Polskie ubezpieczenie w Niemczech

Post może zainteresować również innych. Podziel się nim ze znajomymi!
Whatsapp

W Niemczech odpowiednie ubezpieczenie zdrowotne dla mieszkańców oraz pracowników z zagranicy jest niezbędne, aby chronić się przed wysokimi kosztami medycznymi. Szczególnie pracownicy międzynarodowi, którzy przyjeżdżają do Niemiec ze względu na atrakcyjne wynagrodzenia i dobre warunki pracy, powinni zadbać o właściwe ubezpieczenie. Przepisy UE gwarantują, że roszczenia do świadczeń socjalnych są zachowane przy przeprowadzce w ramach UE oraz do innych krajów, takich jak Islandia, Liechtenstein, Norwegia i Szwajcaria.

Te przepisy zapewniają również, że w kraju, w którym jest się ubezpieczonym społecznie, ma się takie same prawa i obowiązki jak obywatele tego kraju. Ale jakie przepisy obowiązują polskich pracowników w Niemczech? Poniższy artykuł dostarcza pomocnego przeglądu sytuacji i pokazuje, na co muszą zwrócić uwagę pracownicy z Polski.

Jak są ubezpieczeni polscy pracownicy w Niemczech?

W Niemczech obowiązuje powszechny obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego, który dotyczy również polskich pracowników zatrudnionych w tym kraju. Zazwyczaj są oni objęci obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym, które pokrywa wszystkie podstawowe świadczenia medyczne. Polscy pracownicy otrzymują standardowo kartę ubezpieczenia od swojej kasy chorych, która umożliwia im dostęp do usług medycznych. W przypadku polskich pracowników, którzy już nie pracują w Niemczech i nie otrzymują świadczeń zastępujących wynagrodzenie, ubezpieczenie zdrowotne przechodzi na dobrowolne członkostwo, gdzie sami muszą opłacać składki. Dlatego po zakończeniu pracy w Niemczech ważne jest, aby jak najszybciej uregulować wyjście z kasy chorych, aby uniknąć roszczeń z mocą wsteczną.

Ważne: Rodzina polskich obywateli pracujących w Niemczech może być współubezpieczona pod pewnymi warunkami. Jeśli dzieci będące członkami rodziny mieszkają w Polsce, a rodzic mieszkający w Polsce jest zatrudniony, współubezpieczenie odbywa się w Polsce. W przeciwnym razie, jeśli drugi rodzic również pracuje w Niemczech lub nie jest zatrudniony, członkowie rodziny mogą być ubezpieczeni w Niemczech za pomocą formularza S1 i jednocześnie być ubezpieczeni w Polsce, aby tam korzystać ze świadczeń medycznych.

Czy zagraniczne ubezpieczenia zdrowotne są ważne w Niemczech?

Zasadniczo zagraniczne ubezpieczenia zdrowotne są ważne w Niemczech pod pewnymi warunkami. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) umożliwia obywatelom UE korzystanie z niezbędnych świadczeń medycznych w Niemczech podczas krótkotrwałego pobytu. Odwiedzający z krajów spoza UE zazwyczaj potrzebują prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego na czas podróży, które spełnia wymagania dla strefy Schengen. Jednakże, w przypadku dłuższego pobytu lub podjęcia pracy w Niemczech, wymagane jest członkostwo w niemieckim ustawowym lub prywatnym systemie ubezpieczeń zdrowotnych.

Czy można z polskim ubezpieczeniem zdrowotnym iść do lekarza w Niemczech?

Polscy pracownicy w Niemczech mogą również korzystać z Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, aby podczas urlopu lub podróży służbowej otrzymać leczenie u lekarza. Karta ta umożliwia im korzystanie z usług medycznych w przypadku nagłych chorób, przy czym rozliczenie odbywa się bezpośrednio między lekarzem a kasą chorych. Ważne jest jednak, aby wcześniej sprawdzić, czy dany lekarz oferuje leczenie w ramach umowy z kasą chorych – najlepiej jeszcze przed umówieniem się na wizytę.

Wskazówka: Przydatne informacje na temat ubezpieczenia społecznego w przypadku polskiego miejsca zamieszkania i niemieckiego miejsca pracy można znaleźć tutaj.

Kto jest objęty ustawowym ubezpieczeniem zdrowotnym w Niemczech?

W Niemczech niemal 90 procent ludności jest ubezpieczonych w ramach ustawowego ubezpieczenia zdrowotnego (GKV), które działa na zasadzie solidarności. Składki są uzależnione od zdolności finansowej członków, podczas gdy świadczenia zdrowotne są jednakowe dla wszystkich. Polscy pracownicy zatrudnieni w Niemczech również podlegają obowiązkowi ubezpieczenia w GKV – o ile ich dochody są poniżej rocznej granicy wynagrodzenia, która stanowi granicę obowiązkowego ubezpieczenia w prywatnej kasie chorych.

Jak obywatele UE mogą się ubezpieczyć zdrowotnie w Niemczech?

Obywatele UE z Polski, którzy chcą pracować lub mieszkać w Niemczech, mogą ubezpieczyć się zdrowotnie na różne sposoby:

  1. Ustawowe ubezpieczenie zdrowotne: Obywatele UE, którzy podejmują zatrudnienie w Niemczech, zazwyczaj automatycznie otrzymują obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne przez swojego pracodawcę. Dotyczy to wszystkich pracowników, których dochody są poniżej rocznej granicy obowiązkowego ubezpieczenia.
  2. Prywatne ubezpieczenie zdrowotne: Jeśli dochody obywatela UE przekraczają granicę obowiązkowego ubezpieczenia lub są oni samozatrudnieni, mogą zdecydować się na prywatne ubezpieczenie zdrowotne. Prywatne ubezpieczenie zdrowotne oferuje bardziej rozbudowane świadczenia i szybsze terminy wizyt u specjalistów, jednak składki są niezależne od dochodów i mogą być znacznie wyższe wraz z wiekiem lub w przypadku wcześniejszych chorób.
  3. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego: Na krótkotrwałe pobyty w Niemczech obywatele UE mogą korzystać z Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego. Karta ta uprawnia ich do korzystania z niezbędnych świadczeń medycznych podczas tymczasowego pobytu w Niemczech, a koszty są bezpośrednio rozliczane z kasą chorych w kraju ojczystym. Jest to szczególnie praktyczne dla turystów, studentów lub osób przebywających w Niemczech czasowo w celach służbowych.

Dla pełnej ochrony warto zarejestrować się bezpośrednio w niemieckiej kasie chorych zaraz po rozpoczęciu głównego miejsca zamieszkania lub zatrudnienia w Niemczech. To zapewnia kompleksową opiekę w przypadku choroby oraz możliwość korzystania ze wszystkich świadczeń niemieckiego systemu ubezpieczeń zdrowotnych.

Co się stanie, jeśli nie ma się ubezpieczenia zdrowotnego w Niemczech?

W Niemczech ubezpieczenie zdrowotne jest obowiązkowe. Każdy, kto mieszka w Niemczech, musi być ubezpieczony w systemie ustawowym lub prywatnym. Osoby, które nie mają ubezpieczenia zdrowotnego, nie mogą korzystać z regularnej opieki medycznej i muszą samodzielnie pokrywać koszty leczenia. Osoby nieubezpieczone powinny jak najszybciej zgłosić się do kasy chorych, aby uzyskać ochronę ubezpieczeniową i wyjaśnić ewentualne zaległości w składkach. Byli członkowie ustawowego ubezpieczenia zdrowotnego mogą ponownie się zarejestrować i zostaną automatycznie przyjęci, niezależnie od stanu zdrowia. Osoby, które były ubezpieczone prywatnie, muszą skontaktować się z prywatnym ubezpieczycielem. Osoby niepewne swojego statusu ubezpieczeniowego mogą zwrócić się o pomoc do każdej ustawowej kasy chorych. W takim przypadku zaległe składki mogą musieć zostać spłacone – przy czym możliwe są również płatności ratalne i obniżone składki pod pewnymi warunkami.

Czy jestem automatycznie ubezpieczony zdrowotnie w Niemczech?

W Niemczech nie jest się automatycznie ubezpieczonym zdrowotnie tylko dlatego, że zaczyna się pracę. Konieczne jest aktywne zarejestrowanie się w kasie chorych. Zazwyczaj pracodawca przeprowadza rejestrację w ustawowym ubezpieczeniu zdrowotnym dla nowych pracowników, którzy zarabiają poniżej granicy obowiązkowego ubezpieczenia. Jednak osoby, które przekraczają tę granicę lub są samozatrudnione, muszą samodzielnie zadbać o swoje ubezpieczenie zdrowotne, rejestrując się w ustawowym lub prywatnym systemie ubezpieczeń zdrowotnych.

Czy można być ubezpieczonym zdrowotnie w dwóch różnych krajach?

Zasadniczo możliwe jest posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego w dwóch różnych krajach, jednak mogą pojawić się problemy prawne, jeśli świadczenia będą rozliczane podwójnie. Przy przeprowadzce do Niemiec warto zarejestrować się w lokalnej ustawowej lub prywatnej kasie chorych i jednocześnie zrezygnować z ubezpieczenia w kraju ojczystym.

Czy mogę się ubezpieczyć zdrowotnie bez miejsca zamieszkania w Niemczech?

W Niemczech ubezpieczenie zdrowotne bez stałego miejsca zamieszkania jest zasadniczo trudne – zazwyczaj zarówno ustawowe, jak i prywatne ubezpieczenia zdrowotne wymagają zameldowania w Niemczech przy rejestracji. Wyjątki istnieją dla obywateli UE, którzy mogą tymczasowo korzystać ze świadczeń medycznych w Niemczech za pomocą Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, pod warunkiem że są ubezpieczeni w innym kraju UE.

Podsumowanie

Niezależnie od tego, czy wybiera się ustawowe czy prywatne ubezpieczenie zdrowotne – wybór zależy od różnych warunków i czynników, takich jak dochody i osobiste preferencje. Ważne jest jednak, aby każdy, kto pracuje lub mieszka w Niemczech, był objęty obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym.

Dzięki swobodzie przemieszczania się w ramach UE obywatele Polski mają możliwość korzystania z niemieckich świadczeń ubezpieczeniowych dzięki zamieszkaniu w Niemczech. Starke Jobs wspiera poszukujących pracy z Polski oraz pracodawców w Niemczech w procesie rekrutacji i pomaga również w takich kwestiach, aby zapewnić, że wszystkie siły robocze otrzymują najlepszą możliwą ochronę w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego.

Zostaw swój komentarz

Proszę śledzić i polub nas :)

Whatsapp