Uprawnienia na wózek widłowy – Wymagania

Post może zainteresować również innych. Podziel się nim ze znajomymi!
Whatsapp

W wielu zawodach w logistyce, handlu, spedycji, produkcji lub magazynowaniu pracownicy firm potrzebują uprawnień na wózek widłowy. Poprzez zdobycie odpowiedniego certyfikatu, przedsiębiorstwa mogą zmniejszyć liczbę wypadków. Ale co to jest certyfikat na wózek widłowy? Jakie warunki trzeba spełnić i jak wygląda egzamin na operatora wózka widłowego?

Jakie prawo jazdy potrzebne jest do prowadzenia wózka widłowego?

Chcesz podjąć nową pracę, a rekruter już na etapie rozmowy kwalifikacyjnej wspomina, że będziesz kierować wózkiem widłowym? Jakie prawo jazdy musisz uzyskać, aby móc prowadzić wózek widłowy? Zasadniczo, jeśli chcesz prowadzić pojazd przemysłowy, tak jak wózek widłowy, w komercyjnym zakładzie, musisz posiadać certyfikat na wózek widłowy. Potwierdza on, że operator jest odpowiednio przeszkolony i kwalifikowany do bezpiecznego prowadzenia wózka widłowego. Reguluje to przepis o ogólnych zasadach BGV D27 (aktualnie DGUV Grundsatz 308-001) „Kwalifikacja i powoływanie kierowców pojazdów przemysłowych z wyjątkiem terenowych wózków teleskopowych”.

Uwaga! Ponieważ zachowanie się wózka widłowego i elementy obsługi różnią się od innych pojazdów przemysłowych, takich jak wózek paletowy wysokiego składowania czy wózek komisjonerski, certyfikat na wózek widłowy nie uprawnia do kierowania wszystkimi innymi pojazdami. W takim przypadku zainteresowany musi ukończyć dodatkowe szkolenie. Dowodem na to jest certyfikat. Rozróżnia się między wewnętrznym certyfikatem na wózek widłowy a zewnętrznym certyfikatem na wózek widłowy. Pierwszy uprawnia do kierowania wózkiem widłowym w firmie. Natomiast w ruchu publicznym lub prywatnym można prowadzić wózek widłowy tylko wtedy, gdy posiadasz prawo jazdy kategorii L.

Przy tym prędkość wózka widłowego nie może przekraczać 40 kilometrów na godzinę (km/h). Dobra wiadomość: Prawo jazdy kategorii L upoważnia Cię nie tylko do prowadzenia wózka widłowego, ale także do użytkowania ciągników rolniczych i leśnych z przyczepami do 25 kilometrów na godzinę (km/h). Wspomnianą kategorię prawa jazdy możesz uzyskać w Niemczech od 16 roku życia. Bierzesz udział w zajęciach teoretycznych i odbywasz średnio 12 godzin zajęć, aby zdobyć podstawową wiedzę. W dwóch godzinach zajęć przechodzisz do materiału dodatkowego. Doświadczenie praktyczne zdobywasz dopiero po ukończeniu teorii.

Jak oficjalnie nazywa się certyfikat na wózek widłowy?

Certyfikat na wózek widłowy, zwany również prawem jazdy na wózek widłowy lub certyfikatem na pojazdy przemysłowe, uprawnia Cię do prowadzenia wózka widłowego i innych pojazdów przemysłowych na terenie zakładu pracy Twojego pracodawcy. Poza terenem zakładowym nie jest Ci jednak dozwolone prowadzenie pojazdu. Jeśli chcesz opuścić teren, na przykład aby przejechać ulicę wózkiem widłowym, musisz posiadać prawo jazdy kategorii L. Jedna z korzyści: nieograniczona ważność certyfikatu na wózek widłowy. Dlatego musisz przejść szkolenie tylko raz. Jednakże, zgodnie z przepisami DGUV Vorschrift 68, Twojemu pracodawcy nakazane jest szkolenie Ciebie raz w roku. Jeśli szkolenie dla operatorów wózków widłowych zostanie pominięte, prowadzenie wózka widłowego nie będzie Ci już dozwolone.

Na jakie pojazdy przemysłowe potrzebujesz certyfikatu na wózek widłowy?

Certyfikat na wózek widłowy (prawo jazdy na wózek widłowy) jest niezbędne, jeśli chcesz prowadzić pojazdy przemysłowe. Niemiecki Zakład Ubezpieczeń Wypadkowych, DGUV, definiuje pojazdy przemysłowe jako “środki transportu, które swoją budową są tak oznaczone, że poruszają się po podłodze za pomocą własnego napędu na kołach i są swobodnie kierowalne, przeznaczone do przenoszenia, ciągnięcia lub pchania ładunków i przeznaczone do użytku wewnątrz zakładu”. Jeśli pojazdy przemysłowe posiadają urządzenie do podnoszenia ładunków, nazywa się je urządzeniem podnoszącym. Dzięki certyfikatowi na wózek widłowy możesz prowadzić kilka pojazdów przemysłowych w firmie i nie musisz ograniczać się do jednego rodzaju pojazdu. Obejmuje to ciągniki oraz wózki widłowe. Osiągają one prędkości do 6 km/h.

Kiedy prowadzisz pojazd przemysłowy poza terenem zakładu, potrzebujesz prawa jazdy kategorii L. Jednak certyfikat na wózek widłowy dla obsługi wewnątrzzakładowej musi być już dostępny w momencie dodatkowego szkolenia. Gdy zdajesz egzamin na certyfikat na wózek widłowy, masz więc uprawnienie do prowadzenia wózków widłowych i innych. Wyjątek stanowią pojazdy przemysłowe bez siedzenia kierowcy lub bez stanowiska kierowania. W takim przypadku są to pojazdy przemysłowe z operatorami. Pojazdy te mogą być używane i obsługiwane nawet bez specjalnego szkolenia – pod warunkiem, że zakład dokładnie szkoli użytkowników i szkolenie jest powtarzane raz w roku. W tym przypadku pracodawca ponosi odpowiedzialność za szkolenie pracowników, którzy posiadają odpowiednią sprawność umysłową i fizyczną oraz wykazują wyraźną odpowiedzialność.

Pojazdy przemysłowe takie jak teleskopowe wózki widłowe lub pojazdy przemysłowe używane w transporcie publicznym (na parkingu lub na ulicy) mogą być obsługiwane tylko przez osoby posiadające dodatkowe kwalifikacje. Nawet dla teleskopowych wózków widłowych terenowych wymagane jest dodatkowe szkolenie. W tym celu obowiązuje DGUV Grundsatz 308-009 “Kwalifikacja i upoważnienie kierowców teleskopowych wózków widłowych terenowych”. Natomiast w ruchu drogowym musisz mieć kategorię prawa jazdy L. Dla następujących pojazdów przemysłowych wymagane jest posiadanie certyfikatu na wózek widłowy zgodnie z zasadami DGUV Grundsatz 308-001:

 • Wózki widłowe kontenerowe (chwytnikowe)
 • Wózki widłowe z miejscem dla kierowcy: W tym przypadku towarzystwo ubezpieczeniowe decyduje, czy wymagane jest dodatkowe szkolenie.
 • Teleskopowe wózki widłowe: Wymagane jest dodatkowe szkolenie.
 • Teleskopowe wózki widłowe terenowe: W tym celu obowiązuje DGUV Grundsatz 308-009 “Kwalifikacja i upoważnienie kierowców teleskopowych wózków widłowych terenowych”.
 • Wózki widłowe z wysięgnikiem: Dodatkowe szkolenie nie jest wymagane.
 • Wózki wysokiego składowania: Wymagane jest dodatkowe szkolenie.
 • Wózki wielofunkcyjne: Wymagane jest dodatkowe szkolenie.
 • Wózki transportowe: Konieczność dodatkowego szkolenia zależy od towarzystwa ubezpieczeniowego.
 • Traktory: Wymagane jest dodatkowe szkolenie.
 • Wózki wąskogangowe: Wymagane jest dodatkowe szkolenie.
 • Wózki z wysięgnikiem bocznym: Wymagane jest dodatkowe szkolenie.
 • Wózki do przewożenia ciężkich ładunków: Wymagane jest dodatkowe szkolenie.
 • Wózki boczne: Organ ubezpieczeń wypadkowych decyduje, czy konieczne jest dodatkowe szkolenie.

Uwaga: Do obsługi wózka paletowego nie jest wymagany ani certyfikat na wózek widłowy, ani dodatkowe szkolenie. Jednakże, przedsiębiorca może powierzyć obsługę pojazdów przemysłowych prowadzonych przez pracowników tylko osobom, które są odpowiednio przeszkolone i posiadają odpowiednie umiejętności (§ 7 ust. 2 Rozporządzenie DGUV 68).

Wymagania dotyczące uzyskania uprawnień na wózek widłowy

Jeśli zajmujesz się na pracy prowadzeniem urządzeń do transportu bliskiego i chcesz zdobyć uprawnienia na wózek widłowy, musisz mieć co najmniej 18 lat zgodnie z dyrektywą DGUV Vorschrift 68. Dodatkowo pracodawca musi cię już przeszkolić, a szkolenie powinno być corocznie powtarzane. Szkolenie odbywa się zgodnie z zasadą 308-001 DGUV “Kwalifikacja i zlecenie kierowców urządzeń do transportu bliskiego z wyłączeniem teleskopowych wózków terenowych”. Ponadto musisz przejść badanie lekarskie, obejmujące testy takie jak test wzroku i test reakcji. W ten sposób zapewniasz, że potrafisz obsługiwać urządzenie do transportu bliskiego. Odpowiednia kondycja fizyczna i psychiczna jest więc podstawowym warunkiem uzyskania uprawnień na wózek widłowy.

Czego potrzebujesz, aby uzyskać uprawnienia na wózek widłowy?

 • Pełnoletniość
 • Szkolenie zgodnie z wytycznymi DGUV
 • Ukończone przeszkolenie przez pracodawcę
 • Zdolność medyczna

Ile kosztuje kurs na wózek widłowy?

Droga do uzyskania licencji na wózek widłowy zazwyczaj trwa od jednego do trzech dni i wiąże się z niewielkimi kosztami. Dlatego też licencja jest popularnym i opłacalnym kwalifikacją zarówno dla początkujących, jak i doświadczonych pracowników. Posiadając licencję na wózek widłowy, możesz poprawić swoje szanse na rynku pracy w Niemczech i konkurować z innymi kandydatami w procesach rekrutacyjnych. W końcu istnieje popyt na kierowców wózków widłowych, którzy posiadają odpowiednie uprawnienia i otrzymują zlecenia w firmach.

Koszty szkolenia – wliczając w to część teoretyczną i praktyczną egzaminu – zazwyczaj wynoszą od 200 do 400 euro. Koszty licencji na wózek widłowy są więc stosunkowo niskie i bardzo przystępne cenowo dla kwalifikacji zawodowej. W cenie są już wszystkie materiały szkoleniowe, więc nie ma dodatkowych opłat. Dodatkowo należy zaplanować wystarczającą kwotę na podróż do i z miejsca szkolenia oraz na nocleg na miejscu szkolenia. W wielu przypadkach koszty podróży i noclegu ponosi pracodawca.

Kto płaci za licencję na wózek widłowy?

Jeśli pracodawca zarządzi kwalifikacyjne działania w postaci licencji na wózek widłowy, zazwyczaj pokrywa on koszty szkolenia. Dlatego zawsze warto kontynuować naukę wewnątrz firmy i zdobywać jak najwięcej kwalifikacji finansowanych przez pracodawcę, takich jak licencja na wózek widłowy. Zwiększa to szanse na awans wewnątrz firmy oraz wartość na rynku pracy. Jeśli natomiast chcesz przystąpić do szkolenia na licencję na wózek widłowy z własnej inicjatywy, możesz zwrócić się do urzędu pracy. Może on pokryć koszty szkolenia na licencję na wózek widłowy lub je dofinansować. Dotyczy to sytuacji, gdy otrzymujesz wsparcie finansowe z urzędu pracy.

Aby złożyć wniosek o pokrycie kosztów licencji, skontaktuj się z odpowiednim pracownikiem jak najwcześniej. Doradzi on ci dotycząco wniosku o pokrycie kosztów szkolenia zawodowego lub uzyskania kwalifikacji na podstawie ustawy SGB II oraz uprawnień do prowadzenia pojazdów magazynowych lub wózków widłowych. Zazwyczaj urząd pracy pokrywa koszty licencji na wózek widłowy tylko wtedy, gdy zwiększa to twoje szanse na rynku pracy, kwalifikuje cię do nowej pracy lub jest wymagane przez potencjalnego nowego pracodawcę.

Szkolenie na prowadzenie wózka widłowego nie jest uznawane za uznane szkolenie zawodowe. Dlatego pracownik urzędu pracy może zdecydować, czy taka kwalifikacja jest korzystna w twoim indywidualnym przypadku. Jeśli ani pracodawca, ani urząd pracy nie pokrywają kosztów szkolenia, możesz je także pokryć samodzielnie. Średni koszt to około 300 euro. W następnym rozliczeniu podatkowym możesz odliczyć koszty szkolenia. Warunkiem jest jednak zachowanie minimalnego wieku 18 lat, nawet przy finansowaniu własnym.

Jak długo trwa zdobycie licencji na wózek widłowy?

Szkolenie obejmuje około 20 godzin lekcyjnych. Czas trwania szkolenia nie jest jednolity. DGUV zaleca minimalny zakres 20 godzin, ale dostawcy mogą indywidualnie ustalić jego długość. W niektórych firmach można zdobyć licencję na wózek widłowy już w ciągu jednego dnia.

Jak wygląda egzamin na licencję na wózek widłowy?

Egzamin na licencję na wózek widłowy składa się z trzech głównych elementów. Po pierwsze, przechodzisz przez ogólne szkolenie. Następnie następuje szkolenie wewnętrzne w zakładzie pracy. Następnie odbywa się dodatkowe szkolenie. Natomiast pracodawca przeprowadza instruktaż, w którym wyjaśnia szczegóły dotyczące wózków widłowych. W podstawowym szkoleniu zdobywasz wiedzę teoretyczną i praktyczne doświadczenie, aby móc obsługiwać wózek widłowy. Moduł ten kończysz egzaminem. Zazwyczaj podstawowe szkolenie trwa dwa dni, z 10 godzinami teorii i 10 godzinami praktyki. Egzamin teoretyczny trwa 45 minut. W tym czasie rozwiązujesz test wielokrotnego wyboru pod nadzorem. Jeśli nie zdasz egzaminu, możesz go powtórzyć. Ponowny egzamin może być ustny. W niektórych przypadkach egzamin teoretyczny może być również przeprowadzany ustnie. Jest to na przykład zalecane, gdy absolwent ma niewielką znajomość języka niemieckiego.

Egzamin praktyczny na uzyskanie licencji na wózek widłowy trwa 20 minut. Ważne jest, aby nosić buty ochronne i dokładnie stosować się do instrukcji egzaminatora. Na przykład przechodzisz instruktaż przy urządzeniu do obsługi wózków widłowych i wykonujesz ćwiczenia z układaniem stosów. Możesz również powtórzyć ten test, jeśli nie wykonasz zadań prawidłowo i nie zdasz. Ponadto ważne jest, aby zapoznać się z różnymi etapami szkolenia. Licencja na wózek widłowy odnosi się do pierwszego etapu szkolenia. Etap 1 upoważnia Cię do prowadzenia wózka widłowego, takiego jak wózek z przodu lub boczny. Inne pojazdy, takie jak wózki do kontenerów, żurawie, wózki wysokiego składowania lub ładowarki teleskopowe, możesz prowadzić tylko po dodatkowym szkoleniu (etap 2 i 3). Po egzaminie następuje instruktaż przez pracodawcę. W ramach instruktażu wyjaśnia on między innymi, jakie funkcje posiada konkretne modele i jakie obowiązują przepisy w zakładzie pracy.

Jaki rodzaj pytań pojawia się na egzaminie na licencję na wózek widłowy?

Przedmiot pytania na egzaminie na licencję na wózek widłowy obejmuje do 50 pytań. Oto przykładowe pytania egzaminacyjne:

 • Na co zwracasz uwagę przed rozpoczęciem jazdy?
 • Jaką rolę odgrywa tabliczka kontrolna?
 • Jak transportujesz różne ładunki?
 • Jak załadowujesz wózek widłowy?
 • Jak rozładowujesz wózek widłowy?
 • Które prawa, przepisy, rozporządzenia i przepisy są istotne?
 • Jak postępujesz w przypadku wypadku?
 • Jak zapobiegasz wypadkom?
 • Jak jest zbudowany pojazd do transportu na podłodze?
 • Jak działają narzędzia przyłączone?
 • Jakie są dostępne rodzaje napędu?
 • Gdzie są wykorzystywane różne rodzaje napędu?
 • Jak zachowujesz się podczas ruszania?
 • Jak zachowujesz się podczas hamowania z ładunkiem?
 • Dlaczego należy uwzględnić stan nawierzchni?
 • Jaki wpływ mają narzędzia przyłączone?
 • Jak udaje Ci się zawracać na pochyłym terenie?
 • Jak reagujesz, gdy wózek widłowy przechyla się?
 • Jak szybko jeździsz?
 • Jak opuszczasz wózek widłowy?
 • Jakie są zagrożenia w zakładzie pracy?
 • Jakie obowiązują przepisy ruchu drogowego w zakładzie pracy?
 • Jak określasz rozkład ciężaru?
 • Jak obliczasz, jakie ładunki możesz przewozić?

Ile błędów można mieć na egzaminie na licencję na wózek widłowy?

Egzamin na licencję na wózek widłowy obejmuje ogółem 50 pytań. Jednakże nie trzeba udzielić poprawnej odpowiedzi na wszystkie pytania, aby pomyślnie ukończyć szkolenie. Wystarczy, że udzieli się poprawnie odpowiedzi na co najmniej 35 pytań. W każdym przypadku obowiązuje zasada „zaliczony”, jeśli co najmniej 70 procent pytań jest udzielonych poprawnie. Niemniej jednak warto dokładnie zapamiętać teoretyczne treści. W końcu w przypadku niezaliczenia egzaminu, konieczne będzie jego ponowne zdanie. W takiej sytuacji nie tylko trzeba będzie ponownie przejść zajęcia, ale także ponownie przystąpić do egzaminu teoretycznego i praktycznego, tracąc cenny czas. W procesie rekrutacji opóźnienie może okazać się niekorzystne. Ale także dla pracodawcy ważne jest, abyście jak najszybciej przebrnęli przez szkolenie i jak najszybciej podjęli nowe obowiązki w firmie.

FAQ

Czy kurs na operatora wózka widłowego jest uznawany za formalne wykształcenie?

Kurs na operatora wózka widłowego nie jest uznawany za formalne wykształcenie. Dlatego zarówno jego długość, jak i zawartość mogą się różnić.

Ile zarabia operator wózka widłowego?

Średnie zarobki operatora wózka widłowego z licencją w Niemczech wynoszą od 26 900 euro do 37 800 euro brutto rocznie. Oznacza to średnio od 2 242 euro do 3 150 euro brutto miesięcznie.

Czy istnieje szybki kurs na licencję na wózek widłowy?

Jeśli nie chcesz tracić czasu, możesz zdobyć licencję na wózek widłowy w ramach szybkiego kursu. Zazwyczaj można go ukończyć w ciągu jednego dnia. Po jego zakończeniu będziesz mógł określić się jako operator wózka widłowego.

Konkluzja – uzyskanie licencji na wózek widłowy i zwiększenie szans na rynku pracy

W przeciwieństwie do wózka paletowego, w Niemczech możesz prowadzić wózek widłowy i inne pojazdy transportowe tylko w przedsiębiorstwie i na terenie zakładu, jeśli posiadasz uprawnienia do prowadzenia wózka widłowego, czyli licencję, oraz otrzymałeś szkolenie od swojego pracodawcy. W niektórych przypadkach może być konieczne ukończenie dodatkowego szkolenia. Dzięki niemu udowadniasz, że opanowałeś niezbędne podstawy. Szkolenie na operatora wózka widłowego zazwyczaj można ukończyć w kilka dni. Ważne jest, abyś miał co najmniej 18 lat i był zdolny fizycznie i psychicznie do prowadzenia pojazdów transportowych na terenie zakładu lub w ruchu drogowym.

Koszty może pokryć pracodawca. Jeśli otrzymujesz wsparcie finansowe od urzędu pracy, może on również dofinansować lub całkowicie pokryć koszty szkolenia. Jeśli chcesz samodzielnie sfinansować kurs na licencję na wózek widłowy, powinieneś przeznaczyć na to około 300 euro. Posiadając licencję na wózek widłowy, zwiększasz swoje szanse na niemieckim rynku pracy i kształtujesz swoją karierę wewnątrz przedsiębiorstwa, u swojego pracodawcy. Dzięki temu nie tylko otwierasz sobie możliwość stawienia czoła nowym wyzwaniom zawodowym. Co więcej, dzięki dodatkowej kwalifikacji możesz mieć szansę na wyższą pensję.

Zostaw swój komentarz

Proszę śledzić i polub nas :)

Whatsapp