Praca dla kierowcy pojazdu ciężarowego w Niemczech

Praca dla kierowcy w Niemczech


Chcesz pracować jako kierowca w Niemczech ?

Najczęściej zadawane pytania dotyczące kierowcy ciężarówki w Niemczech

Ile zarabia kierowca ciężarówki w Niemczech?

Dochód kierowcy zawodowego w Niemczech wynosi od 20 000 do 74 000 euro brutto rocznie. Wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od doświadczenia kierowcy, odległości, jakie musi przebyć, przewożonego materiału (np. substancji niebezpiecznych) czy świadczeń pracodawcy. Płace rosną proporcjonalnie do tego, jak długo kierowca zawodowy pracuje w jednej firmie.

Ile zarabia kierowca ciężarówki w Niemczech, jeśli jeździ tylko w regionie?

Jeśli kierowca zawodowy jeździ tylko na krótkich dystansach, na przykład w obrębie regionu lub kraju związkowego, zwykle zarabia mniej niż jego kierowcy długodystansowi. Z reguły ich dochody wahają się od 20 000 do 40 000 euro rocznie. Tutaj również zależy to od rodzaju przewożonego ładunku i czasu spędzonego w drodze. Na wysokość wynagrodzenia mają również wpływ dopłaty za noc lub za pracę w weekendy.

Czy istnieją skale płac dla kierowców zawodowych?

Zależy to wyłącznie od tego, czy firma, w ramach której podróżuje kierowca zawodowy, jest zobowiązana do przestrzegania umowy taryfowej. Jednak większość firm nie ma tego obowiązku.

Jak mogę zostać zawodowym kierowcą w Niemczech?

Wymagania dla kierowców zawodowych w Niemczech są zapisane w ustawie o kwalifikacjach kierowców zawodowych. Znajdziesz go tutaj:

https://www.gesetze-im-internet.de/bkrfqg/ Te przepisy pokrótce stanowią, że kierowca zawodowy w Niemczech musi spełniać następujące wymagania:

• Wykształcenie zawodowe uzyskane poprzez zatrudnienie w firmie spedycyjnej – niemiecki system edukacji różni się nieco od polskiego, w rzeczywistości jest to uznana praktyka, na podstawie której niemieccy pracownicy otrzymują świadectwo wykształcenia

• Kompetencje zawodowe: kod 95 z okresem ważności podanym na prawie jazdy w formacie „95 (DD.MM.RR)”

• Pomyślne zdanie egzaminów kwalifikacyjnych Te trzy punkty obejmują również kierowcę ciężarówki i inne przepisy, które muszą spełnić kierunki studiów i inne wymagane doświadczenie, zanim osoba poszukująca pracy jako kierowca zawodowy będzie mogła zostać zatrudniona jako kierowca.

• Znajomość przepisów bezpieczeństwa związanych z prowadzeniem pojazdu

• Ogólna znajomość niezbędnych funkcji bezpieczeństwa

• Doświadczenie zawodowe przy zabezpieczaniu ładunku w przestrzeni ładunkowej

• Znajomość przepisów dotyczących zmotoryzowanego transportu drogowego

• Znajomość zagrożeń wynikających z ruchu drogowego i wypadków przy pracy

• Wiedza potrzebna do ochrony zdrowia w miejscu pracy (tj. przerwy bezpieczeństwa, ale także prawidłowe siedzenie za kierownicą itp.)

Oprócz tego kierowca musi również wiedzieć, jak zachować się w sytuacji awaryjnej. Umiejętność ta idzie w parze z długością praktyki i ukończeniem obowiązkowego szkolenia kierowców. Równie ważne jest jednak pierwsze wrażenie, jakie kierowca ciężarówki zrobi na klientach. Przecież często jest jedynym pracownikiem firmy, z którym mają kontakt osobisty najczęściej z partnerem biznesowym.

Jak mogę zostać zawodowym kierowcą w Niemczech?

Wymagania dla kierowców zawodowych w Niemczech są zapisane w ustawie o kwalifikacjach kierowców zawodowych. Znajdziesz go tutaj: https://www.gesetze-im-internet.de/bkrfqg/ Ten przepis pokrótce stanowi, że kierowca zawodowy musi przestrzegać następujących przepisów w Niemczech:

• Wykształcenie zawodowe uzyskane poprzez zatrudnienie w firmie spedycyjnej – niemiecki system edukacji różni się nieco od polskiego, w rzeczywistości jest to uznana praktyka, na podstawie której niemieccy pracownicy otrzymują świadectwo wykształcenia

• Kompetencje zawodowe: kod 95 z okresem ważności podanym na prawie jazdy w formacie „95 (DD.MM.RR)”

• Pomyślne zdanie egzaminów kwalifikacyjnych Powyższe trzy punkty obejmują również kierowcę ciężarówki oraz inne przepisy, że kierunek studiów i inne wymagane doświadczenie musi spełnić kandydat na kierowcę zawodowego, zanim będzie mógł zostać zatrudniony jako kierowca.

Zawiera:

• Znajomość przepisów bezpieczeństwa związanych z prowadzeniem pojazdu

• Ogólna znajomość niezbędnych funkcji bezpieczeństwa

• Doświadczenie zawodowe przy zabezpieczaniu ładunku w przestrzeni ładunkowej

• Znajomość przepisów dotyczących zmotoryzowanego transportu drogowego

• Znajomość zagrożeń wynikających z ruchu drogowego i wypadków przy pracy

• Wiedza potrzebna do ochrony zdrowia w miejscu pracy (tj. przerwy bezpieczeństwa, ale także prawidłowe siedzenie za kierownicą itp.)

Oprócz tego kierowca musi również wiedzieć, jak zachować się w sytuacji awaryjnej. Umiejętność ta idzie w parze z długością praktyki i ukończeniem obowiązkowego szkolenia kierowców. Równie ważne jest jednak pierwsze wrażenie, jakie kierowca ciężarówki zrobi na klientach. Przecież często jest jedynym pracownikiem firmy, z którym mają kontakt osobisty najczęściej z partnerem biznesowym.

Czy kod 95 na moim polskim prawie jazdy jest ważny w Niemczech?

Tak. Jedynym warunkiem ważności jest stały pobyt w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej, a spełniają go kierowcy z Polski.

Ile ciężarówek i ciężarówek jest w Niemczech?

Ciężko powiedzieć. Według Niemieckiego Urzędu Transportu Towarowego w 2018 r. w Niemczech legalnie zarejestrowano 3 mln ciężarówek, w tym ciężarowych. 2,9 miliona z nich jest napędzanych olejem napędowym, tylko około 125 000 ciężarówek jest napędzanych benzyną.

Ile jest wakatów dla kierowców ciężarówek w Niemczech?

Co roku na emeryturę przechodzi 30 000 kierowców zawodowych, ale tylko około połowy wakatów jest obsadzone. W badaniu z 2017 r. Bank Światowy szacuje, że 40 procent zawodowych kierowców przejdzie na emeryturę w ciągu najbliższych 10-15 lat. Jeśli ta prognoza się spełni, w 2030 roku w Niemczech zabraknie 150 tysięcy kierowców. Jeśli jednak spojrzymy na strukturę wiekową kierowców, to najliczniejszą grupę wiekową wśród kierowców stanowią osoby powyżej 55 roku życia, ale tylko 2,5 proc. całości stanowią kierowcy poniżej 25 roku życia. I prawie wszyscy z nich to mężczyźni. Kobiety stanowią zaledwie 1,7 proc. kierowców ciężarówek.

Jak długo kierowca ciężarówki może jeździć w Niemczech?

Czas pracy kierowców zawodowych przewidziany jest w przepisach socjalnych w transporcie drogowym oraz w ustawie o czasie pracy: rozporządzenie (WE) nr 561/2006. Czas jazdy nie może przekraczać 9 godzin dziennie. Prawo dopuszcza jednak wyjątek i czas prowadzenia pojazdu może zostać wydłużony do 10 godzin najwyżej dwa razy w tygodniu. Kierowcy są zobowiązani do przestrzegania przerw bezpieczeństwa po maksymalnie 4,5 godzinach jazdy. Czas trwania przerwy bezpieczeństwa wynosi co najmniej 45 minut.

Na jeden dzień roboczy trwający 9 godzin dziennie przypada jedna przerwa bezpieczeństwa. Przerwę tę można podzielić na dwie części w następujący sposób: 1. część przerwy trwającej co najmniej 15 minut, 2. część co najmniej 30 minut Przepisy w Niemczech określają również minimalny czas odpoczynku dla kierowcy ciężarówki.

Przez 24 godziny obowiązuje okres odpoczynku trwający co najmniej 11 godzin. Prawo dopuszcza wyjątek, okres odpoczynku można skrócić do maksymalnie 3 razy w tygodniu do 9 godzin, jeśli wymagają tego względy operacyjne.Odpoczynek można również podzielić na dwie części dziennie. Jednak taki przedłużony okres odpoczynku musi trwać łącznie co najmniej 12 godzin.

Część 1 odpoczynku musi trwać co najmniej 3 godziny, część 2 co najmniej 9 godzin. Kierowcy w Niemczech pracują również na tzw. zmiany. Długość zmian zależy od uznania pracodawcy, zazwyczaj są to zmiany tygodniowe lub dwutygodniowe. Tutaj również należy przestrzegać przepisów prawnych dotyczących tego tematu.Czas prowadzenia pojazdu podczas tygodniowej zmiany nie może przekroczyć łącznie 56 godzin. Jeżeli odejście kierowcy z zawodu trwa nieprzerwanie przez dwa tygodnie, to podczas tej dwutygodniowej zmiany nie może on prowadzić pojazdu dłużej niż 90 godzin.

Tygodniowy okres odpoczynku nie może być krótszy niż 45 godzin Skrócenie całkowitego czasu odpoczynku w tygodniu: Całkowity okres odpoczynku w tygodniu może zostać skrócony do 24 godzin. Jest to jednak możliwe pod warunkiem, że tydzień przed planowaną redukcją i tydzień po niej będzie przestrzegany zwyczajowy okres odpoczynku, tj. 45 godzin. Skrócenie tygodniowego okresu odpoczynku jest możliwe tylko raz na trzy tygodnie.

Oprócz powyższego należy wziąć pod uwagę Ustawę o czasie pracy, która stanowi w § 3: Dobowy czas pracy pracowników nie powinien przekraczać 8 godzin. Można go przedłużyć do 10 godzin, ale to wydłużenie czasu pracy musi być zrekompensowane czasem wolnym, tak aby średni czas pracy przez 6 miesięcy (24 tygodnie) nie przekraczał średnio 8 godzin dziennie 48 godzin tygodniowo. Tygodniowy czas pracy może zostać przedłużony do 60 godzin, ale średnio w ciągu 4 miesięcy kalendarzowych tygodniowy czas pracy nie może przekroczyć 48 godzin.