Freistellung w Niemczech – Zwolnienie od pracy w Niemczech

Post może zainteresować również innych. Podziel się nim ze znajomymi!
Whatsapp

Zwolnienie od pracy czyli Freistellung w Niemczech jest również nazywane zawieszeniem i oznacza zwolnienie pracownika z jego obowiązków świadczenia pracy. Czy jest to trwały czy ograniczony okres czasu, czy został on jednostronnie zarządzony przez pracodawcę czy też odbywa się za zgodą pracownika, zależy od indywidualnych okoliczności. W tym przewodniku omówimy bliżej temat zwolnienia i wyjaśnimy najważniejsze różnice między zwolnieniem a zwolnieniem dyscyplinarnym. Dowiesz się również, jakie powody mogą stanowić podstawę do zwolnienia oraz jakie rodzaje zwolnień są rozróżniane zgodnie z prawem pracy.

Czym dokładnie jest Freistellung w Niemczech?

Zwolnienie w Niemczech obejmuje wszelkie sytuacje, w których pracownicy nie muszą już świadczyć pracy zgodnie z umową. Wymaga to wyraźnej instrukcji pracodawcy, w której wyraża on zamiar nie skorzystania z pracy w określonym okresie czasu lub na stałe.

Różnica między zwolnieniem a zwolnieniem dyscyplinarnym

Zwolnienie nie jest tożsame z natychmiastowym zwolnieniem bez wypowiedzenia, chociaż w obu przypadkach praca jest od razu zawieszana. Jednak w przypadku zwolnienia dyscyplinarnego nie ma określonego terminu wypowiedzenia. W przypadku zwolnienia od pracy stosunek pracy kończy się po okresie wypowiedzenia ustalonym w umowie. Aby pracodawca mógł wszcząć zwolnienie dyscyplinarne, konieczne są ważne powody, takie jak oszustwo, kradzież, akty przemocy lub powtarzające się odmowy pracy przez pracownika. Nie są one jednak wymagane w przypadku zwolnienia od pracy.

Jakie mogą być powody Freistellung w Niemczech?

Dla zwolnienia pracownika do końca okresu wypowiedzenia mogą istnieć inne przyczyny, takie jak:

 • Utrata miejsca pracy i brak możliwości zatrudnienia (na przykład w przypadku zwolnienia z przyczyn ekonomicznych)
 • Zagrożenie ujawnienia tajemnic
 • Naruszenie zakazu konkurencji, takie jak działania konkurencyjne lub pozyskiwanie klientów
 • Poważne naruszenia obowiązków, które uzasadniałyby także zwolnienie bez wypowiedzenia
 • Utrata podstaw zaufania u pracowników zajmujących stanowiska kierownicze

Różne rodzaje Freistellung w Niemczech

W przypadku zwolnień rozróżnia się różne rodzaje, które wyjaśnimy poniżej. Te rodzaje zwolnień różnią się albo pod względem regulacji dotyczącej wynagrodzenia, albo możliwości odwołania ich.

Niepłatne zwolnienie w Niemczech

Nakazanie pracownikowi przez pracodawcę niepłatnego urlopu jest niemożliwe – nawet jeśli firma znajduje się w wyjątkowej sytuacji ekonomicznej. Inaczej sprawa się ma, jeśli pracownikowi udowodniono popełnienie przestępstwa, takiego jak defraudacja lub oszustwo. W takim przypadku istnieje możliwość przeniesienia poniesionych szkód na pracownika, co oznacza, że roszczenia odszkodowawcze mogą być potrącone od płatności wynagrodzenia. W sensie ekonomicznym mówi się wtedy o niepłatnym urlopie, chociaż przypadek nie mieści się dokładnie w tej kategorii.

Wyjątkiem jest strajk, ponieważ pracownicy wówczas otrzymują związkowe świadczenie strajkowe od związku zawodowego, który zorganizował strajk. W niektórych przypadkach niepłatne zwolnienie pracowników jest konieczne:

 1. Uregulowanie w umowie: Niepłatne zwolnienie jest uregulowane w umowie o pracę, układzie zbiorowym pracy lub porozumieniu zakładowym. Niemniej jednak wymaga to zgody pracodawcy.
 2. Niepłatny urlop innym pracownikom: Jeśli koledze lub koleżance z zespołu już udzielono niepłatnego urlopu, pozostali pracownicy automatycznie mają na niego prawo.

Płatne Freistellung w Niemczech

W przypadku płatnego zwolnienia pracownik ma nadal prawo do wynagrodzenia. Pracownicy nie mają jednak ogólnego prawa do takiego zwolnienia od pracy. Ustawowe uprawnienia do płatnych zwolnień obejmują:

 • Ciąża/Urlop rodzicielski
 • Opieka nad członkiem rodziny
 • Opieka nad dziećmi
 • Poszukiwanie pracy (tylko w przypadku wypowiedzenia przez pracodawcę lub zakończenia umowy na czas określony)
 • Spotkania w urzędzie pracy
 • Wizyty lekarskie
 • Opieka medyczna przed i po zabiegach
 • Urlop wypoczynkowy

Zwolnienie odwołalne

W przypadku odwołalnego zwolnienia pracodawca może w dowolnym momencie wezwać zwolnionego pracownika do powrotu na miejsce pracy i wznowienia pracy w zwykłym trybie. Pracownicy muszą wypełnić to obowiązek. Typowymi przykładami tego rodzaju zwolnienia są na przykład urlopy lub zawieszenia, które obowiązują do zakończenia odpowiedniego okresu wypowiedzenia.

Nieodwołalne Freistellung w Niemczech

Zwolnienia nieodwołalne zazwyczaj muszą być wyraźnie oznaczone przez pracodawcę jako takie. Po ich wydaniu są one zazwyczaj ostateczne i nie mogą być już cofnięte. Oznacza to, że pracodawca rezygnuje z dalszego korzystania z pracy pracownika. Nieodwołalne zwolnienie może również obejmować nieuregulowane jeszcze roszczenia z tytułu urlopu lub rekompensaty za nadgodziny. Zazwyczaj nie ma to wpływu na ubezpieczenie społeczne. Ponadto, w przypadku wypowiedzenia, ustalony koniec stosunku pracy nie ulega zmianie, więc nadal dochodzi do jego zakończenia po upływie okresu wypowiedzenia. Jeśli pracodawca nie wyrazi oświadczenia o możliwości odwołania zwolnienia, decydujące jest to, czy zostanie ono uznane za odwołalne czy nieodwołalne.

Podstawy prawne dla Freistellung w Niemczech

Jak widzisz, zwolnienie z pracy może nastąpić różnymi sposobami. Jednak aby było ono prawnie ważne, muszą zostać spełnione określone warunki i przestrzegane istotne zasady. Poniżej dowiesz się więcej na temat prawnych regulacji dotyczących zwolnienia.

Jakie warunki muszą być spełnione w przypadku zwolnienia?

Podstawowo wyróżnia się dwa rodzaje zwolnień: płatne i niepłatne. Kiedy i jaki rodzaj jest stosowany, zależy od konkretnych okoliczności. Na przykład pracownik musi zostać nieodpłatnie zwolniony w pewnych sytuacjach, takich jak:

 • nagła sytuacja awaryjna pracownika, na przykład nagle zachorowanie członka rodziny
 • umowa o pracę, umowa zbiorowa pracy lub porozumienie zakładowe przewidują nieodpłatne zwolnienie. Powinien być określony okres czasu i warunki, które należy spełnić. Ponadto wymagana jest zgoda pracodawcy
 • Jeśli kolegom pracownika w przeszłości udzielono już nieodpłatnego urlopu

Oto podstawy prawne, na których opierają się te zasady:

 • Zwolnienie na szkolenia: Ogólnie rzecz biorąc, pracownicy mają możliwość skorzystania z płatnego urlopu edukacyjnego (możliwe we wszystkich krajach związkowych, z wyjątkiem Saksonii i Bawarii). Niemniej jednak pracownicy mogą zostać zwolnieni nieodpłatnie, aby uczestniczyć w szkoleniach, niezależnie od tego. Może to być na przykład wtedy, gdy szkolenie wymaga dużo czasu poza pracą. Pracodawca może nieodpłatnie zwolnić pracownika na określony wcześniej i zdefiniowany czas
 • Opieka nad członkiem rodziny: W § 45 Ustawy o ubezpieczeniu społecznym (SGB V) oraz §§ 2, 3 Ustawy o opiece (Pflege ZG) jest uregulowane, że pracownicy mają prawo do nieodpłatnego urlopu, jeśli muszą opiekować się dziećmi lub bliskimi członkami rodziny z powodu choroby. Aby umożliwić opiekę domową, pracodawca musi zwolnić swojego pracownika całkowicie lub przynajmniej częściowo
 • Zwolnienie na opiekę nad dziećmi: Zgodnie z ustawodawstwem rodzice mają prawo do nieodpłatnego urlopu rodzicielskiego trwającego do 36 miesięcy. Podstawą prawną jest § 15 Ustawy o urlopach rodzicielskich (BEEG). W tym czasie pracownik nie musi wykonywać swoich obowiązków zawodowych. Jednocześnie pracodawca nie jest zobowiązany do wypłacania wynagrodzenia pracownikowi. Prawo do nieodpłatnego urlopu kończy się wraz z trzecim rokiem życia dziecka (w rzeczywistości ósmym rokiem życia)

Kiedy pracodawca musi udzielić płatnego urlopu?

Pracownikom ogólnie nie przysługuje prawo do płatnego urlopu. Niemniej jednak często w przypadku zwolnień z pracy dochodzi do takiego płatnego zwolnienia z pracy. Pracownikom jest wtedy możliwe opuszczenie przedsiębiorstwa przed upływem okresu wypowiedzenia, zachowując nadal prawo do wynagrodzenia. Inne powody udzielenia płatnego urlopu to urlopy wypoczynkowe i edukacyjne lub nieobecności z powodu choroby. Jednak płatne zwolnienie z pracy może być również konieczne jako rekompensata za wykonywanie pracy w zakładzie.

Czy automatycznie staje się się bezrobotny, gdy zostanie się zwolnionym?

Jeśli pracodawca oferuje pracownikowi płatne lub niepłatne zwolnienie po wypowiedzeniu, oznacza to, że pracownik nie jest już zobowiązany do wykonywania swoich umownych obowiązków zawodowych do końca okresu wypowiedzenia. Jednak automatycznie nie staje się bezrobotny, ponieważ stosunek pracy kończy się dopiero po upływie okresu wypowiedzenia. Ponieważ umowy o pracę zazwyczaj obejmują prawo do zatrudnienia, które trwa do zakończenia stosunku pracy, pracodawcom nie wolno dowolnie uwalniać swoich pracowników.

Czy można odmówić użycia urlopu?

O ile nie istnieje klauzula o zwolnieniu przewidziana w umowie, pracodawca może jedynie zwolnić pracownika, z wyjątkiem urlopu, jeśli ten się na to zgodzi. Oznacza to, że można w zasadzie odmówić użycia urlopu. Jednak poprzez umowy istotne z punktu widzenia prawa pracy, takie jak układy zbiorowe pracy, pracodawca może mieć prawo do zwolnienia z pracy w przypadku wypowiedzenia, bez konieczności zgody pracownika. Pracodawca ma także prawo odmówić przyjęcia wniosku o zwolnienie złożonego przez pracownika. Czy się zgodzi czy nie, decyzja należy do niego zgodnie z prawem.

FAQ

Temat zwolnienia z pracy jest bardzo złożony, dlatego warto się nim dobrze zająć. W tej sekcji odpowiadamy na często zadawane pytania dotyczące różnic między płatnym zwolnieniem a odprawą, pozostałym urlopem przy zwolnieniu oraz dozwolonym okresem zwolnienia z pracy.

Co dzieje się z pozostałymi dniami urlopowymi przy zwolnieniu?

Jeśli w dniu ostatniego dnia pracy pracownika pozostaje jeszcze niewykorzystany urlop, pracodawca musi go wypłacić. Zwolnienie w okresie wypowiedzenia nie oznacza automatycznego wygaśnięcia pozostałego urlopu. Tak dzieje się tylko w przypadku nieodwołalnego zwolnienia i gdy wynagrodzenie za urlop zostało obiecane bez zastrzeżeń.

Co jest lepsze: płatne Freistellung w Niemczech czy odprawa?

W większości przypadków płatne zwolnienie jest preferowane od odprawy. Odprawa może być bardzo wysoka (od pół do pełnej miesięcznej pensji brutto za każdy rok stażu pracy). Jeśli kwota zostanie wypłacona jednorazowo, istnieje ryzyko, że pracownik będzie opodatkowany według najwyższej stawki podatkowej. Ponadto nie ma ogólnego prawnego prawa do otrzymania odprawy. Pomimo możliwości obniżenia podatku zgodnie z paragrafem 34 ustęp 1 zdanie 1, 2 dla nadzwyczajnych dochodów, takich jak odprawy, zwolniony pracownik powinien przygotować się na wysoki podatek. Aby dowiedzieć się więcej na temat rozliczeń podatkowych dla polskich pracowników w Niemczech, zapoznaj się z naszymi materiałami.

Jak długo można być zwolnionym?

Maksymalny okres zwolnienia zależy od rodzaju zwolnienia. W przypadku urlopu może to wynosić dwa tygodnie. Jeśli pracownik zostanie zwolniony po otrzymaniu wypowiedzenia, okres zwolnienia może się wydłużyć nawet do trzech miesięcy.

Podsumowanie

Zwolnienie z pracy może nastąpić z różnych powodów. W prawie pracy oznacza to jednostronne zarządzenie pracodawcy lub porozumienie między obiema stronami umowy o pracę, które zwalnia pracownika ze wszystkich obowiązków dotyczących jego pracy. Jak dokładnie może wyglądać to zwolnienie, zależy od konkretnych przyczyn, warunków i regulacji. Istnieją różnice między zwolnieniem odwołalnym i nieodwołalnym, oraz płatnym i niepłatnym. Zwolnienie nie należy mylić z wypowiedzeniem umowy o pracę. Choć pracownicy często są zwalniani w przypadku wypowiedzenia, to jednak stosunek pracy kończy się dopiero po upływie ustawowego lub określonego w umowie okresu wypowiedzenia.

W wielu przypadkach płatne zwolnienie jest preferowane od odprawy, ponieważ ta ostatnia może generować wysokie kwoty podlegające opodatkowaniu. Informacje na temat podobnych tematów można również znaleźć w licznych poradnikach na naszej stronie. Zapoznaj się teraz na przykład z polskimi pracownikami w Niemczech.

Zostaw swój komentarz

Proszę śledzić i polub nas :)

Whatsapp