kinderzuschlag, uprawnienie do niego jest uzależnione od otrzymania Kindergeld. Kinderzuschlag przeznaczony jest dla rodzin, które nawet z Kindergeld nie są w stanie pokryć wszystkich rodzinnych wydatków. Rodziny mieszkające w Polsce również mogą się o niego ubiegać, jeśli przynajmniej jedno z rodziców pracuje w Niemczech i płaci podatki dochodowe w Niemczech oraz jest tu ubezpieczone społecznie. Warunki przyznania uprawnienia do Kinderzuschlag są następujące:

 • Dziecko ma mniej niż 25 lat, jest samotne i mieszka z Tobą w tym samym gospodarstwie domowym
 • Otrzymujesz Kindergeld lub porównywalne korzyści
 • Dochód brutto Twojego gospodarstwa domowego wynosi co najmniej 900 EUR dla par, co najmniej 600 EUR dla samotnych rodziców
 • Kinderzuschlag pomoże Ci pokryć koszty utrzymania (w oparciu o koszty mieszkaniowe)

Do 229 euro więcej miesięcznie dla rodzin o niskich dochodach

Wysokość składki Kinderzuschlag nie jest jednolita, zależy od wysokości Twoich dochodów. Im więcej weźmiesz, tym mniej Kinderzuschlag dostaniesz. Koszty mieszkania i alimenty, jeśli otrzymujesz je dla swojego dziecka (lub nie, ale powinieneś), również wpływają na wysokość. Najwyższa możliwa kwota Kinderzuschlag w 2022 roku wynosi 229 euro miesięcznie. Kinderzuschlag jest wypłacany tego samego dnia co Kindergeld. Możesz ubiegać się o Kinderzuschlag online na stronie Familienkasse.

Do wniosku należy dołączyć:

 • Wysokość wydatków na gospodarstwo domowe – formularz rejestracyjny czynszu, potwierdzenie na zaliczki na gaz i prąd itp.
 • Dowód dochodu – za ostatnie 6 miesięcy
 • W przypadku osób samotnie wychowujących dzieci decyzja o ustaleniu alimentów, w przypadku, gdy zobowiązany rodzic nie płaci alimentów, dokumentuje np. zaświadczenie o egzekucji egzekucji lub też potwierdzenie przyznania alimentów z góry – w krótko, dokument, że rodzic rozstrzyga niespłacanie alimentów
Kinderzuschlag kindergeld

Czy wydajesz w sklepie każdy grosz, a Twoje dzieci latem dostają owoce i warzywa tylko od bliskich? W takich przypadkach Niemcy płacą Kinderzuschlag wszystkim rodzinom o niskich dochodach z dziećmi.

Jaki dochód jest wliczany do prawa do Kinderzuschlag?

Przede wszystkim są to wszystkie Twoje dochody z działalności zależnej i niezależnej (tj. z zatrudnienia lub działalności gospodarczej) z ostatnich 6 miesięcy. Jeśli złożysz wniosek na przykład we wrześniu, udokumentujesz swoje dochody za okres od marca do sierpnia. Ponadto brane są pod uwagę następujące dochody:

 • Kurzarbeitergeld
 • Zasiłek dla bezrobotnych w Niemczech
 • Zasiłek macierzyński w Niemczech
 • Zasiłek rodzicielski z Niemiec
 • Stypendium dla studentów zgodnie z BAföG (ustawą o federalnej pomocy edukacyjnej)

>>> Kalkulator Kinderzuschlag – oblicz wysokość swojego uprawnienia do Kinderzuschlag! <<<

Jak wysoki może być dla mnie dochód, aby mieć prawo do Kinderzuschlag?

Jak już pisaliśmy, rodzinom o niskich dochodach przysługuje Kinderzuschlag. Ale co to właściwie oznacza? Nie ma określonego przedziału dochodów, każdy wniosek o Kinderzuschlag jest oceniany indywidualnie i zależy od kilku czynników. Tak więc, podczas gdy jedna rodzina z dochodem 2000 euro nie ma prawa do niczego, inna może z łatwością otrzymać Kinderzuschlag. Następujące czynniki są zatem brane pod uwagę we wniosku:

 • Własna kwota dochodu
 • Koszty mieszkania – czynsz, ogrzewanie, ogrzewanie wody itp.
 • Liczba dorosłych członków rodziny i liczba dzieci
 • Wiek dzieci

A teraz do samego dochodu. Pokażemy to w trzech przypadkach:

 • Samotny rodzic płaci czynsz w wysokości 490 euro miesięcznie, w tym ogrzewanie. W takim przypadku rodzic może zarobić od 1200 do 1800 euro brutto i otrzymać alimenty w wysokości 396 euro, aby być uprawnionym do Kinderzuschlag. Przy czynszu w wysokości 790 euro pensja brutto rodziców może wynosić od 1100 do 2100 euro miesięcznie.
 • Rodzice wychowują razem dwoje dzieci w wieku 6 i 8 lat. Za czynsz zapłaci 690 euro, w tym koszty ogrzewania. W przypadku par mieszkających razem oceniany jest dochód obojga rodziców, w tym przypadku mogą oni razem zarabiać od 1900 euro (jeśli tylko jedno zarabia) do 4100 euro (jeśli oboje zarabiają). Jeżeli czynsz wynosił 990 euro, to ci, którzy razem zarabiają od 2200 euro (jeśli tylko jedna z par ma dochód) do 4500 euro (jeśli oboje zarabiają), mają prawo do Kinderzuschlag.
 • Para mieszka razem z trójką dzieci w wieku 6, 8 i 10 lat. Za czynsz, w tym ogrzewanie, zapłaci 990 euro miesięcznie. Aby rodzice mogli ubiegać się o Kinderzuschlag, ich dochód musi wynosić od 2100 euro (jeśli tylko jeden zarabia) do 5200 euro (jeśli oboje zarabiają).

Czy są jakieś powody, dla których wniosek o Kinderzuschlag może nie zostać przyznany?

Ponieważ Kinderzuschlag działa jako dodatek do Kindergeld dla rodzin o niewystarczających dochodach, majątek i majątek wnioskodawców są również brane pod uwagę. Jeśli więc nie masz obecnie dochodu, który byłby wystarczający na wszystkie wydatki, ale posiadasz dwa domy na wynajem i zaoszczędziłeś miliony na gorsze czasy, to najwyższy czas po nie sięgnąć, bo w tym przypadku Familienkasse Kinderzuschlag nie daj ci, ponieważ nie jest ci  potrzebny. Co rozumiesz przez aktywa? To wszystkie towary mierzone w pieniądzach w momencie składania wniosku, które mogą przynieść wnioskodawcy korzyści ekonomiczne. Nie ma znaczenia, czy jest to Twoja własność bezpośrednio, czy jest to własność osób, z którymi mieszkasz. Nie ma również znaczenia, czy nieruchomość znajduje się w Niemczech, czy za granicą.

Ale jak duża musi być nieruchomość, aby nie doprowadziła do Kinderzuschlag? To zależy od tego, ile osób jest wspólnie ocenianych. Jeśli tylko dwoje z was mieszka pod tym adresem, nie możecie mieć aktywów o wartości większej niż 90 000 euro. Im więcej osób mieszka w gospodarstwie domowym, tym więcej aktywów lub oszczędności możesz mieć. Dla trzech osób limit wynosi 120 000 €, za każde dodatkowe dziecko możesz powiększyć swój majątek o dodatkowe 30 000 €. Co właściwie obejmuje własność?

 • Gotówka
 • Pieniądze zdeponowane na rachunkach bankowych i oszczędnościowych
 • Papiery wartościowe
 • Oszczędności budowlane
 • Akcje i fundusze inwestycyjne
 • Należności
 • Mienie ruchome – dzieła sztuki, sprzęt AGD itp.
 • Nieruchomości i inne prawa do nieruchomości, w których osobiście nie mieszkasz

Z drugiej strony, czego nie obejmuje majątek, który jest uwzględniony w roszczeniu?

 • Nieruchomość, w której fizycznie mieszkasz
 • Środek transportu – w Niemczech nie jest uważany za ponadstandardowy, ale jeden z warunków zatrudnienia
kinderzuschlag kindergeld

Nawet z nowym kredytem hipotecznym na samochód lub dom możesz być uprawniony do Kinderzuschlag. Posiadanie samochodu i posiadanie własnego domu nie jest wysokim standardem, wręcz przeciwnie. Z samochodem masz większą szansę na znalezienie lepiej płatnej pracy. 

Ile czasu zajmuje rozpatrzenie wniosku o Kinderzuschlag?

Gdy tylko Familienkasse otrzyma Twój wniosek, sprawdza kompletność załączonych dokumentów. Jeśli masz prawo do Kinderzuschlag, Twój zasiłek zostanie zatwierdzony na 6 miesięcy. Następnie konieczne jest ponowne złożenie wniosku przez kolejne 6 miesięcy, jednak nie jest konieczne ponowne składanie wszystkich wymaganych dokumentów. Jeśli w Twojej sytuacji nie zmieniło się nic istotnego, wystarczy wypełnić skrócony wniosek, w którym podajesz jedynie dane wnioskodawcy. Jeśli np. nastąpiła istotna zmiana w wysokości czynszu lub otrzymałeś nowy szacunek wynagrodzenia, to musisz wypełnić odpowiedni wniosek i przesłać dokumenty potwierdzające zmianę (inne, które pozostają niezmienione, nie muszą być wysłano).

Gdzie i jak złożyć wniosek o Kinderzuschlag?

Możesz łatwo złożyć wniosek online na stronie Federalnego Urzędu Pracy tutaj! Aby przyspieszyć rozpatrzenie wniosku, już na tym etapie prześlij niezbędne dokumenty, którymi są koszty mieszkania i dowód dochodu. W przypadku, gdy wniosek zostanie zaakceptowany, a Familienkasse zacznie wypłacać dodatek Kindergeld, płatność ta jest tylko tymczasowa na okres 6 miesięcy. Jeśli Twoja sytuacja nie poprawi się nawet po sześciu miesiącach, możesz złożyć wniosek w ten sam sposób w formie skróconej, gdzie zamiast wypełniać wszystkie już udokumentowane wymagania, przesyłasz do Familienkasse jedynie kosztorys mieszkaniowy i potwierdzenie dochodów.

Instrukcja wypełniania wniosku

Wniosek o Kinderzuschlag

Załącznik „Wnioskodawca i partner”

Załącznik „Dziecko”– wypełnić osobno dla każdego dziecka mieszkającego z wnioskodawcą w tym samym gospodarstwie domowym

Dodatek „Odżywianie”– wypełniają tylko samotni rodzice

Potwierdzenie dochodów wnioskodawcy, jego partnera i dzieci

Załącznik „Niezależna działalność”– wypełnić tylko osoby prowadzące działalność na własny rachunek

Oprócz wniosku i załączników prześlij również dokumenty potwierdzające koszty mieszkania – np. formularz rejestracyjny czynszu, umowę najmu, dokumenty na oplaty energetyczne i tym podobne. Aplikacja online (link znajduje się w powyższym akapicie) to najprostszy sposób ubiegania się o Kinderzuschlag, ale przed złożeniem prosimy o sprawdzenie, czy załączone dokumenty są czytelne. UWAGA! Zgłoszenie online do Kinderzuschlag poprosi Cię o “adres w Niemczech” – wpisz tam swój polski adres!

Kindergeld wzrośnie o 18 euro na dziecko w 2023 r., niemieckie zasiłki należą do najwyższych w Europie

Niedawno informowaliśmy również o spodziewanym wzroście Kindergeld o 8 euro miesięcznie na dziecko. Na początku września rząd niemiecki faktycznie zatwierdził podwyższenie Kindergeld od 1 stycznia 2023 r. o 18 euro miesięcznie! Na dwoje pierwszych dzieci składka wyniesie 237 euro, kwota Kindergeld dla pozostałych dzieci nie została jeszcze ogłoszona. W porównaniu z innymi krajami europejskimi wysokość zasiłku rodzinnego w Niemczech jest naprawdę wysoka. W Europie tylko Luksemburg (272 euro miesięcznie) wypłaca wyższe zasiłki niezależnie od dochodów rodziców.

Polska w 2022 płaci 95 zł, czyli 22 euro, za dzieci poniżej piątego roku życia, 124 zł (ok. 29 euro) za dziecko w wieku od sześciu do osiemnastu lat i 135 zł (31 euro) za dziecko. dziecko od 19 do 23 lat. Jak widać, Czechy wciąż nie mogą konkurować z Niemcami, jeśli chodzi o wspieranie rodzin z dziećmi.

Zostaw swój komentarz

Proszę śledzić i polub nas :)

Whatsapp