Poziomy językowe – znajomości języka niemieckiego

Post może zainteresować również innych. Podziel się nim ze znajomymi!
Whatsapp

Poziomy językowe

Czy natknąłeś się już na pytania typu „Jaki jest Twój poziom znajomości języka?” lub „Jaki jest Twój poziom znajomości języka obcego?”? Prawdopodobnie tak. Przynajmniej podczas pisania życiorysu lub odpowiadania na ofertę pracy. Szukając pracy za granicą, bardzo ważne jest, aby w CV podać, jakim językiem obcym mówisz i jaki masz poziom znajomości języka. Niezależnie od tego, czy chcesz pracować w Niemczech, Anglii czy gdzie indziej – zawsze dobrze jest znać przynajmniej część lokalnego języka. Nie ma znaczenia, czy jest to niemiecki, angielski czy fiński.

Common European Framework of Reference (GER) zawiera przegląd podziału poziomów językowych. Jest wynikiem wieloletnich badań językowych i został opracowany przez Radę Europy.

Według SERR, na przykład, treść egzaminów językowych jest regulowana dla określonego poziomu językowego. Przede wszystkim jednak każdy może ocenić siebie według opisanego w ten sposób poziomu językowego i przynajmniej w przybliżeniu określić, na jakim poziomie są jego umiejętności językowe lub do jakiego poziomu językowego się zbliża.

Chcesz sprawdzić swoją znajomość języka niemieckiego? Przygotowaliśmy dla Ciebie krótki test.

Bezpłatny online test z znajomości języka niemieckiego.

Co oznaczają symbole  A1, A2, B1, B2, C1, C2?

Poziomy językowe są podzielone na te poziomy, od najniższego poziomu A1 do najwyższego poziomu C2. Litera A jest ważna dla wiedzy biernej, litera B dla wiedzy średnio zaawansowanej, a litera C dla wiedzy bardzo ważnej. Wszystkie z nich są wymienione poniżej w poszczególnych językach Niveaus:

1. Poziom językowy A1 – bardzo słaba wiedza podstawowa
2. Poziom językowy A2 – wiedza podstawowa
3. Poziom językowy B1 – poziom komunikacji
4. Poziom językowy B2 – dobry poziom komunikacji
5. Poziom języka C1 – bardzo dobra znajomość
6. Poziom językowy C2 – bardzo wyjątkowa dobra znajomość

Dla każdego poziomu określono również, że może być używany na wszystkich poziomach we wszystkich obszarach językowych (słownie i pismo, język, pisanie).

Poziom języka A1

Na poziomie języka A1 użytkownik używa podstawowych zdań  i ogólnych redukcji, które są określone dla określonych warunków pracy. Mogą korzystać z tych wydruków i zestawów. Możesz tworzyć i prezentować proste pytania i odpowiedzi na pytania , takie jak mieszkanie, rachunki i wizyty. Możesz komunikować się w prosty sposób.

Poziom języka A2

Język używany na poziomie językowym A2 jest poziomem , gdzie można budować podstawowe zwroty lub zdania (w tym podstawowe informacje o Twojej rodzinie, zakupach, przestrzeni życiowej i Twoim mieście). Można to  ustalić za pomocą prostych i pospolitych wyrazów .

Poziom języka B1

Użytkownik języka na tym poziomie rozumie podstawowe informacje, które odnoszą się do ogólnych tematów, z jakimi spotyka się regularnie w pracy, w czasie wolnym, itp. Poradzi sobie w większości sytuacji, które mogą się zdarzyć podczas podróży. Potrafi pisać spójne teksty na tematy, które są znane lub interesują go osobiście. Potrafi opisać swoje doświadczenia i wydarzenia, marzenia, nadzieje i cele oraz krótko uzasadnić swoje opinie i plany.

Poziom języka B2

Użytkownik języka na poziomie B2 jest w stanie zrozumieć główną treść złożonych tekstów na tematy konkretne i abstrakcyjne, w tym dyskusje techniczne w swojej dziedzinie. Jest on w stanie uczestniczyć w rozmowie tak płynnie i spontanicznie, że może prowadzić normalną rozmowę z rodzimymi użytkownikami języka bez zwiększonego wysiłku ze strony któregokolwiek z uczestników komunikacji. Potrafi tworzyć przejrzyste, szczegółowe teksty na różne tematy i wyjaśniać swój punkt widzenia na aktualną kwestię, tłumacząc zalety i wady różnych rozwiązań.

Poziom języka C1

Poziom językowy C1 jest już bardzo wysoki. Użytkownik języka na tym poziomie rozumie szeroki zakres trudnych i długich tekstów oraz potrafi rozpoznać ich ukryte znaczenia. Potrafi się wypowiadać płynnie i szybko, nie szukając właściwych lub poprawnych sformułowań. Elastycznie i skutecznie używa języka w celach towarzyskich i zawodowych. Potrafi również tworzyć zrozumiałe, jasne i szczegółowe teksty na skomplikowane tematy z zakresu pracy i zatrudnienia. Świadczy to o mistrzostwie formacji kompozycyjnych i jednoczących wyrazów.

Poziom języka C2

Użytkownik języka C2 rozumie wszystko, co słyszy lub czyta. Potrafi przetwarzać informacje z różnych źródeł, w mowie i piśmie, dyskutować na ich temat oraz przedstawiać swoje poglądy i pomysły w logicznie uporządkowany sposób. Potrafi płynnie i spontanicznie wypowiadać się szczegółowo w różnych dziedzinach i bardziej złożonych sytuacjach.

Każdy poziom językowy jest więc jasno określony. Teraz, w oparciu o swoją samoocenę, możesz wyraźnie zaznaczyć w swoim CV, który poziom językowy odpowiada Twoim umiejętnościom.
Przynajmniej częściowa znajomość języków obcych jest warunkiem wstępnym dla dobra praca w Niemczech. Wraz z umową niemiecką mają Państwo możliwość korzystania z dalszych świadczeń socjalnych i finansowych, które Niemcy oferują również osobom dojeżdżającym do pracy za granicą, które codziennie dojeżdżają do pracy w Niemczech lub które w Niemczech znalazły swoje miejsce zamieszkania.

 

Zostaw swój komentarz

Proszę śledzić i polub nas :)

Whatsapp