Egzamin Leben in Deutschland

Post może zainteresować również innych. Podziel się nim ze znajomymi!
Whatsapp

Egzamin Leben in Deutschland

Dla wszystkich, którzy chcą ubiegać się o niemieckie obywatelstwo, wymagana jest znajomość historii, prawa, społeczeństwa i życia w Niemczech, którą należy wykazać się na teście. Rozróżnia się dwa testy: Leben in Deutschland i Einbürgerungstest. Oba są przeprowadzane przez Federalny Urząd ds. Migracji i Uchodźców (BAMF), zawierają te same pytania i charakteryzują się identycznym przebiegiem egzaminu. Mimo to, nie są one równoważne. Test Leben in Deutschland oferuje dodatkową opcję złożenia wniosku o certyfikat z kursu integracyjnego, co nie ma miejsca w przypadku testu na obywatelstwo. W tym artykule nie tylko informujemy o różnicach między obiema procedurami testowymi, ale także wyjaśniamy wymagania i warunki.

Czym jest test Leben in Deutschland?

Test Leben in Deutschland to egzamin, który odbywa się po kursie orientacyjnym w oddzielnym terminie. Zawiera między innymi pytania dotyczące różnorodności religijnej, równouprawnienia między mężczyznami i kobietami oraz systemu politycznego Niemiec. Przygotowanie do testu odgrywa dużą rolę w kursie orientacyjnym. Dla lepszego przeglądu BAMF udostępnia w centrum testowym online katalog pytań do testu oraz program nauczania dla kursu orientacyjnego. Katalog można interaktywnie opracowywać w celu przygotowania. Następnie dla każdego z 310 pytań wyświetlane są poprawne odpowiedzi. Alternatywnie, istnieje możliwość wypełnienia wzorcowego testu online, a następnie samodzielnego sprawdzenia odpowiedzi.

Kto musi zdać ten test?

Taki test należy zdać w celu przedłużenia tytułu pobytowego lub utrzymania niemieckiego obywatelstwa. Ważne jest, aby wykazać się wiedzą z określonych tematów, w tym:

 • Prawo
 • Historia
 • Społeczeństwo
 • Życie

… w Niemczech. Test nie jest wymagany, jeśli posiada się już niemiecki dyplom szkolny.

Wymagania i warunki

Egzamin Leben in Deutschland składa się z 33 pytań. Aby go zdać, trzeba odpowiedzieć poprawnie na co najmniej 15 z nich. Jeśli udzieli się 17 poprawnych odpowiedzi na 33 pytania, późniejszy test na obywatelstwo nie będzie już potrzebny. Jednakże wystarczy już, jeśli połowa zadanych pytań zostanie poprawnie odpowiedziana. Prawo do naturalizacji (uzyskania obywatelstwa) ma się tylko przy spełnieniu poniższych warunków. Oprócz tego istnieje jeszcze możliwość naturalizacji uznaniowej. Oznacza to, że organ naturalizacyjny może wyrazić zgodę na naturalizację, jeśli spełnione są pewne minimalne wymagania i istnieje publiczny interes w naturalizacji danej osoby. Prawo do naturalizacji w Niemczech przysługuje na podstawie następujących warunków:

 • Nieograniczone prawo pobytu w momencie naturalizacji, Niebieska Karta lub czasowe pozwolenie na pobyt, które zgodnie z jego celem może prowadzić do stałego pobytu.
 • Zdany test na obywatelstwo (znajomość porządku prawnego i społecznego oraz warunków życia w Niemczech)
 • Wystarczająca znajomość języka niemieckiego
 • Zwykły i legalny pobyt w Niemczech od 8 lat, przy czym termin ten może być skrócony do 7 lat po pomyślnie ukończonym kursie integracyjnym. W przypadku szczególnych osiągnięć integracyjnych nawet do 6 lat.
 • Samodzielne zabezpieczenie utrzymania bez zasiłku dla bezrobotnych II i pomocy społecznej. Dotyczy to również członków rodziny uprawnionych do alimentów.
 • Brak skazania za przestępstwo(a)
 • Wyznanie się do wolnościowo-demokratycznego porządku podstawowego Konstytucji RFN
 • Utrata lub zrzeczenie się poprzedniego obywatelstwa (wyjątki w zależności od kraju pochodzenia, w razie wątpliwości należy skonsultować się z organem naturalizacyjnym)

Z jakich dziedzin tematycznych pochodzą pytania?

Pytania zadawane w ramach testu Leben in Deutschland pochodzą z dziedzin tematycznych takich jak polityka, historia, religia i równouprawnienie mężczyzn i kobiet. W ramach przygotowań w internecie udostępniane są między innymi karty do nauki ze wszystkimi pytaniami testowymi. Konkretnie dotyczą one tematów:

 • Organy konstytucyjne i zasady konstytucyjne
 • Federalizm
 • System socjalny
 • Wybory i uczestnictwo
 • Partie polityczne
 • Zadania państwa
 • Obowiązki
 • Narodowy socjalizm i jego konsekwencje
 • Gmina
 • Prawo i codzienność
 • Symbole państwowe
 • Ważne etapy po 1945 roku
 • Zjednoczenie Niemiec
 • Niemcy w Europie
 • Różnorodność religijna
 • Edukacja
 • Historia migracji
 • Współżycie międzykulturowe

Ile kosztuje egzamin Leben in Deutschland?

Test kosztuje 25 euro. Jeśli posiada się upoważnienie od Federalnego Urzędu ds. Migracji i Uchodźców (BAMF), koszty są pokrywane. W dniu egzaminu należy przynieść ze sobą ważny dokument tożsamości oraz odpowiednie zdjęcie. Jeśli istnieją pytania dotyczące testu na obywatelstwo, można w każdej chwili zwrócić się do lokalnych urzędów ds. naturalizacji. Udzielą one również informacji, gdzie znajduje się najbliższy ośrodek egzaminacyjny, w którym można się zapisać na test.

Czy test na obywatelstwo i Leben in Deutschland to to samo?

Oprócz testu Leben in Deutschland istnieje tzw. test na obywatelstwo. Chociaż oba testy nie różnią się formą ani warunkami, nie są to te same testy. Podczas gdy test na obywatelstwo umożliwia wykazanie się wiedzą obywatelską w urzędzie ds. naturalizacji, egzamin Leben in Deutschland często musi być zdany w celu przedłużenia tytułu pobytowego lub utrzymania niemieckiego obywatelstwa. Przygotować się do obu testów można w centrum testowym online (BAMF). Zgłoszenia należy dokonać co najmniej cztery tygodnie przed terminem testu.

Przebieg testu

Często test Leben in Deutschland odbywa się po zakończeniu kursu orientacyjnego. Oto jak przebiega proces:

 1. Zapisy na test (co najmniej cztery tygodnie przed terminem testu): Po złożeniu formularza zgłoszeniowego należy uiścić opłatę w wysokości 25 euro. Dopiero po jej zapłaceniu możliwe jest zapisanie się na test.
 2. Otrzymanie arkusza pytań: Zawiera on 33 pytania, na które można wybrać jedną z czterech różnych odpowiedzi.
 3. Czas trwania egzaminu: 60 minut na odpowiedzenie na pytania.
 4. Ocena testu: Test uważa się za zaliczony, jeśli co najmniej 15 z 33 pytań zostało odpowiedzianych poprawnie.

Czy można zdawać egzamin Leben in Deutschland bez kursu?

W wielu przypadkach egzamin Leben in Deutschland odbywa się po kursach alfabetyzacyjnych i integracyjnych. Jest to sensowne, ponieważ w ten sposób można być optymalnie przygotowanym na możliwe pytania. Jednak taki test można zdawać również niezależnie od uczestnictwa w kursie.

Podsumowanie

Test Leben in Deutschland to egzamin, który trzeba zdać, gdy dąży się do przedłużenia tytułu pobytowego lub zachowania niemieckiego obywatelstwa. Często odbywa się on po odpowiednim kursie orientacyjnym i jest jednocześnie częścią testu integracyjnego. Pytania dotyczą takich obszarów tematycznych jak polityka, historia, religia oraz równouprawnienie mężczyzn i kobiet w Niemczech. Test uważa się za zaliczony, jeśli co najmniej 15 z 33 pytań zostało odpowiedzianych poprawnie. Aby uzyskać dodatkowe świadectwo wiedzy zgodnie z § 10 ust. 1 zdanie 1 nr 7 ustawy o obywatelstwie, zgodnie z § 1 ust. 3 rozporządzenia o naturalizacji, należy jednak poprawnie odpowiedzieć na 17 z 33 pytań. Jeśli test nie zostanie zaliczony, można go powtórzyć. Jeżeli nie posiada się upoważnienia od Federalnego Urzędu ds. Migracji i Uchodźców (BAMF), opłata za egzamin wynosi 25 euro.

Zostaw swój komentarz

Proszę śledzić i polub nas :)

Whatsapp